Pohjanmaa
Aktion Österbotten on Rannikko-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen moottori ja toimii ruotsinkielisen Pohjanmaan organisaatioiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Leader-toiminnan lisäksi Aktion Österbo...

Aktion Österbotten on Rannikko-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen moottori ja toimii ruotsinkielisen Pohjanmaan organisaatioiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Leader-toiminnan lisäksi Aktion Österbottenin katon alta löytyvät kylätoiminta ja kalatalousryhmä.

Noin sadantuhannen asukkaan aluetta leimaavat kaksikielisyys ja yhteys mereen, joten kansainvälisyys on luonnollinen osa Aktion Österbottenin toimintaa.

Aktion Österbottenin toiminta-alue on laaja, se kattaa 14 kuntaa, mutta sitä yhdistävät ruotsin kielen vahvan aseman lisäksi vahva yhdistyselämä ja yrittäjyyshenki. Rikas kulttuuriperintö sekä kaunis saaristo ja maailmanperintöalue lukeutuvat maakunnan vahvuuksiin.

Aktion Österbottenin toiminnan ytimessä ovat paikallisyhteisöt, kuten kylät. Kylät ovat avainasemassa niin uusiutuvan energian, lähiruoan kuin luonto- ja elämyspalveluiden tuottajina. Tämä on huomioitu vahvasti uudessa ohjelmassa, joka kantaa nimeä: Pohjanmaa 2020 – vastaa elinvoimaisten paikallisyhteisöjen tarpeisiin.

Aktion Österbottenin toiminnassa tärkeä sija on myös luovien alojen, hyvinvointipalveluiden ja innovatiivisuuden tukemisessa. Myös pohjalaista yrittäjähenkeä halutaan ylläpitää. Yhdistys toimii innovatiivisena siltana kaupunkien (esim. Kokkola ja Vaasa) ja maaseutualueiden välillä ja ylittää samalla myös kielirajoja, yhteisiä hankkeita on muun muassa YHYRES-kehittämisyhdistyksen kanssa.


Aktion Österbotten  fungerar som utvecklingsmotor och samarbetsorganisation för svenska Österbottens organisationer och föreningar. Förutom Leader-verksamheten finns inom – Aktion Österbotten byaverksamhet och en fiskeaktionsgrupp. Området har cirka hundratusen invånare och kännetecknande förområdet är tvåspråkigheten och närheten till havet, så internationellt samarbete  är en naturlig del av Aktion Österbottens verksamhet. Under åren 2007-2013 har Aktion Österbotten r.f. finansierat närmare 350 projekt i Österbotten.

Aktion Österbottens verksamhetsområde är vidsträckt, det omfattar 14 kommuner som sammanbinds förutom av det svenska språket av ett rikt föreningsliv och en stark företagsamhetsidentitet. Det rika kulturarvet samt den vackra skärgården och världsarvsområdet hör till landskapets styrkor.

Kärnan för aktion Österbottens verksamhet är lokalsamhällena, så som byarna. Byarna är i en nyckelposition som producenter av såväl förnybar energi, närmat som natur- och uppvelsetjänster. Det här uppmärksammar man starkt i det nya programmet, som heter: Österbottens kusttrakter 2020 – Möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper.

Stödet till de skapande branscherna, välfärdstjänsterna och innovationen har också en viktig position i Aktion Österbottens verksamhet. Man vill också upprätthålla den österbottniska företagarandan Föreningen verkar som en innovativ bro mellan städerna (t.ex. Karleby och Vasa) och den omgivande landsbygden och på samma gång överskrider man även språkgränser, till exempel en rad gemensamma åtgärder genomförts genom samarbete med den lokala aktionsgruppen YHYRES-kehittämisyhdistys.

Kainuu
Elävä Kainuu LEADER ry perustettiin vuonna 1997. Yhdistys toimi vuoteen 2010 saakka nimellä Kainuun naisyrittäjyys Leader ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään nimeä LAG Living Kain...

…jossa kaveria ei jätetä.

Elävä Kainuu LEADER ry perustettiin vuonna 1997. Yhdistys toimi vuoteen 2010 saakka nimellä Kainuun naisyrittäjyys Leader ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään nimeä LAG Living Kainuu LEADER. Elävä Kainuun monella tapaa haastava toiminta-alue kattaa Kuhmon kaupungin sekä Hyrynsalmen, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat. Alueen pinta-ala on suurempi kuin koko Uudenmaan maakunta, mutta asukkaita alueella on keskimäärin 2 asukasta neliökilometrillä. Toiminta-alueella on yhteistä rajaa Venäjän kanssa 262 km. Kainuulaisilla on pitkät perinteet rajan yli tapahtuvassa yhteistyössä.

Kaveria ei jätetä!

Mielessä siintää Elävän Kainuun elävät kylät.

Elävä Kainuun visioon 2020 kuuluvat toiminta-alueen luonnonrunsauden mahdollistamat, taloudellisesti ja henkisesti hyvin voivat yritykset, jotka tarjoavat laadukkaita, (k)ainutlaatuisia palveluita ja tuotteita yhä kasvaville koti-ja ulkomaisille markkinoille. Laajan yhteistyöverkoston toteuttuma The Great East Border Trail on Euroopan on kuuluisimpia vaellusreittejä erilaisine aktiviteetteineen - ympärivuotinen matkakohde. Alue on ”timanteistaan tunnettu”: kyläkulttuuris-taan (ekomuseoistaan), perinteistään, tapahtumistaan ja ”7 sortin” palveluyrityksistään. Nopeat tietoliikenneyhteydet pitävät kylät elävinä, huomioiden kaikkien ikäryhmien tarpeita, luoden toimintamahdollisuuksia etätyölle ja –yrityksille.

Hiljaisuuden kylä on tuotteistettu ja markkinoitu Elävän Kainuun erikoisuus. Kylät, kylätalot, maatilat, majoituskohteet ja yritykset hyödyntävät vihreää taloutta, toimien ”symbioosissa” keskenään. Ensimmäinen täysin energiaomavarainen Kainuun kylä löytyy alueelta, ensimmäiset LEADER-hankkeet rajantakaisen Venäjän kanssa ovat käynnissä, ensimmäinen kyläpubi kerää väkeä iltaisin tikanheittoon ja ajatusten vaihtoon.

Elävä Kainuu LEADERin kehittämisohjelman päätavoitteet ovat kilpailukykyinen ja asiakaslähtöinen, luonnosta lähtevä ja kestävän kehityksen ehdoilla toimiva yritystoiminta, Elävän Kainuun onnelliset kylät, sekä viihtyisä, veto- ja elinvoimainen ympäristö asua ja toimia.

Näihin tavoitteisiin pyritään rahoittamalla hankkeita, jotka osaltaan toteuttavat tavoitteita ja  vievät meitä lähemmäs visiotamme.

Elävä Kainuu LEADER ry muuttaa toiminta-alueelleen toukokuussa 2013. Uusi sijaintikunta tulee olemaan Sotkamossa, Vuokatin kylässä.

Etelä-Karjala
Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin alue kattaa maakunnan koilliskärjen ja pitää sisällään Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat sekä osan Imatran kaupungista. Aluettamme halkoo niin Karjalan rata ku...

Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin alue kattaa maakunnan koilliskärjen ja pitää sisällään Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat sekä osan Imatran kaupungista. Aluettamme halkoo niin Karjalan rata kuin Kuutostiekin ja yhteistä rajaa Venäjän kanssa meillä on 125 kilometriä. Alue sijaitsee Laatokan Karjalan ilmastovyöhykkeellä, mikä vaikuttaa alueen rikkaaseen kasvilajistoon kuin myös runsaaseen linnustoon.

Ihmiset ovat keskeisin voimavaramme. Kekseliäisyys, luovuus ja seurallisuus yhdistettynä karjalaiseen iloisuuteen luovat hyvän maaperän monenmoisille kehittämistoimille. Vastuu omasta elinympäristöstä näkyy yhteistyöhalukkuutena monin tavoin ja se tulee esiin niin aikuisten kuin nuortenkin kohdalla.

Tulevan kauden erityishaasteitamme ovat yrittäjyyden lisääminen ja kansainvälisyyteen kannustaminen. Ilman yrityksiä seutukunta ei menesty ja perspektiivin hakeminen kotinurkkien ulkopuolelta tuo uusia näkökulmia ajatteluun.

Visiomme vuodeksi 2025 kuuluu seuraavasti:

Alueen asukkailla on tahto ja kyky toimia sekä omaksi että lähiseudun parhaaksi ja he ovat saaneet äänensä kuuluviin. Asukkaat haluavat kokeilla ja toteuttaa uusia ideoita, jakaa oppimiaan asioita ja tehdä ideoista totta yhteistyössä toistensa kanssa. Henkinen ilmapiiri on kannustava – ihmiset viihtyvät seudulla, saavat riittävät palvelut läheltä ja heillä on mahdollisuus ja tilaa toteuttaa itseään.

Pohjois-Savo
Kalakukko on tuottanut pohjoissavolaista evästä elävälle maaseudulle vuodesta 1996 lähtien. Seitsemän vesistöistä ja metsäistä kuntaa ovat brändimme, missä kylien pöhinää pidetään yllä rupattelemalla,...

