Effekter

Effekterna av Leader-verksamheten är summan av många faktorer. I Leader-verksamheten samarbetar det offentliga och privata för samma huvudmål, i ett jämbördigt partnerskap. Ortsbefolkningen får makt, ansvar och medel för att utveckla den egna orten. På det här sättet hålls även verksamheten kostnadseffektiv och den förankrar mycket talko- och frivilligarbete.

I Finland har Leader-grupperna redan verkat i över tjugo år. Som resultat av detta arbete har flera tusen nya jobb skapats samt nya företag, liksom tiotals miljoner talkotimmar för det gemensammas bästa. Arbetet för den egna regionen har varit långsiktigt. I Leader-gruppernas nätverk finns aktörer från alla samhällssektorer. Detta har resulterat i en ny och bättre service på landsbygden, samt utveckling av kunnande och välfärd i närsamhällena.

Hitta din egen grupp