Finansiering

Leader-finansiering kan sökas för allmännyttiga utvecklings- eller investeringsprojekt, samt företagsprojekt. Beroende på projekt kan man få stöd för 20–100 % av kostnaderna. Närmare information om detaljerna och stödprocenterna i finansieringen fås från den egna Leader-gruppen.

Leader-finansiering kan sökas t.ex. av föreningar, företag som sysselsätter under 5 årsverken, kommuner, läroinrättningar och stiftelser. De finansierade projekten bör motsvara målen i Leader-gruppens utvecklingsstrategi.

Förutom EU och staten är kommunerna viktiga finansiärer för Leader. De summor euro som kommunerna sätter på Leader, kommer mångdubbelt tillbaka till regionen. Ju mer angelägna kommuninvånarna är att dra nytta av Leader-finansiering, desto större är fördelarna.

Det lönar sig att ta kontakt med den egna Leader-gruppens kansli, då man planerar ett projekt som kan få Leader-finansiering. Kanslipersonalen hjälper till att finslipa projektplanen, samt bistår i olika skeden under finansieringens ansökningsprocess.

Ett bra projekt har ett klart behov, och dess effekter pågår länge efter att projektet avslutats. Man kan bekanta sig med genomförda Leader-projekt och resultaten från dem på webbsajten Effekter.