Kalakukko on tuottanut pohjoissavolaista evästä elävälle maaseudulle vuodesta 1996 lähtien. Seitsemän vesistöistä ja metsäistä kuntaa ovat brändimme, missä kylien pöhinää pidetään yllä rupattelemalla, juohauttelemalla ja ”piällysmiesmäesillä” jutuilla. Maito, metsä, metalli, matkailu ja marjat ovat maakuntamme viisi ”Ämmää”, monia muita elinkeinokirjaimia unohtamatta. Mualiman navalta, Kuopion torilta lähtee savolaisuuden evästä yhteistyösiltoja pitkin maaseutukylille, joista ruokitaan myös yliopistokaupungin ja taajamien elävyyttä. Kalakukko kainalossa, niin mahan täytteeksi kuin maaseudun kehittämisen evääksi, on monelle asukillemme tuttu.

Kylien identiteetti ei häviä kulumallakaan kuntaliitoksiin. Kalakukko-leader on kylien kaverina niin leivän syrjästä pitelemisessä kuin kyläraittien vetovoimaisuudessakin. Niin ikään paikallisvaikuttamisessa ja oman kylän palvelutuotannossa. Onpa nähty kansainvälisiä ”ulukomaan eläviäkin” tekemässä kiviaitoja tai rapsuttelemassa asukaspuiston penkereitä, yhdessä kaikessa sovussa sudeettikalakukkolaisten kanssa. Kun vielä ne nuoret kukkopojat saataisiin kehitystalkoisiin mukaan, niin rajana olisi vain taivas tahi liika jahkailu. Lähidemokratia valjastetaan nyt savolaiseen kalakukkomalliin, jossa kuoret ja keskusta maistuvat päättäjien suissa yhtä makkeelta.

Kalakukko-Leaderin strategia 2014-2020 suomen seksikkäimmällä kielellä kuvattuna:

”Uuvvessa kalakukko-ratekiassa (lue maaseudun kehittämistrategiassa) jaahot pölisöövät mutta kukkaan ee viä henkeesä tahi tukehu, muikut on liukkaeta ja läski lotisoo. Kuorj kun vielä on sopivan rapsakkoo, niin hyväpä on tuasiisa lähtee uuvelle muaseuvun kehittämisruppeemalle. Mikkää ee oo niin hyvä kun lämmin kalakukko ja uuvvet potatit (lue: kehittämistuet ja innovatiiviset ideat). Näellä se näläkä ja vilu lähtöö.”

Pohjois-Karjala
Maaseudun Kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jetina Ry tekee maaseudun kehittämistyötä Kiteen, Tohmajärven ja Rääkkylän alueella. Täällä asustaa noin 19 000 iloisella ja reippaalla luonteenlaadulla var...

Maaseudun Kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jetina Ry tekee maaseudun kehittämistyötä Kiteen, Tohmajärven ja Rääkkylän alueella. Täällä asustaa noin 19 000 iloisella ja reippaalla luonteenlaadulla varustettua karjalaista ihmistä. Keski-Karjala sijaitsee lähellä Venäjän rajaa, mikä tarjoaa alueemme yritystoiminnan kasvulle ja liiketoiminnan kehittymiselle erinomaiset mahdollisuudet. Keski-Karjalassa on kaunis luonto, puhtaat vedet ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Jetina tukee aloittavia ja toimintaansa kehittäviä yrityksiä uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi ja työmahdollisuuksien luomiseksi alueelle. Jetina on myös aktiivisesti tukemassa kulttuuritarjonnan ja harrastusmahdollisuuksien saatavuutta sekä kyläyhteisöjen olosuhteiden ja toimintaedellytysten parantamista. Uskomme Jetinassa yhteisön voimaan ja kotiseutuun sitoutumiseen oman osallistumisen ja aktiivisuuden kautta.  Yhdessä tekemällä on alueella saatu aikaan erittäin hienoja tuloksia joista voimme kaikki olla ylpeitä!

Vuosien 2014-2020 ohjelmakaudella toteutamme Rohkeasti Eteenpäin -strategiaamme, joka nimensä mukaisesti tukee uusia rohkeita avauksia niin yritystoiminnan kuin muidenkin palveluiden osalta. Näin työskentelemme alueemme elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden edistämiseksi. Toivotammekin kaikki tervetulleiksi tutustumaan Keski-Karjalaan, sen tarjoamiin työ- ja asuin- mahdollisuuksiin sekä kulttuurillisiin että luonnon tarjoamiin rikkauksiin!

Pohjois-Pohjanmaa
Koillismaan Leader ry toimii Kuusamossa,Taivalkoskella ja Posiolla. Noin 24 000 asukkaan Koillismaa on tunnettu matkailijoita houkuttelevasta luonnostaan, vahvasta alkutuotannosta sekä omaleimaisesta ...

Koillismaan Leader ry toimii Kuusamossa,Taivalkoskella ja Posiolla. Noin 24 000 asukkaan Koillismaa on tunnettu matkailijoita houkuttelevasta luonnostaan, vahvasta alkutuotannosta sekä omaleimaisesta kulttuuristaan. Kaikkia näitä olemme kehittäneet vuodesta 1999 lähtien, jolloin Myötäle ry, nykyinen Koilismaan Leader ry, perustettiin Leader-työtä varten. Myös alueen kylien ja erilaisten paikallisyhteisöjen kehittäminen on olennainen osa toimintaamme. Sekä monivuotiset kehittämishankkeet että pieniä investointeja kokoavat koordinointihankkeet ovat olleet työkaluina maaseudun viihtyvyyttä, osaamista ja toimintaympäristöjä kehitettäessä.

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategiamme vuosille 2014 - 2020 on elinkeinopainotteinen, sen painopisteet ovat elinvoimainen yrittäjyys, inspiroiva ympäristö, vireät yhteisöt ja avartava yhteistyö. Uutta aiempaan verrattuna on Venäjän rajan läheisyyden hyödyntäminen ja siihen liittyvä yhteistyö.

Visiomme mukaan Koillismaa on vuonna 2020 arvostettu ja turvallinen elinympäristö, jossa omaleimainen luonto on vahvasti läsnä hyvin hoidettuna ja kestävästi hyödynnettynä. Alueen elinvoima nousee monialaisista lähipalveluista, yrittäjyydestä ja toistensa kanssa sopusoinnussa olevista, perinteisistä ja uusista elinkeinoista.

Etelä-Pohjanmaa
Vahva, vireä, villi ja vehreä: Leader Aisapari nostaa esiin alueensa parhaat puolet. Vahvuuksiamme ovat monipuolinen yrityskanta, kaunis luonto, aktiiviset kylät ja rohkeat ihmiset. Alueellamme on kuu...

Vahva, vireä, villi ja vehreä: Leader Aisapari nostaa esiin alueensa parhaat puolet. Vahvuuksiamme ovat monipuolinen yrityskanta, kaunis luonto, aktiiviset kylät ja rohkeat ihmiset. Alueellamme on kuusi kuntaa – Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli – ja 50 000 asukasta. Yrittäjyyden perinne on vahvaa ja yhdistystoiminta vireää. Meiltä löytyy uskoa tulevaisuuteen ja rohkeutta kokeille uusiakin juttuja. Luontoympäristömme monipuolisuus tulee näkyviin, kun kulkee alueemme halki länsi-itä suunnassa: Lakeuden jokimaisemat vaihtuvat Suomenselän mäkimaisemiin, joissa välkkyvät maakunnan suurimmat järvet.

Leader Aisapari on perustettu vuonna 1999. Toimintansa alusta saakka Leader Aisapari on ollut se puolueeton alueen kehittäjä, jolle yhteistyö on luonnollinen tapa toimia. Tavoitteemme kaikessa tekemisessä on alueen potentiaalin hyödyntäminen alueen parhaaksi. Pienet hankkeet ja pienet toimijat ovat erityisesti sydäntämme lähellä, koska niistä kasvaa kokemuksemme mukaan usein jotakin suurta. Toimimme alueen kehittämisen pelinjohtajina ja valmentajina. Joukkueemme muodostuu alueen toimijoista.

”Merkki Päällä 2020” on kehittämisstrategiamme vuosille 2014-2020. Visiomme on monipuolinen ja omavarainen ja vähähiilinen alue, jonka asukkaat osallistuvat aktiivisesti alueen uudistamiseen. Uskallamme lähteä heikkojen signaalien perään, kokeilla uutta ja uudistaa vanhaa. Arvostamme luontoympäristöä ja hyödynnämme sitä älykkäästi.

Uusimaa
Maaseutu ja kaupunki kohtaavat EMOn alueella, keskellä kehittyvää Etelä-Suomea. Alueen seitsemän kuntaa – Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa – tarjoavat monipuolisest...

Maaseutu ja kaupunki kohtaavat EMOn alueella, keskellä kehittyvää Etelä-Suomea. Alueen seitsemän kuntaa – Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa – tarjoavat monipuolisesti palveluita ja toisaalta maaseudun rauhaa. Pääkaupungin läheisyys, sujuvat liikenneyhteydet, lentokenttä ja monipuolinen luonto luovat edellytykset asumiselle ja yrittämiselle.

Rikkaan pienyritystoiminnan lisäksi elinkeinorakennetta vahvistavat monet kansallisesti, jopa kansainvälisesti merkittävät yritykset, kuten Valio, Ekokem, Altia ja KONE. Vireän kulttuuritarjonnan perustan ovat aikanaan luoneet kansalliset merkkihenkilömme Aleksis Kivi, Jean Sibelius ja Pekka Halonen. Luontoa elävöittävät Vantaanjoki laaksoineen, eräät Etelä-Suomen upeimmista erämaista sekä alueen pohjoisosan harjujen ja lukemattomien järvien ja lampien mosaiikki.

