Euroopan komissio tunnustaa Leaderin tärkeyden ja vaikuttavuuden Euroopan maaseutualueille

Vapaasti käännetty tiedote
Lue tiedote kokonaisuudessaan englanniksi täältä

Euroopan komissio tunnustaa Leaderin tärkeyden ja vaikuttavuuden Euroopan maaseutualueille

Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen direktoraatti on julkaissut erityisraportin Euroopan maaseudun kehittämisen LEADER-ohjelmasta otsikolla “Arviointitutkimus Leader-ohjelman täytäntöönpanon kustannuksista ja hyödyistä”, joka korostaa ohjelman täytäntöönpanon tärkeyttä ja vaikuttavuutta Euroopassa.

Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen direktoraatti on julkaissut 198-sivuisen syväanalyysin selvittääkseen, tuottaako LEADER hyötyjä, jotka oikeuttavat sen aiheuttamat lisäkustannukset ja riskit suhteessa muihin yleisiin (ylhäältä-alas) EU-rahoitusohjelmiin. Tämä raportti, joka julkaistiin vuosi sen jälkeen, kun Euroopan tilintarkastustuomioistuin kyseenalaisti LEADER-ohjelman täytäntöönpanon, hyödyntää arviointitapaa, jossa yhdistetään laadullisia, määrällisiä ja teknisiä arviointimenetelmiä sekä alueellisia analyysejä, mikä mahdollistaa ohjelman lisäarvon korostamisen.

Raportti, joka arvioi LEADERin vaikutusta laajemmin kuin vain budjetillisesta näkökulmasta

Vuonna 1991 käynnistetty LEADER-ohjelma – EU:n alhaalta ylöspäin suuntautuva ja osallistava maaseudun kehittämisen toimintatapa – on ainut eurooppalainen ohjelma, joka keskittyy maaseudun kehittämishankkeiden tukemiseen. LEADER-toimintatapa perustuu paikallisten toimijoiden toteuttamaan paikalliskehittämiseen, jossa painotetaan kokeiluja, yhteistyötä, hyvien käytäntöjen jakamista sekä yhteistyötä.

Meidän eurooppalainen yhteisömme on osallistunut tähän arviointiin, ja otamme tämän uuden raportin ilolla vastaan. Tilintarkastustuomioistuimen viimeisimmässä raportissa korostettiin, että LEADER:llä on sen osallistavan lähestymistapansa vuoksi korkeat hallinto- ja toimintakustannukset muihin ohjelmiin verrattuna. Harmittelimme tuolloin päätöstä yhdistää tämä osallistava ohjelma, jota hyödynnetään Euroopassa yli 2800 alueella, “riski-hyöty” -lähestymistapaan. Arvioitsijoiden päätös arvioida ohjelmaa hyödyntäen määrällistä ja laadullista dataa antaa myönteisen signaalin maaseutualueille, kertoo Thibaut Guignard, ELARD:n puheenjohtaja. Raportissa korostetaan, että LEADER ei ole maaseuturahaston kallein toimenpide.

LEADERin keskimääräisten hallinnollisten kustannusten on arvioitu olevan 5,5 senttiä sidottua yhtä euroa kohden, mikä on selvästi vähemmän kuin esim. maaseutualueiden talouskehityksen tukemiseen ja työpaikkojen luomisen edistämiseen tähtäävän toimenpiteen kustannukset (12 senttiä), mutta vain hieman enemmän kuin toimenpiteen, joka tähtää maaseudun talouden, paikallisen infrastruktuurin ja edullisten palvelujen kehittämiseen (4,9 senttiä).

Leader-ryhmien toimintaan osoitettu rahoitus kattaa paljon enemmän kuin vain “hallinnolliset kustannukset”, sillä se mahdollistaa korvaamattoman panostuksen henkilöstöresursseihin, aktivointiin ja arvokkaaseen verkostoitumistyöhön. LEADERin yksi menestystekijöistä on se, että se kannustaa paikallisia toimijoita toteuttamaan omia ideoitaan osana alueen kehittämistä. Me ELARD:ssa uskomme, että LEADER on paljon enemmän kuin vain pelkkä rahoitusinstrumentti. Se on aito maaseudun kehittämisohjelma. Maaseutualueille tämän ohjelman merkitys on paljon suurempi kuin sen suorat taloudelliset vaikutukset, Thibaut Guignard lisää.

LEADER: Enemmän kuin pelkkä rahoitusinstrumentti, vaan eurooppalainen maaseudun kehittämisohjelma, jota tulee tukea

Tässä raportissa arvioijat myöntävät, että LEADERin täytäntöönpano on johtanut tehokkaan monitasoisen hallintojärjestelmän luomiseen, joka vähentää aikaa, jota hyödynsaajat käyttävät hallinnollisiin tehtäviin Leader-ryhmien tarjoaman tuen ansiosta, ja joka lisää mahdollisten hyödynsaajien osallistumista toimintaan.

LEADER on auttanut kehittämään Euroopan maaseutualueita ja edistämään alueellista dynamiikkaa. Ohjelma on täydellinen tukemaan uusia paikallisia aloitteita alueillamme, sillä innovointi, kokeilut ja kumppanuuksien rakentaminen julkisen sektorin ja yksityisten toimijoiden välille on välttämätöntä. LEADER on enemmän kuin pelkkä rahoitusinstrumentti. Se on maaseudun kehittämisohjelma, joka perustuu paikallisten toimijoiden verkostoitumiseen, alhaalta-ylöspäin suuntautuvaan toimintatapaan, hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä yhteistyöhön. Perinteiseen rahoitukseen verrattuna LEADER-rahoitteisten hankkeiden alueelliset vaikutukset ovat laajemmat, sillä Leader-ryhmät edistävät tehokkaasti paikallisten toimijoiden verkostoitumista ja luovat synergiaa aluestrategian ympärille, Thibaut Guignard korostaa.

ELARD yhtyy raportin suosituksiin, kuten siihen, että Leader-ryhmien ja Leader-hankkeiden toteuttajien hallinnollista taakkaa tulee keventää. Lisäksi uusia indikaattoreita tarvitaan LEADERin lisäarvon arvioimiseksi asianmukaisella ja konkreettisella tavalla. Niinpä, Leader France ja eurooppalaiset Leader-verkostot vetoavat Euroopan komissioon sekä kunkin EU:n jäsenvaltion viranomaistahoihin, jotta tämän raportin suosituksiin tartuttaisiin yhdessä.

LEADER, ja paikallisten toimijoiden toteuttama paikalliskehittäminen on yksi vastaus siihen, miten EU:ta saadaan tuotua lähemmäksi kansalaisia. Tämä raportti on hyvä vastaus Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle. Euroopan komission ja jäsenvaltioiden on toimittava LEADER-ohjelman näkyvyyden lisäämiseksi 2023-2027 rahoituskauden aikana, Thibaut Guignard toteaa.

Lue raportti kokonaisuudessaan: Evaluation support study of the costs and benefits of the implementation of LEADER
Lue raportin kooste: Evaluation support study of the costs and benefits of the implementation of LEADER