[:fi]Leader-rahoitusta saaneet maaseudun uudet yritykset menestyvät koko maan keskivertoyrityksiä paremmin [:sv] Nya landsbygdsföretag som fått Leaderfinansiering har större framgång än genomsnittet [:]

[:fi]

Selvityksen mukaan Leader-rahoitusta saaneet maaseudun yritykset menestyvät koko maan keskivertoyrityksiä paremmin. Yli neljä viidestä Leader-rahoitusta saaneesta tuoreesta yrityksestä oli viiden vuoden jälkeen yhä toiminnassa. Valtakunnallisesti keskimäärin joka toinen uusi yritys ajautuu yritystoiminnan lopettamiseen jo viiden ensimmäisen vuoden aikana. Suomen Leader-ryhmien tekemässä selvityksessä tarkasteltiin toimintansa aloittavia yrityksiä, jotka saivat Leader-rahoitusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

Kuvaaja Jyrki Vesa

Selvityksessä havaittiin, että jo pienillä investoinneilla syntyy uusia työpaikkoja. Yksi Leader-rahoituksella syntynyt työpaikka maaseudun pienyritykseen maksoi noin 5800 euroa julkisia varoja. Työpaikat syntyivät, kun yrittäjät saivat tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja ryhtyivät työnantajiksi. Suomalaisten mediaaniansiolla laskettuna julkinen panos työpaikan syntyyn palautuu verotuloina noin kymmenessä kuukaudessa.

– Vaikuttaisi siltä, että Leader-rahoitus antaa yrityksille merkittävän sykäyksen toimintaan. Korkea prosentti kertoo myös siitä, että paikallisesti on osattu tukea juuri niitä yrityksiä, joiden tuotteille ja palveluille on ollut kysyntää, sanoo Leader-asiamies Heli Walls.

Selvityksessä tarkasteltiin vuosina 2007-2013 Leader-yritysrahoitusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen saaneita aloittavia yrityksiä. Rahoitusta saaneista alkavista yrityksistä toiminnassa on vuonna 2019 edelleen noin 88 prosenttia.

Leader-rahoitus rohkaisi palkkaamaan ensimmäisen työntekijän

Yksi rahoitusta saaneista yrityksistä on vesantolainen LVI Peltsi Oy, joka tarjoaa LVI-asennuksia ja saneerauksia KVV-oikeuksin. Tarvikemyynnin lisäksi yritys tekee tarjouksia ja suunnitelmia rakennustyömaita varten. Leader Mansikka myönsi yritykselle vuonna 2013 yritystukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

– Kyllä yritystuki oli hyvä juttu. Se poisti kynnystä ja riskiä palkata työntekijä, koska työllistämiskulut ovat isot, sanoo Jukka Peltolehto LVI Peltsi Oy:stä ja muistelee yrityksen kehittämisen aikaa 2010-luvun alkuvuosina:

– Toiminimellä toimineen yrityksen toimintaa tehostettiin voimakkaasti. Käyttöön otettiin uudet toimitilat, jotka mahdollistivat tavaravaraston hankinnan ja komponenttien kasaamisen. Työkohteita voitiin ottaa vastaan entistä enemmän ja työmäärän lisääntyessä työntekijän palkkaaminen kokoonpano- ja asennustöihin oli ajankohtaista. Samoihin aikoihin toteutettiin yritysmuotomuutos toiminimestä osakeyhtiöksi.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on usein yrittäjille ison mietinnän paikka. Peltolehdon mukaan tuki helpotti päätöksentekoa ja yritys on voinut kehittyä edelleen:

-Työntekijän palkkaamisen myötä toimintaa voitiin edelleen laajentaa. Liikevaihto on niistä ajoista moninkertaistunut ja toiminta-alue kasvanut. Yrityksessä työskentelee nyt kolme henkilöä.

 

LVI Peltsi työllistää kolme henkilöä. Kuvassa vasemmalla Santeri Peltolehto, keskellä Jukka Peltolehto ja oikealla Ville Vepsäläinen.

 

Leader-rahoituksella tuetaan maaseudun mikroyrityksiä

Leader-rahoituksella tuetaan muun muassa maaseudun pienempiä yrityksiä uusissa investoinneissa. Rahoitusta haetaan paikalliselta Leader-ryhmältä, jonka hallitus tekee rahoituspäätöksen. Rahoitusta myönnetään Suomen 54-Leader-ryhmässä, jotka kattavat maantieteellisesti koko Suomen. Leader-toiminnan piirissä on puolet suomalaisista.

Selvityksessä tarkasteltiin alkavia yrityksiä, jotka saivat Leader-rahoitusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen vuosina 2007-2013. Yhden Leader-rahoituksella syntyneen työpaikan kustannus on laskettu niistä yrityksistä, joiden saama tukisumma ja työllistävä henkilömäärä olivat tiedossa.

Selvitys tehtiin Leader-ryhmien omien ilmoitusten perusteella. Kyselyyn vastasi 49 Leader-ryhmää, joista kuuden alueella tässä tarkasteltua käynnistämistukea ei myönnetty lainkaan.

Fakta: Leader-rahoituksen vauhdittamana maaseudulle perustetaan vuosittain noin 120 yritystä.

 

[:sv]

Enligt en utredning är nya landsbygdsföretag som har beviljats Leader-finansiering mer framgångsrika än företag i genomsnitt i hela landet. Mer än fyra av fem nybildade företag med Leader-finansiering var fortfarande verksamma efter fem år. På nationell nivå blir i genomsnitt vartannat företag tvunget att lägga ner verksamheten redan under de fem första åren. Utredningen gjordes av Finlands Leader-grupper och studerade företag som startade sin verksamhet och anställde sin första arbetstagare med hjälp av Leader-finansiering.

I LVI Peltsi arbetar nyförtiden tre personer: Santeri Peltolehto (vänster), Jukka Peltolehto och Ville Vepsäläinen.

Utredningen gav vid handen att det uppkommer nya arbetsplatser även om investeringarna är små. En arbetsplats som tillkom i ett litet landsbygdsföretag genom Leader-finansiering kostade cirka 5 800 euro i offentliga medel. Arbetsplatserna kom till då företagarna fick bidrag för att anställa sin första arbetstagare och därigenom blev arbetsgivare. Kalkylerat med den finländska medianinkomsten har den offentliga satsningen på en arbetsplats betalat sig i form av skatteintäkter på tio månader.

– Leader-finansieringen förefaller ge företagen en impuls till aktivering. Den höga andelen vittnar också om att man lokalt har lyckats stödja just de företag som har efterfrågan på sina varor och tjänster, säger Leader-ombudet Heli Walls.

Utredningen studerade nybildade företag som beviljades Leaderfinansiering för att anställa sin första arbetstagare. Av dessa företag är cirka 88 procent fortfarande verksamma 2019.

Genom Leader-finansiering får bland annat mindre företag på landsbygden bidrag till nyinvesteringar. Ansökan om finansiering lämnas in till den lokala Leadergruppen och dess styrelse fattar beslut om finansieringen. Finland har 54 Leader-grupper som geografiskt omfattar hela landet. Leader-verksamheten innefattar hälften av Finlands befolkning.

Utredningen studerade nybildade företag som under 2007–2013 fick Leader-finansiering för att anställa sin första arbetstagare. Kostnaden för en arbetsplats som tillkom genom Leader-finansiering beräknades för de företag där bidragssumman och det sysselsatta antalet personer var kända.

 

[:]