Leader Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry on perustettu v. 2007 yhdistämällä kaksi alueella aiemmin toiminutta yhdistystä.  Tarjoamme palveluita sekä yhdistyksille että yrityksille paikallisten asukkaiden ja elinkeinotoiminnan hyödyksi. Ihmisläheisyys, asiantuntemus, matala kynnys asiointiin ja henkilökohtainen palvelu ovat toimintaamme ohjaavia periaatteita.

Strategiamme vuosille 2014-2020 koostuu neljästä keskeisestä teemasta: maaseudulla asumisen edistämisestä, ympäristöstä huolehtimisesta, paikallisen kulttuurin edistämisestä sekä yritystoiminnan vahvistamisesta.  Visiomme mukaan alue on v. 2020 maalla asumisen ja yrittämisen esikuva, laadukkaan elämisen ja monipuolisen yrittämisen edelläkävijä.

Päijät-Häme
Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta! Sitä tekee paikallinen Leader-ryhmäsi. Maaseudun ammattitaitoiset kehittäjät auttavat sinua toteuttamaan ideoitasi! Leader-ryhmät ovat rekisteröityneita yhdistyksia...

Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta! Sitä tekee paikallinen Leader-ryhmäsi. Maaseudun ammattitaitoiset kehittäjät auttavat sinua toteuttamaan ideoitasi! Leader-ryhmät ovat rekisteröityneita yhdistyksia, jotka rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Ryhmät myös neuvovat tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa.

Varsinais-Suomi
I samma båt – samassa veneessä on perustettu vuonna 1996. Olemme Turun saariston Leader-ryhmä, joten saaristoelinkeinot ja -kulttuuri ovat vahvuuksiamme. Toimimme täysin kaksikielisellä alueella ja tä...

I samma båt – samassa veneessä on perustettu vuonna 1996. Olemme Turun saariston Leader-ryhmä, joten saaristoelinkeinot ja -kulttuuri ovat vahvuuksiamme. Toimimme täysin kaksikielisellä alueella ja tästä syystä myös kaksiosainen nimemme.

Turun saaristossa asuu noin 30 000 ihmistä. Elinkeinot ovat suurelta osin pieniä ja painottuvat palveluihin ja julkiseen puoleen. Alueella on kuitenkin myös teollista tuotantoa ja maataloustuotantoa suuremmilla saarilla. Matkailun ja osa-aikaisen asumisen potentiaalin hyödyntäminen ovat keskeisiä asioita alueemme tulevaisuutta ajatellen.

Toimintamme rakentuu hyvien kumppanuuksien varaan ja saariston laajaan yhdistyskenttään. Yhdistystoimintaosaaminen, aktivoiminen ja hankkeiden henkilökohtainen neuvonta ovat keinomme avittaa tulosten syntymistä.

Ohjelmamme vuosille 2014-2020 on nimeltään ”Saaristo – aktiivista hyvinvointia”.  Avainajatuksena on, että Leader-toiminta lisää asukkaiden hyvinvointia ja pitää saariston asuttuna ja elävänä.

Pohjois-Karjala
Yhdessä tekeminen ja kaveriasenne kuvaavat Leader Joensuun seudun toimintaa. Pohjois-Karjalan maakuntakeskus Joensuu, maaseutuasuminen, laajat maatalousalueet ja vesistöt puolestaan määrittävät Leader...

Yhdessä tekeminen ja kaveriasenne kuvaavat Leader Joensuun seudun toimintaa. Pohjois-Karjalan maakuntakeskus Joensuu, maaseutuasuminen, laajat maatalousalueet ja vesistöt puolestaan määrittävät Leader-aluettamme.

Leader Joensuun seutu on perustettu vuonna 1996 ja asukkaita alueellamme on noin 56 000. Yhdistyksemme toimii Joensuun kaupungin maaseutualueilla sekä Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kunnissa. Leader Joensuun seutu valittiin ensimmäisenä Suomen vaikuttavimmaksi Leader-ryhmäksi vuonna 2012. Osaltaan valintaan varmasti vaikutti ryhmän  korostunut rooli  yhteistyön ja verkostojen rakentajana sekä paikallisella että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Visiossamme korostuvat vesistöjen runsaus ja merkitys yhteisöllisyyttä, yrittäjyyttä ja ympäristöä unohtamatta. Ympäristö tarjoaa maisemien ja virkistäytymisen lisäksi elinkeinomahdollisuuksia perinteisten maaseutuammattien rinnalle. Maaseudulla tarvitaankin uusia toimialoja, uudenalaista yrittäjyyttä ja uutta osaamista. Uusia asioita pitää uskaltaa kokeilla ja myös tukea.  Yhteistyössä paikallisten asukkaiden, yrittäjien ja yhteisöjen kanssa olemme väylä sujuvaan arkeen Joensuun seudulla.

 

Pirkanmaa ja Satakunta
Leader Joutsenten reitti toimii Huittisten, Hämeenkyrön, Punkalaitumen ja Sastamalan kunnissa Pirkanmaan ja Satakunnan rajamailla.

Leader Joutsenten reitti toimii Huittisten, Hämeenkyrön, Punkalaitumen ja Sastamalan kunnissa Pirkanmaan ja Satakunnan rajamailla.

Kehittämisstrategiamme nimi ”Luova Laakso 2020” viittaa luovuuteen paikalliskehittämisemme moottorina sekä sijaintiimme Kokemäenjokilaaksossa. Luovuus näkyy muun muassa korkeana yrittämisaktiivisuutena ja elinkeinojen monipuolisena kirjona. Kokemäenjoen vesistö halkoo toimialuetta 90 kilometrin matkalta, ja on aina ollut tärkein luovuuden suonista. Sitä pitkin tulivat ensimmäiset asukkaat jääkauden jälkeen, ja sen rannoille hakeutuvat ihmiset tänäänkin virkistymään, asumaan ja yrittämään.

Kehittämistyömme painopisteet ovat yrittäjyyden tukeminen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen, paikallisyhteisöjen kehittäminen, uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen, nuorten hyvinvointi ja paikallinen kulttuurituotanto.

Leader Joutsenten reitti antaa ideoille siivet!

Keski-Suomi
Leader JyväsRiihi toimii keskellä Keski-Suomea, Päijänteen ja Keiteleen metsäisillä kalliorannoilla. Voimakkaasti kasvava alueemme on koulutuksen ja elinkeinotoiminnan maakunnallinen keskus. Alueellam...

Leader JyväsRiihi toimii keskellä Keski-Suomea, Päijänteen ja Keiteleen metsäisillä kalliorannoilla. Voimakkaasti kasvava alueemme on koulutuksen ja elinkeinotoiminnan maakunnallinen keskus. Alueellamme Jyväskylässä, Muuramessa, Laukaassa ja Uuraisilla asuu puolet koko maakunnan väestä, maaseutukylissä asukkaita on noin 56 000.

Vuonna 2000 perustettu yhdistyksemme on kumppani, innostaja ja mahdollistaja. Tarjoamme asukkaille, yrityksille, yhdistyksille ja kunnille asiantuntevaa ohjausta ja resursseja omaehtoiseen kehittämiseen. Voimanamme ovat aktiiviset kylät, vireät yritykset ja monialaiset asiantuntijat, joiden kanssa työskentelemme yhdessä alueen elinvoimaisuuden ja lähipalveluiden turvaamiseksi.

Vuosille 2014-2020 ”Yritteliäät kylät” -strategia panostaa nuorten aktivointiin, lähitalousajatteluun sekä kaupungin ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen ja kansainvälistymisen edistämiseen. Kärkenä sekä meidän että koko Keski-Suomen maaseudun kehittämisessä on kokeilukulttuuri. Sen avulla etsimme uusia toimintatapoja ja perinteisiä rajoja ylittäviä yhteistyömuotoja myös oman alueemme ja maamme ulkopuolelta.

Tavoitteenamme:

Yritteliäät ja elinvoimaiset kylät, joissa alueen yrittäjien tuottamat lähipalvelut ja elinkeinomahdollisuudet vahvistavat kylien elinvoimaisuutta.

Kannustavat ja viihtyisät kylät, joissa alueen asukkaat ja yhteisöt osallistuvat yhteistyössä palveluiden ja kylien ympäristön viihtyvyyden parantamiseen.

Pirkanmaa
Tampereen seutukunnan Leader-ryhmä on Kantri. Se on kehittänyt aluettaan vuodesta 1997 saakka, jatkossa tämä voi tarkoittaa myös kaupunkialueita. Toiminta-alueella asuu yli 365 000 asukasta, joista ma...

Tampereen seutukunnan Leader-ryhmä on Kantri. Se on kehittänyt aluettaan vuodesta 1997 saakka, jatkossa tämä voi tarkoittaa myös kaupunkialueita. Toiminta-alueella asuu yli 365 000 asukasta, joista maaseutualueella yli 100 000. Alueen kunnat ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi sekä käynnistyvällä rahoituskaudella Orivesi ja Kurun ja Kuhmalahden alueet.

