Mitä on LEADER?

Leader- toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden oma asiantuntemus, osaaminen ja toiminta alueen kehittämistyöhön. Kehitämme alueen elinvoimaisuutta asukkailta kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.
Leader-toiminnan ytimessä on ajatus oman paikkakunnan kehittämisestä yhdessä asukkaiden voimin. Tätä toteutetaan rahoittamalla alueen asukkaiden kehittämishankkeita ja neuvomalla niiden toteutuksessa. Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.
Löydä paikallinen leader-ryhmäsi

“Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta”

Leader-ryhmät toimivat kehittämisstrategian pohjalta, jonka ne laativat yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Strategia ohjaa ryhmän hallituksen toimintaa, kun se tekee päätökset rahoitettavista hankkeista. Hallitus valitaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti siten, että kolmasosa jäsenistä edustaa paikallista julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä sekä yrityksiä ja loput kolmasosa alueen asukkaita.

Alueen asukkaat voivat osallistua ryhmän toimintaan osallistumalla tapahtumiin, toteuttamalla hankkeen, osallistumalla hankkeeseen tai liittymällä yhdistyksen jäseniksi. Jäsenistö valitsee yhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen, johon jokainen jäsen voi asettua ehdolle.

Leader-toimintaa myös kaupungeissa

Leader on toimintatapa, joka perustuu ajatukseen asukkaista oman alueensa parhaina asiantuntijoina ja kehittäjinä. Siksi Leader-toimintaa voi toteuttaa missä vain, sekä kaupungeissa että maaseudulla. Toistaiseksi Leader-toiminnan päärahoitus tulee EU:n maaseuturahastosta, ja siksi pääosa hankkeista on toteutettu maaseudulla.

Useat Leader-ryhmät ovat jo toteuttaneet toimintaa myös kaupunkialueilla, kuten Kotkassa, Kouvolassa, Imatralla, Porvoossa, Lohjalla, Salossa, Turussa ja Porissa. Toimintaa kaupungeissa on rahoitettu pääosin Euroopan sosiaalirahaston varoin.

Leader-toimintatapa käytössä myös kalataloudessa

Kalatalouden paikalliset toimintaryhmät edistävät kalatalouden elinkeinoja, ja ne toimivat samoilla periaatteilla kuin Leader-ryhmät. Ryhmien tarkoituksena on kehittää toiminta-alueensa elinkeinokalataloutta esimerkiksi aktivoimalla toimijoita, kehittämällä elinkeinokalataloutta palvelevaa infrastuktuuria ja vahvistamalla osaamista ja yhteistyötä. Ryhmät neuvovat Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston tukien hakemisessa, ja ryhmiltä voi hakea tukea kalatalouden kehittämishankkeisiin.

Kalatalousryhmien toiminta paikallisena kehittäjänä linkittyy maaseudun kehittämiseen ja ne toimivat Leader-ryhmien yhteydessä. Kalatalousryhmiä koordinoi Meri- ja kalatalousverkosto, jonka sivuilta löydät toimintaryhmät sekä lisätietoa niiden toiminnasta: www.merijakalatalous.fi

Leader-toiminta on kansainvälistä

EU:n alueella toimii yli 2000 Leader-ryhmää, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä toistensa kanssa. Kansainvälisen toiminnan kautta haetaan oppia ja ideoita muista maista, tutustutaan ja tehdään yhdessä yli rajojen. Suomalaiset ovat hyviä ja kysyttyjä kumppaneita eurooppalaisissa yhteistyökuvioissa. Leader -toimintatapa mahdollistaa myös maaseudun nuorille kansainvälistä toimintaa.

Suomi sai Leaderin keinot ja rahoituksen käyttöönsä EU-jäsenyyden myötä vuonna 1996. EU:n ohjelmakaudella 2014–2020 Leader sisältyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Leaderiin oli varattu runsas viisi prosenttia EU:n rahoitusosuudesta eli noin 300 miljoonaa euroa julkisia EU:n ja valtion varoja.

Millaiselta maaseutu näyttäisi ilman Leader-toimintaa?

Leader-asiamies Heli Walls kertoo Suomen osallistumisesta EU:n Leader-ohjelmaan Maaseudun Sivistysliiton ja e2 ajatuspajan tuottamalla videolla, joka on saanut ulkoasiainministeriön Europpa-tiedotustukea.
Löydä paikallinen leader-ryhmäsi