LEADER SUOMI

Toimintaa, Neuvontaa ja Rahoitusta.

Suomessa on 52 Leader-ryhmää, näiden lisäksi Ahvenanmaalla toimii Leader Åland. Leader-ryhmät myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi.

Kuinka LEADER toimii?

Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää.

Rahoitus

Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Toiminta

Leader-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa paikkakuntaansa.

Neuvonta

Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi.

Ajankohtaista

LEADER toiminta lukuina vuosilta 2014 - 2022

0

Kehittämishanketta

0

Yritystukipäätöstä

0

Miljoonaa euroa tukea

0

Miljoonaa tuntia

LEADER on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta, mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Studiossa kysymyksiin vastaa Leader-asiamies Heli Walls ja Pirkan Helmi ry:n toiminnanjohtaja Eliisa Vesisenaho.