Kantri on menestyksellä harjoittanut Leader-työtä jo kolmella ohjelmakaudella ja kehittämisen strategia perustuukin kertyneeseen kokemukseen. Kaikkiaan Kantri on rahoittanut jo noin 450 maaseudun hanketta tai yritystä. Uuden kauden kehittäminen ohjataan kolmen päätavoitteen tai toimintalinjan mukaan (suluissa osuus rahoituksesta):

Ympäristövastuinen asuminen (20 %)

rahoitetaan hankkeita, jotka parantavat ympäristön tilaa tai vähentävät sen kuormitusta

esimerkiksi maankäyttöön tai ympäristöön liittyviä suunnitelmia, siihen liittyvää tietoisuuden lisäämistä sekä ympäristöön, energiaan ja erityisesti vähähiiliseen talouteen liittyviä investointeja

Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso (45 %)

rahoitetaan hankkeita, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

esimerkiksi yhteisön käytössä olevia tiloja tai uusia toimintamuotoja, nuoriin ja/tai muihin erityisryhmiin kohdistuvia hankkeita, kulttuuria tai kansainvälistymistä

Paikallinen yrittäjyys (30 %)

rahoitetaan hankkeita, joilla edistetään paikallista yritystoimintaa tai siihen liittyvää osaamista

erityisesti yrityksiä, jotka edistävät myös muita Kantrin tavoitteita tai yrityksiä, jotka ovat innovatiivisia

Kantrin strategian läpileikkaavina periaatteina ovat innovatiivisuus, mahdollistavuus ja kokeilevuus. Tavoitteena on ohjelma, joka ei liian tiukasti sido alueen toimijoita. Kehittämistä pitää pystyä tekemään myös vuonna 2020 paikallislähtöisesti ja paikallisiin ideoihin perustuen.  Erityisen tärkeää Kantrin ja alueen kehittämistavoitteiden kannalta on paikalliskehittäjän roolin vahvistaminen ja hakijan kannalta nopeampi, helpompi ja ennustettavampi hankeprosessi.

Satakunta
Sijainti Selkämeren kansallispuiston syleilyssä, Kokemäenjoen varrella ja valtateiden risteyksessä maakunnan keskuskaupungin ympärillä luo loistavat puitteet Leader Karhuseudun kehittämistoiminnalle. ...

Sijainti Selkämeren kansallispuiston syleilyssä, Kokemäenjoen varrella ja valtateiden risteyksessä maakunnan keskuskaupungin ympärillä luo loistavat puitteet Leader Karhuseudun kehittämistoiminnalle. Karhuseudun toimialueeseen kuuluvat Harjavallan, Kokemäen, Porin ja Ulvilan kaupungit sekä Luvian ja Nakkilan kunnat. Leader Karhuseutu on omalta osaltaan innostanut ja rahoittanut ihmisten kokoisia ideoita ja parantanut alueen elinvoimaisuutta jo vuodesta 1997.

Karhuseutu on viihtyisä ympäristö asua ja toimia. Meillä yhdistyvät monipuolinen luonto vesistöineen, turvallisuus ja tila. Alueella on runsaasti vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, kulttuuritarjontaa, elävää kyläkulttuuria ja aktiivisia ihmisiä. Etäisyydet Karhuseudun alueella ovat kohtuullisen lyhyet ja kaupunkien palvelut lähellä.

Aktiivinen yhteisö eli innostuneet ihmiset ovat myös sykkivän elinkeinotoiminnan peruskivi. Alueen väestöpohja luo kysyntää palveluille ja kaupalle.Eikä meitä pidättele enää mikään, kun tähän yhdistetään vielä monialainen yrittäjyys, monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja alueen suurten yritysten tarve alihankinnalle erityisesti metalli- ja puualoilla sekä rakentamisessa.

Karhuseutu on vahvasti verkostoitunut ja laaja yhteistyö alueen sisällä eri toimijoiden kesken synnyttää uusia ideoita ja ratkaisuja. Yhteistyötä tehdään koko ajan myös alueiden välillä ja rajat ylittäen. Kansainvälinen Karhuseutu on hyvin verkostoitunut myös Euroopan Leader-perheessä ja tästä osoituksena alueella on yhteisiä projekteja peräti 20 eri maassa, melkein 40 eri kumppanin kanssa.

Pohjois-Pohjanmaa
Nimensä mukaisesti Keskipiste-Leader toimii Suomen keskipisteessä, kahden seutukunnan ja kahdeksan kunnan alueella (Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi sekä Siikala...

Nimensä mukaisesti Keskipiste-Leader toimii Suomen keskipisteessä, kahden seutukunnan ja kahdeksan kunnan alueella (Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi sekä Siikalatva). Asukkaita meillä on n. 45 000. Alueen väki on nuorta, mutta toisaalta asutus on keskimääräistä harvemmassa. Maa- ja metsätalous on voimakasta, myös palvelut työllistävät alueella. Yritystoiminta on pohjois-pohjalaiseen tapaan vireää.

Keskipiste-Leader on toiminut vuodesta 1996 alueen kehittämisen hyväksi. Koska täällä asuu paljon yrittäjiä sekä nuoria, toimintamme on luonnollisesti painottunut heidän aktivoimiseensa sekä toiminnan ja viihtyvyyden edistämiseen. Nuoria kannustetaan yhteiseen tekemiseen nuorten oman rahoitusvälineen Nuoriso Leaderin avulla.

Alueelle tyypillisen kökkäkulttuurin hengessä edistämme myös yhteisöjen toimintaa ja verkostoitumista.  Yrittäjyys, paikallisyhteisöt ja nuoret ovat myös uuden ohjelmamme ”Keskipiste-Leader: aistijana ajassa – kumppanina kehittämisessä 2014-2020” kantavia teemoja.  Tavoitteenamme on rohkean kokeilukulttuurin ja uusien innovaatioiden kautta luoda alueelle työmahdollisuuksia, yrittäjyyttä ja elinvoimaa.

Etelä-Pohjanmaa
Meillä päin asuu lujatahtoista ja ahkeraa väkeä. Juuri tätä omatoimisuutta ja ihmisten tahtoa viedä asioita eteenpäin haluamme edistää alueellamme. Olemme mukana kehittämässä neljän eteläpohjalaisen k...

Meillä päin asuu lujatahtoista ja ahkeraa väkeä. Juuri tätä omatoimisuutta ja ihmisten tahtoa viedä asioita eteenpäin haluamme edistää alueellamme. Olemme mukana kehittämässä neljän eteläpohjalaisen kunnan – Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri – luonnonkaunista aluetta, jossa asukkaita on noin 25 000. Seudun vahvuuksia ovat luonto ja arvokkaat maisema-alueet, vahva maa- ja metsätalous, eri toimialojen kärkiyritykset, keskeinen sijainti sekä turvallinen ja rauhallinen asuinympäristö. Meiltä löytyy myös useita suosittuja matkailukohteita, tapahtumia ja rikas kulttuuriperintö.

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1999. Siitä lähtien olemme lisänneet alueen elinvoimaisuutta ja kannustaneet sen asukkaita, kyliä, yrityksiä ja yhteisöjä osallistumaan ja vaikuttamaan oman kotiseudun kehittämiseen. Paikallisuus, henkilökohtainen ja asiantunteva palvelu sekä yhdessä tekemisen meininki ovat muotoutuneet toimintamme kivijalaksi.

Ohjelmamme vuosille 2014–2020 on "Elävä maaseutu – hyvinvoivat ihmiset". Tavoitteenamme on alueen hyvinvoinnin, yrittäjyyden, tunnettuuden ja kansainvälistymisen edistäminen. Haluamme panostaa myös kulttuuriin, luontoon ja ympäristökohteisiin. Nuoria pyrimme kannustamaan entistä enemmän mukaan kehittämistoimintaan ja kansainvälistymiseen.

Kaiken toiminnan punaisena lankana on se, että kotiseutumme säilyisi hyvänä paikkana asua ja yrittää.

Etelä-Karjala
Leader Länsi-Saimaan alueelle ominaisia ovat niin vehmaat ja jylhät järvimaisemat, harvaan asutut seudut kuin metsän keskellä teollisuus, valtaväylien kasvava liikenne ja kaupungin laajenevat liikekes...

Leader Länsi-Saimaan alueelle ominaisia ovat niin vehmaat ja jylhät järvimaisemat, harvaan asutut seudut kuin metsän keskellä teollisuus, valtaväylien kasvava liikenne ja kaupungin laajenevat liikekeskukset. Itärajan läheisyys ja kansainvälistyminen näkyvät sekä Lappeenrannassa että maaseutukunnissa Lemillä, Luumäellä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella. Alueella on 38 000 asukasta. Metsä-, metalli-, kivi- ja elintarviketeollisuuden lisäksi matkailun merkitys kasvaa. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on maan suurin energia-alan tutkimus- ja koulutusyksikkö.

Leader Länsi-Saimaa on tukenut alueensa asukkaita paikallisessa kehittämistyössä vuodesta 1997 lähtien.  Uusia mahdollisuuksia tarjoutuu yritysten, yhteisöjen ja verkostojen toiminnalle matkailussa, retkeilyssä, palvelualoilla ja kylien kehittämisessä.  Niitä haluamme tuoda esiin ja viedä määrätietoisesti eteenpäin. Vesistöjen ja muun ympäristön hoito turvaa alueen vetovoimaisuutta.

Kansainvälisessä toiminnassa painottuvat paikallisuus, nuoret ja yritysten yhteistyön kehittäminen.

Strategiamme vuosille 2014-2020  ”Oivalluksista vaarin”  kuvaa avoimuutta ja  rohkeutta uusille ideoille ja toimintatavoille. Vilkkailta karjalaisilta löytyy ideoita ja alueelta kosolti niiden toteuttamista tukevia mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on yhdistää näitä osasia verkostoissa alueen parhaaksi.

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaalla on liivereissä totuttu säilyttämään kaikkea tarpeellista. Niinpä myös maaseudun ja paikallisen kehittämisen kannalta tärkeitä työkaluja säilytetään Liiverissä – Seinäjoen Seudun Keh...

