LEADER SUOMI

Rådgivning, Verksamhet och Finansiering.

Den bärande tanken med Leader-verksamheten är att ortsbefolkningen själva vet vad som är bäst för att utveckla den egna hembygden. Det finns 53 Leader-grupper i Finland som beviljar finansiering till företags- och föreningsprojekt, samt till projekt inom andra sammanslutningar. Syftet är att dra nytta av den lokala expertisen och det lokala kunnandet för den egna ortens bästa.

Vad är Leader?

Kärnan i Leader-verksamheten är idéen om den egna ortens utveckling i förening med invånarnas styrka.

Finansiering

Finansieringen av Leader-stödet kommer från EU, staten och kommunerna.

Verksamhet

Leader-grupperna är föreningar som uppmuntrar invånarna att utveckla sina egna orter.

Rådgivning

Leader-grupperna ger råd i utvecklingen och beredningen av idéer för projekt.

Aktuell

LEADER åtgärdat i figurerna 2014 - 2022

0

Utvecklingsprojekt

0

Företagsstödsbeslut

0

En miljon euro i stöd

0

En miljon timmar

KOLLA HUR LEADER FUNGERAR!