Baariauto ja webnuorisotila – Amaze Me Leader sai nuoret ideoimaan ratkaisuja maaseudulle

Amaze Me Leader -seikkailuseminaariin osallistuneet nuoret kokoontuivat ajatushautomoon Mikkeliin ideoimaan maaseudun tulevaisuutta syyskuun lopulla. Tuloksena syntyi ratkaisuideoita, herättelevä video päättäjille ja toive vahvempaan vaikutuskasvatukseen. Skotlannin reissulta päällimmäisenä jäi mieleen maaseudun samankaltaiset haasteet ja ratkaisut, niin Skotlannissa kuin Suomessakin.

Amaze Me Leader -ajatushautomoon osallistuneita nuoria. Kuva: Tiina Judén

Amaze Me Leader -Change Makers -hankkeen isona huomiona nousi esiin ymmärrys siitä, että nuoret voivat itse vaikuttaa siihen, mitä heidän asuinympäristössään tapahtuu ja millainen ympäristö se on elää. Maaseudun ja kylien ilmapiiriin vaikuttavat voimakkaasti ihmiset itse ja se, miten paikkakunnasta puhutaan.

Nuoret olivat vaikuttuneita siitä, kuinka hyvin skotlantilaiset tunsivat juurensa ja kulttuuriperintönsä. He haluaisivat tuoda alueidensa historiaa ja kulttuuria esille interaktiivisemmin ja tekemisen kautta. Kunkin alueen tulisi löytää omat vahvuutensa, kuten Skotlannissa linnat. Esimerkkeinä Saimaan alueen maakuntien vahvuuksista nuoret mainitsivat kirkkaan tähtitaivaan, puhtaat vesistöt, hiljaisuuden, tilan paljouden ja rauhan.

Vasemmalta AML-nuoria: Leevi Lautala (Iitti/Kuusankoski), Katja Kervinen (Juva/Mikkeli), Noora Heinonen (Kouvola), Mervi Simoska (Juvan kunnanjohtaja) ja Eetu Nissinen (Rajupusu Leaderin hallituksen puheenjohtaja). Kuva: Tiina Judén

Yksinkertaisten olemassa olevien asioiden, kuten marjastuksen, kalastuksen ja retkien tuotteistamisen ohella nuoret haluaisivat herättää Kalevalan tarut ja hahmot henkiin matkailutuotteena. Matkailijaa he houkuttelisivat seudun omaleimaisuudella ja helpolla pääsyllä villiin luontoon.

Hankeideoita nuorilta

Nuorten huolenaiheena olivat myös koko perheen elämää vaikeuttavat pitkät välimatkat maaseudulla. Huono tai olematon julkinen liikenne koko Euroopan maaseudulla herätti ideoita, kuten nostalginen baariauto, verkossa oleva nuorisotila ja kylien kimppa-autot.

Nuoret lähettävät nyt #amazemeleader2018 -postikortteja, jotka herättelevät maaseudun kehittäjiä ja päättäjiä sekä urheiluseurojen ja yhdistysten vaikuttajia kuuntelemaan nuorten ajatuksia päätöksenteossa. Myös vahvempaa kasvatusta vaikuttamiseen toivottiin. Nuoret kutsuisivat päättäjiä rentoihin kohtaamisiin kouluissa – kuten istumaan säkkituoleihin. Kunnan päätöksiä toivottiin esiin nuoria kiinnostavin tavoin, esimerkiksi ”twittermäisesti”.

Nuoret tiivistivät videolla maaseudun uhkakuvat.

Heidän mielestään konkreettiset tutustumiset menestyviin yrityksiin antavat potkua yrittäjyysajatteluun. Mentorointi, kevytyrittäjyys ja pop-up-yrittäjyys nähtiin vaihtoehtoina matalaan kynnykseen yrittäjäksi. Nämä kannustaisivat työllistämään itse itsensä maaseudulla.

Uusi mökkeilysukupolvi

Nuorten mielestä millenniaalit ovat myös uusi mökkeilysukupolvi, joka voisi hypätä yli perinteisen perimäjärjestyksen, mikäli mökit jäävät käyttämättä. Esiin nousi myös ajatus ”kevytmökkeilystä”, jossa mökit laitettaisiin vuokralle luksuspalveluin osaksi aikaa vuodesta. Luksuspalveluita voisivat olla aamiaiskori, valmis takkatuli, siivous, tai muuta sellaista.

Amaze Me Leader- seikkailuseminaariin osallistumisen merkittävimpiä kokemuksia oli yhteisöllisyys ja porukkahenki. Samaa yhteen hiileen puhaltamista nuoret haluavat nähdä myös maaseudulla – yhteistyötä yli sukupolvien.

Nuorten ideapankki oli rajaton ja sen työstämistä pyritään jatkamaan paikallisesti Leader-ryhmissä sekä Amaze Me Leader -hankkeen seikkailuseminaarissa ensi vuonna.

Kuuntele tästä Yle Mikkelin radiohaastattelu, jossa nuoret kertovat, mikä maaseudulla on hyvin.

Amaze Me Leaderin idea on seikkailukasvatukseen perustuvan toimintatavan kautta lisätä nuorten tietoutta Leader-toiminnasta, osallisuutta ja yrittäjähenkisyyttä. Samalla nuoret rakentavat verkostoja ja saavat kansainvälistä kokemusta.

Teksti: Tiina Judén, Maaseutukuriiri