Etelä-Pohjanmaalla on liivereissä totuttu säilyttämään kaikkea tarpeellista. Niinpä myös maaseudun ja paikallisen kehittämisen kannalta tärkeitä työkaluja säilytetään Liiverissä – Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistyksessä. Liiveri on yhdistys, jonka tehtävänä on kannustaa Ilmajoen, Jalasjärven ja Seinäjoen asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan.

Liiverin alue sijaitsee keskellä Etelä-Pohjanmaan lakeuksia. Alueellamme on vajaa 80 000 asukasta. Alueelle ominaista on pienyrittäjyys, yrittäjähenkisyys ja vahvaan identiteettiin pohjautuva kulttuuri. Vahvana elää myös yhteisöllisyys ja talkooperinne, erityisesti kylissä. Elintarviketaloudella on erittäin merkittävä rooli. Liiverin alueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittäviä elintarvikeyrityksiä, kuten Altia, Atria ja Valio.

Liiveri on perustettu 1997.  Olemme kehittäjänä selkeä, paikallinen, välittävä sekä kannustava, näkyvä ja aktivoiva. Liiverin henkilöstö palvelee asiakkaita ja meitä on helppo lähestyä. Toiminnan laajuus eli se että tuemme monenlaista toimintaa aina harrastustoiminnasta yritysten kehittämiseen, on asiakkaidemme mielestä tärkeää.

Liiverin Pysyy ja paranoo -strategiassa 2014–2020 johtoajatuksena on ”Näe lähelle”.  Se tarkoittaa paikallisuuden hyödyntämistä, paikallisia hankintoja, lähiruuan, -palvelujen ja -energian suosimista ja lähiyhteisöstä huolehtimista.  Välillä pitää käydä kaukana nähdäkseen lähelle.  Ideoiden haku muualta tuo oppia joka synnyttää uutta.

Kanta-Häme
Toiminta-alueemme muodostavat Hattulan ja Janakkalan kunnat sekä Hämeenlinnan kaupunki ydinkeskustaa lukuunottamatta. Meillä keskellä kauneinta Hämettä on noin 55 000 asukasta. Alueellamme sijaitsee m...

Toiminta-alueemme muodostavat Hattulan ja Janakkalan kunnat sekä Hämeenlinnan kaupunki ydinkeskustaa lukuunottamatta. Meillä keskellä kauneinta Hämettä on noin 55 000 asukasta. Alueellamme sijaitsee myös yli 11 500 vapaa-ajanasuntoa, joiden asukkaat tuovat omaa väriään kylille.

Linnaseutu on maakunnan näköalapaikalla hyvien ja sujuvien kulkuyhteyksien päässä. Hämeenlinnan seudulla on tarjota monipuolisia mahdollisuuksia niin asumiseen, vapaa-ajanviettoon kuin yrittämiseenkin. Seudun vahvuuksia ovat vireä yritys- ja elinkeinoelämä, monipuolinen yhdistystoiminta sekä monipuolinen koulutustarjonta, jota onkin aina koulun alusta korkeakouluopintoihin saakka.

Hämeenlinnan seudun maaseutu, yhtenä Suomen vanhimmista asutetuista alueista, esittäytyy niin asukkailleen kuin matkailijoilleenkin runsaine vesistöineen ja laajoine peltoaukeineen sekä erämaa-alueineen. Seutu tunnetaan myös lukuisista kartanoistaan, linnavuoristaan ja keskiaikaisista harmaakivikirkoistaan. Hämeen linna kohoaa aluekeskuksena toimivan Hämeenlinnan kaupungin keskellä.

Linnaseutu pyrkii edelleen parantamaan alueen elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä ”Paikallista aikaa” -ohjelman tuella. Ohjelmalla turvataan ja parannetaan yrittäjyyttä ja lähipalveluja sekä kulttuuri- ja yhdistystoimintaa viihtyisässä hämäläisessä ympäristössä.

Kanta-Häme
Toimimme Forssan seudulla, Lounais-Hämeessä, kultaisessa kolmiossa neljän kaupungin keskellä tai keskellä ei mitään – miten vaan haluatte sijaintimme määritellä! Alueeseemme kuuluvat Forssa, Humppila,...

Toimimme Forssan seudulla, Lounais-Hämeessä, kultaisessa kolmiossa neljän kaupungin keskellä tai keskellä ei mitään – miten vaan haluatte sijaintimme määritellä! Alueeseemme kuuluvat Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Koko alueella on noin 35 000 asukasta. Leader LounaPlussa on perustettu vuonna 1999 kannustamaan alueen asukkaita kehittämään alueen elinvoimaisuutta ja elinolojaan. Lisäksi olemme toimineet aktiivisesti jo kolme vuotta yhdistysten apuna työllistämisissä.

Meiltä on hyvät yhteydet eri puolille Suomea. Alue on yhdistelmä aitoa maaseutua ja vahvaa teollisuusperinnettä, esimerkkinä elintarviketeollisuus ja juurestuotanto sekä vahva hevostalous. Olemme tunnettuja myös laajasta kesäteatteritoiminnastamme. Lisäksi olemme panostaneet erityisesti vesistöjen ja uimarantojen kunnostukseen sekä ympäristö- ja jätehuolto-osaaminen on meillä huippuluokkaa! Forssan seudulla toimitaankin ”järkivihreästi”.

Urheiluopistot sekä luonnonvara-alan ja kestävän kehityksen koulutus tarjoavat opiskelupaikan eri puolilta Suomea tuleville opiskelijoille. Hämeen luontokeskus ja kansallispuistot sekä kaupalliset palvelut ovat alueen matkailuvaltteja. Kansainvälistä yhteistyötä teemme mm. kulttuurialalla.

Ohjelmamme vuosille 2014-2020 on ”Luonnollisesti Lounais-Hämeessä”. Sen keskeisinä tavoitteina on aikaansaada hyvinvointia yhteisöllisyydestä, toimeentuloa yrittäjyydestä ja ruohonjuuren järkivihreyttä.

Keski-Suomi
Hankasalmen, Joutsan, Konneveden, Luhangan ja Toivakan kuntien alueella vaikuttava Leader Maaseutukehitys on perustettu vuonna 1997. Siitä asti olemme kannustaneet alueen asukkaita, yrityksiä ja yhtei...

Hankasalmen, Joutsan, Konneveden, Luhangan ja Toivakan kuntien alueellavaikuttavaLeader Maaseutukehitys on perustettu vuonna 1997. Siitä asti olemme kannustaneet alueen asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä kehittämään itse omaa toimintaansa ja samalla myös toiminta-aluettaan. Paikallisuus, asukaslähtöisyys, mahdollistavuus ja laaja-alaisuus ovat toimintamme perusta. Henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus pienten maaseutua kehittävien hankkeiden edistämiseksi ovat keskeisintä toimintaamme.

Olemme laatineet paikallisen maaseudun kehittämisstrategian "Maaseutukehitys 2014-2020". Sen pohjalta jatkamme pitkäjänteistä kehittämistyötä, jotta visiomme monien mahdollisuuksien maaseudusta, jossa voimme itse vaikuttaa omaan elämäämme, toteutuisi. Haluamme lisätä ihmisten uskoa tulevaisuuteen ja siihen, että alueemme tarjoaa jatkossakin toimeentuloa, viihtyisän asuinympäristön ja sujuvan arjen ihmisten kokoisissa paikallisyhteisöissä. Haluamme myös lisätä alueen toimijoiden keskinäistä ja alueelta ulospäin suuntautuvaa yhteistyötä.

Tärkeimpänä tavoitteenamme on maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen ja alueen ihmisten elinolojen parantaminen. Uskomme vahvasti siihen, että parhaat mallit ja ideat tavoitteen toteuttamiseksi synnyttävät paikalliset toimijat itse. Ideoiden jatkotyöstämiseen, hankkeiden suunnitteluun ja niiden toteutukseen voimme tarjota asiantuntemustamme ja tukeamme.

Pohjois-Savo
Leader Mansikan toiminta-alueeseen kuuluvat Pohjois-Savon lounaiset ja eteläisimmät kunnat: Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Leppävirta ja Varkaus. Alueen elinkeinorakenteen kärkinä ovat sisäsa...

Leader Mansikan toiminta-alueeseen kuuluvat Pohjois-Savon lounaiset ja eteläisimmät kunnat: Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Leppävirta ja Varkaus. Alueen elinkeinorakenteen kärkinä ovat sisäsavolainen elintarvikejalostus ja marjaosaaminen sekä keskisavolainen metsä- ja energiateknologia. Järvi-Suomen ytimessä kun ollaan, on kesämökkien määrä merkittävän suuri. Uskomme myös matkailuvirtojen kasvuun.

Leader Mansikan alkutahdit lyötiin toimintaryhmätyön käynnistyessä alueellamme v. 1997. Olemmekin vakiinnuttaneet asemamme alueen aktiivisena kehittäjänä ja rahoittajaorganisaationa. Paikallisten vahvuuksien tunnistaminen ja asiakaslähtöinen palvelu on tavaramerkkimme.

Kuntamme arvostavat mahdollisuutta elinkeinotoiminnan kehittämishankkeisiin ja yritysten tukirahoitukseen. Myös yleishyödyllisten kehittämishankkeiden ja kylätoiminnan jälki on ollut tuloksellista. Onhan viimeisen kymmenen vuoden aikana Mansikan alueelle tullut kaksi Valtakunnan vuoden kylä -valintaa. Ja nuo kylät tuntien ei mikään ihme…

Ohjelmamme vuosille 2014-2020 on "Mannaa Mansikasta – Aivoriihestä riihikuivaan". Sen painopisteitä ovat aktiivinen osallisuus, laadukas asuminen ja vapaa-aika sekä osaaminen työ- ja elinkeinotoiminnassa. Työkalulaatikosta löytyy toimenpiteitä kaikille ikäryhmille ja innovatiivisuus on enemmän kuin sallittua. Kansainvälisyyttäkin joukkoomme kaivataan.

