Hoida kuntoon Suomi.fi -valtuudet NYT!

 

 

Muistutamme yhdistyksiä, että Katso-tunniste poistuu käytöstä tänä vuonna. Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Yhdistysten kannattaa hoitaa Suomi.fi-valtuudet kuntoon nyt, jotta asiointi Verohallinnon, tulorekisterin, Kelan ja muiden viranomaisten kanssa sujuu myös ensi vuonna. Hyrrä-asiointikaan ei enää Katson avulla onnistu 31.12.2020 jälkeen. Muutos kannattaa tehdä nyt heti –  Suomi.fi-valtuudet toimivat jo. Tähän alle on koottu ohjeita yhdistyksille. Suosittelemme tutustumaan ohjeisiin huolella.

Toimi nyt – vaihda Katsosta Suomi.fi-valtuutukseen

Myös Leader-hankkeiden hakijoilla ja toteuttajilla tulee olla käytössään Suomi.fi-valtuudet 1.1.2021. Katso-palvelussa nyt olevat oikeudet eivät muutu Suomi.fi-valtuuksiksi automaattisesti, vaan asiointioikeudet on tehtävä uudelleen Suomi.fi-palvelussa. Katso-oikeudet eivät toimi Hyrrässä eivätkä muissa asiointipalveluissa 31.12.2020 jälkeen. Suosittelemme hoitamaan samalla kerralla valtuudet kuntoon useampaan asiointipalveluun.

 

Mikä on Suomi.fi -valtuutus? Miten se liittyy hankkeeseeni?

Valtuus tarkoittaa sitä, että jollakin henkilöllä on tai henkilölle on annettu oikeus asioida yrityksen, yhdistyksen tai muun organisaation nimissä. Valtuuden saanut henkilö tunnistautuu esimerkiksi Hyrrään tai Vero.fi:hin omilla pankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Järjestelmä saa Suomi.fi-valtuudesta tiedon siitä, mitä henkilö voi siellä tehdä organisaation nimissä. Henkilölle voidaan antaa esimerkiksi oikeudet katsella, valmistella, täyttää tai lähettää hakemus Hyrrässä.

Huom! Valtuuksien hakeminen poikkeaa yhdistyksissä riippuen siitä, vaativatko yhdistyksen säännöt yhden vai useampia nimenkirjoittajia. Alta löydät ohjeen molempiin. 

Katso Digi- ja väestötietoviraston ohjeistus yhdistyksille

Toimi näin, jos yhdistyksessä on yksi nimenkirjoittaja

Valtaosassa yhdistyksiä voidaan hoitaa valtuutukset kuntoon omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. Henkilö, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin eli toimia nimenkirjoittajana yksin, voi tunnistautua Suomi.fi-valtuuksiin omilla tunnistusvälineillään. Hän voi hoitaa yhdistyksen valtuutuksia Suomi.fi-palvelussa omatoimisesti. Esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtajalla voi olla oikeus edustaa yhdistystä yksin. Suomi.fi-palvelu tarkistaa edustamisoikeuden PRH:n yhdistysrekisteristä.

Tee valtuutus Suomi.fi/valtuudet

 

Eikö valtuuttaminen onnistu?

Jos sinulle on merkitty PRH:n yhdistysrekisteriin oikeus edustaa yhdistystä yksin, mutta kirjautuminen Suomi.fi:n valtuudet-palveluun ei onnistu, lähetä tarkistuspyyntö yhdistysrekisteriin PRH:n palautelomakkeella. Valitse lomakkeella kohta Yhdistykset. Kirjoita tekstikenttään seuraavat tiedot:

 • “Suomi.fi-valtuuttaminen ei onnistu”
 • yhdistyksen Y-tunnus
 • henkilön nimi, jolla valtuuttaminen ei onnistu
 • sähköpostiosoite vastausta varten

Tästä pääset PRH:n palautelomakkeelle

 

Toimi näin, jos yhdistyksessä vaaditaan kaksi tai useampi nimenkirjoittajaa

Joissakin organisaatioissa, kuten säätiöissä ja osassa yhdistyksistä, valtuustietoa ei saada suoraan rekistereistä. Näin on esimerkiksi, jos yhdistysten nimenkirjoitussäännössä yhdistyksen edustamiseen edellytetään kahta tai useampaa edustajaa yhdessä. Näissä tapauksissa valtuushakemus tehdään Suomi.fi:n virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Hakemus kannattaa lähettää mahdollisimman pian virkailijavaltuuttamispalveluun, sillä käsittelyaika on 2–3 viikkoa hakemuksen saapumisesta.

Näin teet valtuutushakemuksen

Virkailijavaltuuttamispalvelussa organisaatio hakee yhdelle henkilölle valtuutusoikeudet. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voi tämä valtuutusoikeudellinen henkilö antaa asiointivaltuuksia muille organisaation henkilöille omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa.

Toimi näin

 1. Täytä valtuushakemus Suomi.fi-verkkosivustollaOhjeet hakemuksen tekemiseen ja hakemus valtuuden rekisteröimiseksi
 2. Hakemuksen allekirjoittavat ne henkilöt yhdistyksestä, joilla on nimenkirjoitusoikeus.  Hakemuksen voi allekirjoittaa joko sähköisesti tai käsin, kunhan kaikki allekirjoitukset on tehty samalla tavalla.
 3. Lisää hakemukseen tarvittavat liitteet. Hakemuksen liitteenä tulee olla muun muassa kopio allekirjoittajien henkilökortista tai passista (ajokortti ei käy). Liite voi olla tiedostomuodoltaan pdf, png, jpg tai jpeg eli esimerkiksi valokuva passista. Liitteet voivat vaihdella hakijan organisaatiosta ja valtuutettavista henkilöistä riippuen. Varmista, että hakemuksessa on mukana tarvittavat liitteet, jotta se saadaan käsiteltyä mahdollisimman nopeasti.
 4. Lähetä valtuushakemus sähköisesti Suomi.fi-verkkosivustolla, toimita se palvelupisteeseen tai lähetä postitse. Tällä hetkellä käsittelyaika on 2–3 viikkoa hakemuksen saapumisesta.

Katso tästä PDF-ohje virkailijavaltuutuksen tekemiseen

 

Nämä tiedot tarvitset tehdäksesi valtuudet Hyrrään

Valtuuttaja tarvitsee tiedot Hyrrän asiakaskategoriasta ja valtuuskoodeista, jotta voi tehdä valtuudet Hyrrään.

Valitse asiakaskategoriaksi: Maaseudun tuet ja etuudet

Valitse valtuuskoodiksi jokin seuraavista:

 • Maaseudun ja kalatalouden tukien ja korvauksien hakeminen: tällä valtuudella voi täyttää, allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen.
 • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaushakemusten valmistelu: tällä valtuudella voi avustaa hakemuksen täyttämisessä, mutta ei allekirjoittaa eikä lähettää hakemusta. Tätä valtuutta voi käyttää esimerkiksi neuvoja tai tilitoimisto.
 • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaustietojen katselu: tällä valtuudella voi vain tarkastella hakemuksia, ei täyttää, allekirjoittaa eikä lähettää hakemuksia.

Katso tarkemmat Ruokaviraston Hyrrä-ohjeet