Vaikutukset

Leader-toiminnan vaikuttavuus on monen tekijän summa. Leader-toiminnassa julkiset ja yksityiset tahot toimivat yhteistyössä saman päämäärän eteen, tasavertaisessa kumppanuudessa. Paikallisille ihmisille annetaan valtaa, vastuuta ja välineitä oman alueensa kehittämiseen. Näin toiminta pysyy myös kustannustehokkaana, ja sitouttaa mukaan paljon talkoo- ja vapaaehtoistyötä.

Leader-ryhmät ovat toimineet Suomessa jo yli kaksikymmentä vuotta. Niiden työn tuloksena on aikaansaatu useita tuhansia uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä sekä tehty kymmeniä miljoonia talkootunteja yhteiseksi hyväksi. Työ on ollut pitkäjänteistä oman alueen kehittämistä. Leader-ryhmien verkostoissa on mukana toimijoita kaikilta yhteiskunnan eri aloilta. Näin on saatu aikaan uusia ja parempia palveluja maaseudulle, sekä kehitetty osaamista ja hyvinvointia lähiyhteisöissä.

Löydä paikallinen leader-ryhmäsi