Visiomme on, että seutumme on v. 2020 entistäkin parempi paikka asua ja yrittää. Savolainen hulluus on meillä hyötykäytössä luoden yhä huikaisevampia menestystarinoita. Tulehan tutustumaan; meillä elämä on mageeta kuin mansikka!

Pohjois-Pohjanmaa
Leader Nouseva Rannikkoseutu on ketterä ja uusia ideoita pursuava paikalliskehittäjä. Alueeseen kuuluu seitsemän kuntaa Raahen ja Oulun seutukunnista. Yhdessä ne muodostavat noin 50 000 asukkaan maase...

Leader Nouseva Rannikkoseutu on ketterä ja uusia ideoita pursuava paikalliskehittäjä. Alueeseen kuuluu seitsemän kuntaa Raahen ja Oulun seutukunnista. Yhdessä ne muodostavat noin 50 000 asukkaan maaseutualueen. Palveluammatit ovat rannikon suurin työllistäjä (55 %). Raahessa myös metalliteollisuuden yritykset ovat huomattava työnantaja.

Rannikon maisemalle ja luonnonympäristölle on luonteenomaista suuri vaihtelevuus. Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ovat Perämeren suurin saari Hailuoto, Lakeuden viljelymaisemat sekä Pyhä- ja Siikajokien suut.  Liminganlahti-Hailuoto on merkittävää luonto- ja lintumatkailun aluetta. Merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden, teollisen historian ja kalastushistorian sekä muinaisjäännöskohteiden ohella alueella on historiallisten tapahtuminen merkkipaikkoja. Haluamme olla mukana lisäämässä alueen kiinnostavuutta ja kilpailukykyä.

Ohjelmamme vuosille 2014-2020 on ”Juureva rannikko – elinvoimaa paikallisuudesta”.  Paikallisuus ja juuret merkitsevät paljon alueen ihmisille. Uutta potkua paikalliskehittämiseen haemme neljän pääteeman kautta: Hyvä Elämä, Elinvoima, Ympäristö ja Nuoret.

Toimimme ihmislähtöisesti, avoimesti ja paikallisesti. Meitä on helppo lähestyä ja innostumme helposti uusista ideoista. Tavoitteenamme on lisätä alueen toimijoiden monialaista verkostoitumista, koska sen kautta syntyy uudenlaista ajattelua ja toimintaa.

Päijät-Häme
Leader Päijänne toimii nimensä mukaisesti juotavan hyvän Päijänteen tuntumassa, Päijät-Hämeen sydänmailla. Toiminta-alueellamme Asikkalassa, Hartolassa, Heinolassa, Padasjoella, Pertunmaalla ja Sysmäs...

Leader Päijänne toimii nimensä mukaisesti juotavan hyvän Päijänteen tuntumassa, Päijät-Hämeen sydänmailla. Toiminta-alueellamme Asikkalassa, Hartolassa, Heinolassa, Padasjoella, Pertunmaalla ja Sysmässä asuu yhteensä 41 000 asukasta. Alueemme on todella monipuolinen, harvaan asutusta maaseudusta kaupunkiin.

Leader Päijänne on ollut vahvasti mukana alueensa kehittämisessä jo vuodesta 1997. Olemme tukeneet niin paikallisen yrittäjyyden kehittymistä kuin kylien investointejakin sekä vahvistaneet kylien identiteettiä. Näin monista kylistä on syntynyt oivallisia matkailutuotteita.

Tulevalla ohjelmakaudella 2014-2020 panostamme vielä merkittävämmin matkailun rakenteen kehittämiseen yhteisöllisyyden ja paikallisuuden toimiessa kehittämisen kivijalkoina.

Lappi
Peräpohjolan kehitys toimii suurten vesistöjen alueella Etelä-Lapissa. Toiminta-aluettamme halkovat Simo-, Kemi- ja Ounajoki, jotka laskevat Perämereen. Kehittämisstrategiamme piiriin kuuluu noin 40 0...

Peräpohjolan kehitys toimii suurten vesistöjen alueella Etelä-Lapissa. Toiminta-aluettamme halkovat Simo-, Kemi- ja Ounajoki, jotka laskevat Perämereen. Kehittämisstrategiamme piiriin kuuluu noin 40 000 asukasta Simosta, Tervolasta, Kemistä, Keminmaalta, Ranualta ja Rovaniemeltä. Alueen elinkeinot painottuvat matkailuun, teollisuuteen ja palveluiden tuottamiseen. Joulupukkia voi käydä tervehtimässä napapiirillä ja talvimatkailija voi kokea lumen ja jään taian Kemin lumilinnassa. Ranualla voi taas tutustua jääkarhuihin tai valloittaa laajat hillasuot.

Peräpohjolan kehitys on perustettu vuonna 2000. Olemme aktivoineet paikallisia yhteisöjä tarttumaan omatoimisesti kehittämishankkeisiin, jotka ovat parantaneet niin asuinviihtyvyyttä kuin yhteisöllisyyttä. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet kauttamme neuvoja ja rahoitusta investointi- ja kehittämishankkeisiin. Kansainvälisyys on kuulunut toimintaamme alusta pitäen ja pyrimme edistämään jatkossakin kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä.

Ohjelmakaudella 2014-2020 panostamme matkailun kehittämiseen, erityisesti luontomatkailun kehittämiseen. Alueemme tarjoaa merellisiä elämyksiä, maaseudun rauhaa, lähiruokaa ja upeita kalastuskohteita.

Visiomme on, että toiminta-alueemme on toimelias, kilpailukykyinen ja viihtyisä. Tätä tavoitettta kohden ponnistelemme yhdessä asukkaiden, järjestejön ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

Etelä-Savo
Saimaan sydämessä sijaitseva 375 -vuotias Savonlinna ympärillään sininen Saimaa saarineen ja selkineen on Leader Piällysmiehen toiminta-aluetta. Täällä voit kuulla kesällä oopperaa, nähdä samaan aikaa...

Saimaan sydämessä sijaitseva 375 -vuotias Savonlinna ympärillään sininen Saimaa saarineen ja selkineen on Leader Piällysmiehen toiminta-aluetta. Täällä voit kuulla kesällä oopperaa, nähdä samaan aikaan norpan köllöttämässä kallioluodollaan ja pulahtavan välillä pyydystämään lohta syvänteestä. Hieman kauempaa löydät iki-ihanan Punkaharjun harjumuodostelman Puruveden ja Pihlajaveden välissä, Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistot tai Heinäveden luostarin, muista nähtävyyksistä nyt puhumattakaan. Meillä näitä riittää muillekin näyttää.

Toimintaympäristöämme leimaavat pitkät välimatkat ja maaseutumaisuus. Järvet ovat suuria, ne pirstovat ja eristävät – kyläkuntien on pitänyt aina osata toimia omillaan. Tämä on johtanut siihen, että kylätoiminta on monipuolista, itsellistä, vilkasta ja aikaansaavaa. Matkailu on elinkeinoista se, joka meillä kehittyy parhaiten ja siihen meillä on hyvät puitteet.

Täällä kauniin luonnon ja järvien keskellä Piällysmies ry on toiminut vuodesta 1999 ja kehittänyt omalta osaltaan Enonkosken, Heinäveden ja Savonlinnan kaupungin maaseutualueita. Olemme vakiinnuttaneet asemamme vahvana paikallisena kehittäjänä ja osaamme toimia hedelmällisesti yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa. Meihin luottavat niin nuoret, naiset kuin varttuneempikin väestö, yrityksiä unohtamatta. Asiantuntemuksellamme ja edustamallamme rahoitusmuodolla on kysyntää. Piällysmiehen kanssa kannattaa seurustella!

Keski-Pohjanmaa
Leader Pirityiset kehittää Kaustisen seutukuntaa ja Kokkolan maaseutualueita. Toiminta-alueeseen kuuluu seitsemän kuntaa. Keski-Pohjanmaa on maitomaakuntana voimakasta alkutuotantoaluetta. Alkutuotann...

Leader Pirityiset kehittää Kaustisen seutukuntaa ja Kokkolan maaseutualueita. Toiminta-alueeseen kuuluu seitsemän kuntaa. Keski-Pohjanmaa on maitomaakuntana voimakasta alkutuotantoaluetta. Alkutuotannon lisäksi alueeltamme löytyy erämaata ja luonnonsuojelualueita, jotka tarjoavat hyvät puitteet luontomatkailun kehittämiseen. Kansanmusiikki ja kansanlääkintä ovat myös merkittävässä roolissa alueellamme.

Leader-ryhmän nimi tulee Samuli Paulaharjun romaanista Suomenselän vieriltä:”Hyvin olisi vaikka jokainen metsäperäläinen tarvinnut tontun taikka pirityisen, joka muutamilla isoisilla rikkailla tiedettiin olevan… Pirityinen, joka oli kuin sontiainen, taas hyrräsi isäntänsä lukolliseen arkkuun rahaa, niin ettei se talosta koskaan loppunut.” Pieni ja pippurinen Leader-ryhmä pyrkii kehittämään jokaisen keskipohjalaisen metsäperäläisen mahdollisuuksia hyvään elämään maaseudulla niin yrittämisen kuin vapaa-ajan ja viihtyvyyden osalta.

