Leaderistä vauhtia ja verkostoja oman paikkakunnan kehittämiseen

Leader-ryhmät ovat oiva kumppani kunnille ja maakunnille asukkaiden osallisuuden edistämisessä. Maaseutualueiden ja pienten kaupunkien asukkaat, joita on noin puolet suomalaisista, voivat osallistua oman alueensa kehittämiseen Leader-toiminnan kautta.

Yhdistykset, asukkaat ja yritykset saavat Leader-ryhmistä tukea, jonka avulla yksittäiset ideat voivat kasvaa isommiksi asioiksi – vaikka uusiksi palveluiksi ja yrityksiksi. Toimintaan voi tulla mukaan monella tavalla: osallistumalla tapahtumiin, toteuttamalla oman idean ja hakemalla siihen rahoitusta, liittymällä yhdistyksen jäseneksi tai vaikuttamalla hallituksessa.

Osallisuutta ja lähidemokratiaa edistetään konkreettisesti

Osallisuuden laveaan käsitteeseen kuuluu aktiivinen kansalaisuus. Nostan hattua niille noin tuhannelle Leader-ryhmien hallituksen jäsenelle, jotka antavat osaamistaan ja aikaansa yhteiseksi hyväksi ja ovat mukana pitkäjänteisessä kehittämistyössä.

Neljä tapaa miten Leader-toiminnassa edistetään osallisuutta ja lähidemokratiaa:

1. Paikallinen kehittämisstrategia laaditaan alhaalta ylös asukkaiden kanssa

Toiminta perustuu omaan kehittämisstrategiaan. Strategia laaditaan yhteistyössä ja kuunnellen alueen asukkaita, yhdistyksiä, yrityksiä, kuntia ja muita toimijoita.

2. Leader-ryhmän hallitus päättää vuosittain sadoista tuhansista euroista

Ryhmien käytössä on rahoituskauden 2014−2020 aikana yhteensä 300 miljoonaa euroa Euroopan unionin, valtion ja kuntien rahaa. Keskimäärin tämä on 5,5 miljoonaa euroa yhtä Leader-ryhmää kohden. Rahoitusta myönnetään paikallista strategiaa parhaiten tukeville hankkeille.

Hallituksessa voi vaikuttaa ja osallistua. Sen kokoonpanon valitsee yhdistyksen yleiskokous kolmikantaperiaatetta noudattaen: 1/3 jäsenistä on alueen ”villejä ja vapaita” asukkaita, 1/3 paikallisen julkisen hallinnon edustajia ja 1/3 yhdistysten ja muiden yhteisöjen edustajia.

3. Rahoitusta voi hakea osallisuutta ja lähidemokratiaa tukevalle hankkeelle

Monenlaiset kehittämishankkeet ovat asukkaille väylä vaikuttaa ja osallistua lähiympäristöään koskeviin asioihin.

4. Nuorisoleader on EU-rahoitusta helpompaa ja keino saada nuoria mukaan kehittämistyöhön

Monilla ryhmillä on käytössä alueen kuntien rahaa, jota ne myöntävät nuorten omiin pieniin hankkeisiin. Samalla nuoret tutustuvat ryhmän toimintaan ja osallistuvat konkreettisesti oman elinympäristönsä kehittämiseen.

Liity mukaan

Osallisuus on liittymistä, kuulumista ja yhteisyyttä. Ryhmät kattavat kaikki Suomen maaseutualueet. Niiden kautta jokainen alueen asukas voi paitsi vaikuttaa arjen sujumiseen omassa naapurustossa, myös saada naapuriksi koko maailman.

Suomessa toimii 54 ja Euroopassa 2 600 Leader-ryhmää. Toimintatapaa on viety myös EU:n ulkopuolelle esimerkiksi Venäjälle, Mosambikiin ja Kiinaan. Ryhmät ovat verkostoituneet alueellisesti, kansallisesti ja Euroopan tasolla erinomaisesti keskenään. Ne myös rahoittavat alueiden välisiä ja kansainvälisiä hankkeita.

Minkälaisia paikallisen kehittämisen ja osallisuuden edistämisen rakenteita Suomi tarvitsee tulevaisuudessa?

Leader-ryhmien rahoitus tulee pääasiassa EU-osarahoitteisesta maaseutuohjelmasta. Parhaillaan EU-tasolla valmistellaan seuraava rahoituskautta. Leader-toiminta tullee jatkumaan maaseutualueiden mahdollisuutena myös tulevaisuudessa.

Suomessa kaupunki- ja maaseutupolitiikan toimijat kokoontuvat tänä vuonna yhteisen pöydän ääreen pohtimaan, mitä yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen voisi meillä olla kaikilla alueilla. Leaderin yli 20-vuoden kokemuksia osallisuuden edistämisestä kannattaa hyödyntää. Jos tahtoa on, on toimintatapa mahdollista levittää myös kaupunkeihin.

Löydä oma Leader-ryhmäsi

Oman alueesi Leader-ryhmän löydät kotikuntais perusteella Leader-ryhmät -sivulta!

Laura Jänis
Kirjoittaja koordinoi ja kehittää Leader-toimintaa maa- ja metsätalousministeriössä. Twitter @LauraJnis.

Kirjoitus on julkaistu Kuntademokratiaverkoston blogissa.