Leader kannustaa kansainväliseen toimintaan

Leader-tuella on mahdollista toteuttaa myös kansainvälisiä hankkeita. Kansainvälisten hankkeiden tavoitteena onkin, että toimijat eri maissa oppivat toisiltaan mahdollisimman paljon. Toisilta opittuja käytänteitä ja esimerkkejä tuodaan osaksi omaa toimintaa – ja päinvastoin.

Kv-hankkeet ovat aluekehittämistä, maaseudun elävänä pitämistä ja innovaatioiden esiin nostamista siinä missä muutkin Leader-hankkeet. Liikkeelle lähdetään aina yhdistyksen tai muun toimijan tarpeesta. Leader-ryhmät auttavat löytämään sellaiset yhteistyökumppanit Euroopasta, joiden kanssa yhteistyö on hyödyllistä kaikille osapuolille. Leader-ryhmillä on valtavat verkostot: Euroopassa toimii noin 2 600 Leader-ryhmää.

Millainen taho sopii kumppaniksi?

Kansainvälisissä hankkeissa kumppaneina voivat olla Leader-ryhmät tai näiltä rahoituksen saavat hanketoimijat, kalatalousryhmät sekä maaseutualueilla toimivat Leader-tyyppiset ryhmät ja yhteisöt EU:n ulkopuolella. Yhteistyötä voi rakentaa myös kaupunkimaisen EU-alueen kanssa, joka saa rahoitusta jostain muualta kuin maaseuturahastosta (esim. aluekehitysrahastosta).

Keski-Suomessa toteutettiin kansainvälisten opintomatkojen kokonaisuus

Kansainvälinen hanke voi koostua pidempiaikaisesta yhteistyöstä alueiden välillä tai sitten kyseessä voi olla kertaluontoinen opintomatka, joka vauhdittaa ideointia kotimaassa. Pohjoisessa Keski-Suomessa Leader Viisarin alueella mahdollistettiin eri toimijoiden opintomatkat kokoamalla ne teemahankkeeksi.

Kuva: Eero Ylitalo

Visiitti-teemahankkeessa opintomatkoilta haettiin ideoita tai alkua yhteistyölle. Esimerkiksi viitasaarelainen Kymönkosken nuorisoseura vei visiitillään suomalaista kuvataideosaamista Kreetan Paleochoran kylään. Opintomatka mahdollisti kansainvälisen yhteistyön käynnistämisen kahden eri puolilla Eurooppa sijaitsevan maaseudun taidetapahtuman kesken.

Vaikka kuvataidevientiin soveltuvan kylän löytäminen Etelä-Euroopasta saattaa äkkiseltään kuulostaa hankalalta, kansainvälisiin hankkeisiin kannattaa suhtautua ennakkoluulottomasti. Leader-ryhmien verkostot auttavat sopivien kumppanien löytämisessä!

Voit kysyä lisätietoa kansainvälisten hankkeiden toteuttamisesta alueesi Leader-ryhmältä. Löydät lähimmän Leader-ryhmäsi Leader-ryhmät -sivulta.

Katso myös Hämeen ryhmien toteuttama Katse kansainvälisyyteen -esite ja aloita ideointi!

Lähteet:
Leader Keski-Suomi: Visiitin viemää ja oppien tuomaa
Hämeenraitti: Kansainväliset hankkeet

Artikkelikuva: Ulla Harju