Ohjelmamme vuosille 2014-2020 on ”Juurevat kylät”. Tavoitetilana on, että vuonna 2020 alueemme on hyvinvoiva, menestyvä yhteisö, jonka voimavarana ovat sen asukkaat. Strategiastamme voi lukea lisää kotisivuiltamme.

Pirkanmaa
Pirkan Helmi ry toimii Pirkanmaalla Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueilla. Asukkaita alueella on noin 50 200. Kesäisin asukasmäärä kasvaa siitä vielä merkittävästi, koska alueella on noin...

Pirkan Helmi ry toimii Pirkanmaalla Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueilla. Asukkaita alueella on noin 50 200. Kesäisin asukasmäärä kasvaa siitä vielä merkittävästi, koska alueella on noin 7 800 vapaa-ajanasuntoa. Alueen elinkeinorakenne on monipuolinen, mistä eräänä esimerkkinä ovat Valkeakosken pitkät teolliset perinteet.

Leader Pirkan Helmi on perustettu vuonna 1999. Kylä- ja muiden paikallishankkeiden ohella viime vuosina myös yritystuet ovat tulleet tärkeäksi osaksi Leader-toimintaamme. Olemme lähteneet mukaan kansainväliseen yhteistyöhön aluksi Youth in Action- ja myöhemmin myös Leader-hankkeen avulla. Tätä viimeksi mainittua hanketta olemme toteuttaneet yhdessä Leader Kalakukon ja Tsekin tasavallasta olevan Sdruzeni Splav -Leader-ryhmän kanssa.

Strategiamme ohjelmakaudelle 2014-2020 on nimeltään Kotiseudun helmet. Sen painopisteet, helmet, ovat: asukkaiden helmi, yhteisöjen ja identiteetin helmi, yritysten helmi ja elämysten helmi. Nämä helmet on rakennettu alueanalyysin pohjalta tavoitellen hyvää tulevaisuutta alueelle.

Kymenlaakso
Leader Pohjois-Kymen Kasvu toimii Kouvolan seudulla alueensa asukkaiden, yhdistysten ja yritysten yhteistyökumppanina. Olemme mukana kehittämässä Kouvolan kaupunkiin ja Iitin kuntaan työtä ja hyvinvoi...

Leader Pohjois-Kymen Kasvu toimii Kouvolan seudulla alueensa asukkaiden, yhdistysten ja yritysten yhteistyökumppanina. Olemme mukana kehittämässä Kouvolan kaupunkiin ja Iitin kuntaan työtä ja hyvinvointia asukkaiden omien kehittämisideoiden pohjalta.

Kouvolan seutu tunnetaan mm. Suomen suurimpiin lukeutuvista varuskunnistaan, Repoveden kansallispuistosta, alueen halki kulkevasta Kymijoesta ja hyvistä liikenneyhteyksistään. Matkailijoiden suosiossa ovat lisäksi mm. Verlan tehdasmuseo, joka lukeutuu Unescon maailmanperintökohteisiin, Tykkimäen huvipuisto ja Arboretum Mustila. Kouvola lukeutuu Suomen kymmenen suurimman kesämökkikunnan joukkoon. Kouvolan seutu kulkee valtakunnan kärjessä nopeiden valokuituyhteyksien rakentamisessa. Toimeentuloa tarjoavat mm. kauppa, teollisuus, maa- ja metsätalous sekä matkailu. Alueella on asukkaita yhteensä noin 95 000.

Leader Pohjois-Kymen Kasvu on perustettu vuonna 1998. Kesästä 2001 lähtien olemme toimineet luotettavana yhteistyökumppanina yhteisöjen ja elinkeinojen kehittämistyössä. Ihmisten kokoisilla täsmähankkeilla ja hyvin kohdennetuilla yritystuilla on luotu uusia työpaikkoja sekä lisätty alueen elinvoimaa.

Pohjois-Kymen Kasvun vuosien 2014-2020 strategian "Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti" visiossa lupaamme tarjota alueen asukkaille hyvän ja sujuvan arjen ainekset. Strategiamme kivijalkana on paikallisuus. Tuemme monipaikkaista asumista, pienyrittäjyyttä, lähipalveluja sekä yhteisöllisyyttä ja lähidemokratiaa.

Satakunta
Yhdistyksemme nimi Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry kuvaa hyvin toimintaamme. Olemme olleet mukana Leader-ohjelmien toteuttamisessa alusta lähtien, eli ohjelmakausi 2014-2020 on meidän osaltamme jo nel...

Yhdistyksemme nimi Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry kuvaa hyvin toimintaamme. Olemme olleet mukana Leader-ohjelmien toteuttamisessa alusta lähtien, eli ohjelmakausi 2014-2020 on meidän osaltamme jo neljäs. Alueemme on laaja ja melko harvaan asuttu; se käsittää yksitoista kuntaa Pohjois-Satakunnassa ja Luoteis-Pirkanmaalla. Asukkaita on n. 45 000 ja toimeentulonsa ihmiset saavat alkutuotannosta, elintarvikkeiden jalostamisesta, metalliteollisuudesta ja puunjalostuksesta.

Seutukunnan keskus on Kankaanpää, joka tunnetaan kulttuurista, pesäpallosta ja Niinisalon varuskunnasta. Tämä vanha kenkä- ja vaateteollisuuskaupunki on käynyt läpi rajun rakennemuutoksen, mutta uusi teollisuus ja monipuoliset palvelut ovat korvanneet hyvin menetettyjä työpaikkoja.

Alueen luonto mahdollistaa monipuolisen matkailun kehittämisen. Jämin alue Jämijärvellä, Pesämäen moottoriurheilukeskus Honkajoella, Merikarvia Ouran saaristoineen ja Ikaalisten kylpylä ovat matkailullisia kärkikohteita, mutta myös pienimuotoinen matkailutoiminta ja kulttuurituotanto ovat alueella voimissaan.

Leader Pohjois-Satakunta on saavuttanut alueellaan vankan aseman hankerahoittajana ja aluekehittäjänä. Vahva elinkeinollinen painotus ja laaja kansainvälinen yhteistyö ovat toiminnalle tunnusomaisia, mutta maaseudun yhteisöt ovat myös aktivointi- ja hanketoiminnan keskiössä.

Ohjelmakauden 2014-2020 strategiassamme on neljä selkeää painopistettä: maaseudun elinkeinot, maaseudun palvelut, osallistava yhteisöllisyys ja kansainvälisyys. Toiminnassamme panostamme kumppanuuteen, asiakaslähtöisyyteen, osaamiseen ja uusiin toimintatapoihin. Rakennamme alueen vahvuuksien varaan, mutta kansainvälisyys ja verkostoitunut toimintatapa mahdollistavat myös uusien ideoiden esiinnousun ja kokeilemisen.

Pirkanmaa
PoKo ry:n sijainti Suomen kartalla on mielestämme erinomainen. Emme ole kaukana mistään. Meiltä löytyy kaksi vireää pikkukaupunkia (Mänttä-Vilppula ja Virrat) ja sijaitsemme myös sopivasti Tampereen, ...

PoKo ry:n sijainti Suomen kartalla on mielestämme erinomainen. Emme ole kaukana mistään. Meiltä löytyy kaksi vireää pikkukaupunkia (Mänttä-Vilppula ja Virrat) ja sijaitsemme myös sopivasti Tampereen, Jyväskylän ja Seinäjoen kaupunkien muodostamassa kolmiossa. Alueellamme on kansainvälisesti toimivia teollisuusyrityksiä, monipuolisia palveluja, vahvaa pienyrittäjyyttä ja elinvoimainen alkutuotanto. Elämme myös alueella, jossa metsän kasvu on maailman kärkiluokkaa. Kulttuuritoimijoita meillä on valtakunnan huipulta laajoihin harrastajapiireihin.

PoKo ry on yhteistyöhakuinen toimija, jonka tehtävänä on edistää Ylä-Pirkanmaan alueen yrittäjyyttä, omaehtoista työllistymistä ja elinikäistä oppimista sekä kansainvälistymistä. Tehtävämme on tukea asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Arvomme ovat paikallisuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja sisäinen yrittäjyys. Yhdistyksemme on perustettu v. 1998, joten kehittämistoimintaa olemme toteuttaneet jo yli 15 vuotta. Olemme rakentaneet myös kansainvälistä verkostoa, etenkin Saksaan.

Haluamme olla alueemme yhteisöjen ja pienten yritysten tukena silloin, kun on toiminnan ja kehittämisen aika.

Edellinen kehittämisohjelmamme oli nimeltään Kompassi. Tekniikan kehittyessä on vuosien 2014-2020 strategiamme nimi Navigaattori. Myös sinä voit löytää reittejä PoKon navigaattorilla.

Satakunta
Pieni, mutta pippurinen kuvaa mainiosti Leader Pyhäjärviseutua. Meillä kehitetään määrätietoisesti kolmen satakuntalaisen kunnan – Eura, Köyliö ja Säkylä – luonnonkaunista aluetta, jossa asukkaita on ...

Pieni, mutta pippurinen kuvaa mainiosti Leader Pyhäjärviseutua. Meillä kehitetään määrätietoisesti kolmen satakuntalaisen kunnan – Eura, Köyliö ja Säkylä – luonnonkaunista aluetta, jossa asukkaita on runsaat 20 000. Seudun työpaikkaomavaraisuus on korkea ja aluettamme leimaa vahva maataloustuotanto erikoisviljelykasveineen. Meillä on myös mm. vahvaa elintarvike- ja paperiteollisuutta sekä yksi Suomen kehitettävistä varuskunnista, Porin prikaati Säkylässä.

Leader Pyhäjärviseutu on perustettu vuonna 1997. Siitä asti olemme kannustaneet alueen asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä yhteistyöhön. Paikallisuus, henkilökohtainen ja asiantunteva palvelu sekä pienten mutta tuloksellisten hankkeiden edistäminen ovat toimintamme tukipilarit.

Olemme lähteneet myös kansainväliseen yhteistyöhön. Virittelemme mm. luonto- ja kalastusmatkailulle aivan uusia ulottuvuuksia. Meillä kun on polkuja patikoitavaksi ja järvenselkää soudettavaksi.

Ohjelmamme vuosille 2014-2020 on "Paikallista Pyhäjärviseudulta". Se kuvaa hyvin alueemme ihmisten uskoa paikallisuuteen, lähiruokaan ja läheltä saataviin palveluihin. Työskentelemme sen eteen, että tuo usko entisestään vahvistuu.

Visiossamme Pyhäjärviseutu on vuonna 2020 kilpailukykyinen, osaava, tuotantoaan ja toimintojaan uudistava vetovoimainen alue.

Satakunta
”Vuonna 2020 meillä on pikkaise parempi imago ja vähä vahvempi itsetunto”. Näin toimintaohjelmassamme Loisto 2014–2020 luvataan. Loistossa myös suunnitellaan, että opitaan uutta, kehitellään toimintam...

”Vuonna 2020 meillä on pikkaise parempi imago ja vähä vahvempi itsetunto”. Näin toimintaohjelmassamme Loisto 2014–2020 luvataan. Loistossa myös suunnitellaan, että opitaan uutta, kehitellään toimintamalleja, tehdään yhteistyötä ja vuorovaikutetaan yli rajojen.

Toiminta-alueemme seitsemän kunnan noin 80 000 asukasta elävät viljavalla maaseudulla Rauman seudulla ja Vakka-Suomen alueella . Satamat, autot ja kukko munineen sekä siat porkkanoineen ovat alueemme vireän metalli-, lasi-, elintarvike- ja maataloustuotannon ytimessä. Työllistymme lähellä hyvin, mutta töihin kuljetaan myös tunnin päähän kaupunkeihin.

Ravakka on tukenut ja opastanut maaseudun toimijoita vuodesta 1997 saakka. Olemme yhdistyksen ja yrityksen kumppani, kun idätetään ideoita, tuotetaan kulttuuria, kansainvälistytään, huolehditaan ympäristöstä ja yhteisöllisyydestä. Teemme töitä lähellä kestävän ja elinvoimaisen tulevaisuuden eteen.

Ravakassa tähdätään sujuvaan ja turvalliseen arkeen hyvinvoivalla maaseudulla. Selvitä omat mahdollisuutesi olla mukana saavuttamassa päämääriäsi.

Pohjois-Pohjanmaa
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan raja-alueelle sijoittuvan ryhmän alueen muodostaa seitsemän kuntaa, joissa on asukkaita yhteensä noin 50 000. Perämeren rannikkoa, jokilaaksoja, valtateiden varsia ja Pohj...

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan raja-alueelle sijoittuvan ryhmän alueen muodostaa seitsemän kuntaa, joissa on asukkaita yhteensä noin 50 000. Perämeren rannikkoa, jokilaaksoja, valtateiden varsia ja Pohjanmaan rataa – Leader Rieska on väylien varrella!

Alueen elinkeinorakenne on varsin monipuolinen. Ylivieska on erikois- ja vähittäiskaupan keskus, Oulaisissa taas on hyvinvoinnin ja terveydenhuollon keskittymä ja Kalajoki tunnetaan matkailusta. Alavieskassa, Kannuksessa, Merijärvellä ja Sievissä löytyy monipuolista yrittäjyyttä. Maatalous on vahvaa ja pohjautuu maidontuotantoon. Alueen erikoisuutena ovat rannikolle keskittyneet perunanviljely sekä turkistarhaus. Rieskan alueen asukkaista reilu kolmannes on alle 25-vuotiaita. Alue onkin Oulun seudun ohella Euroopan nuorin seutukunta.

Leader Rieska on perustettu vuonna 1996 ja siitä lähtien yhdistys on tukenut alueen asukkaita ja yrittäjiä. Kehittämistoimintaa on tehty aina Leader-toimintatavalla ja -rahoituksella. Yrityksillä ja yhteisöillä onkin aina ollut matala kynnys tulla Rieskan toimistolle. Alusta saakka yhteistyötä on tehty yli rajojen – niin naapuriryhmien kuin ulkomaistenkin Leader-ryhmien kanssa.

Ohjelmakaudella 2014-2020 edistämme yrittäjyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistamme alueemme vetovoimaisuutta. ’Iloa ja innovaatioita’ -ohjelmamme tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja paikallisiin palveluihin ja erityiskohteena on luonnollisesti nuoret.

Visiossamme alueemme on 2020 iloisten, innostuneiden ja innovatiivisten ihmisen maaseutu.

Kaakkois-Suomi
Seepra on raidallinen eläin Afrikassa, mutta Sepran nimi tulee viron kielen sanasta ystävä, sõber, jota itäisen Suomenlahden asukkaat käyttivät vaihtokauppakumppaneistaan 200 kilometrin päässä Viron r...

Seepra on raidallinen eläin Afrikassa, mutta Sepran nimi tulee viron kielen sanasta ystävä, sõber, jota itäisen Suomenlahden asukkaat käyttivät vaihtokauppakumppaneistaan 200 kilometrin päässä Viron rannikolla. Itärajan Vaalimaalta on tuo sama 200 kilometrin etäisyys niin Helsinkiin kuin Pietariinkin.  Alueen kautta on kulkenut aikanaan Ruotsin ja Venäjän raja, ja kansainvälisyys on edelleen meren ohella alueelle ominaista; nämä asiat näkyvät myös Sepran toiminnassa.

Vuonna 1999 POMO-toimintaa jatkamaan perustettu Sepra toimii Suomen kaakkoisimmalla kulmalla, n. 80 000 asukkaastamme vajaa puolet asuu maaseudulla ja loput keskustoissa. Metsäteollisuus, tehtaiden piiput ja varuskunta ovat olleet pitkään päällimmäisinä mielikuvissa alueesta, jossa rakennemuutos pakottaa tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin: laajaan saaristoon, monipuoliseen luontoympäristöön, rajan läheisyyteen ja E18 moottoritien valmistumisen myötä kasvavaan matkailuun.

Sepra 2020-strategian avulla tuetaan pienimuotoisen yritystoiminnan syntymistä, houkutellaan kansainvälisen yhteistyön avulla nuoria mukaan kotiseudun kehittämiseen ja hyödynnetään alueen vahvuuksia elinvoimaisuuden lisäämiseksi. ESKO 2020 -strategia puolestaan tukee kalastajien ja kalatalouselinkeinon säilymistä ja kehittymistä alueella.

Sepran monipuoliseen toimintaan kuuluu innostaminen, yhdessä tekeminen ja myös taloudellinen tuki hankerahan muodossa. Omaehtoista toimintaa tuetaan niin maaseudulla, saaristossa kuin keskustoissakin johtoajatuksena asukkaiden tarpeet ja valmius tarttua itse asioihin.

Kaikki tämä tehdään Leader Sepran nimen mukaisesti ystävällisesti ja yhteistyössä!

Itäinen Uusimaa
Kehittämisyhdistys SILMU ry eli Leader SILMU on perustettu vuonna 2007 mutta vastaavaa paikallista kehittämistyötä alueella on tehty jo vuodesta 1996 lähtien. Leader SILMU tekee kattavaa kaksikielistä...

Kehittämisyhdistys SILMU ry eli Leader SILMU on perustettu vuonna 2007 mutta vastaavaa paikallista kehittämistyötä alueella on tehty jo vuodesta 1996 lähtien. Leader SILMU tekee kattavaa kaksikielistä kehittämistyötä Leader -periaatteiden mukaisesti yhdeksän kunnan alueella pääkaupunkiseudun itäpuolella ja toiminta-alueella on n. 120 000 asukasta. Alue on monimuotoinen, elinvoimainen ja luo paljon mahdollisuuksia alueen toimijoille. Välimatkat alueella ovat suhteellisen lyhyet ja alueen elinkeinotoiminta on monimuotoista ja vireää.

 

Alueen läpi etelärannikkoa pitkin kulkee Kuninkaantie, Pohjoismaiden tärkein matkailuväylä. Alue on houkutteleva ja helposti saavutettava työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Maanviljelyshistorian muokkaamat peltoaukeamat, pienet kyläkeskukset sekä lukuisat vesistöt ja saaristo luovat alueelle merkittävän ominaisilmeen.

 

Leader SILMU kannustaa alueensa asukkaita, yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita ottamaan vastuuta omasta elinympäristöstä ja oman toiminnan kehittämisestä panostamalla toimijoiden mahdollisimman kattavaan opastukseen ja ohjaamiseen.  Paikallisen kehittämistyön lisäksi toimijoita kannustetaan tekemään yhteistyötä sekä koti- että ulkomailla uusien ideoiden saamiseksi ja parhaiden toimintatapojen levittämiseksi.

 

Paikallinen kehittämisstrategia tuleville vuosille on nimeltään SILMUSTA KASVUA  – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020. Strategiaa ovat olleet koostamassa alueen asukkaat, yhdistykset, yrittäjät ja muut toimijat. Strategiaan on kirjattu lähitulevaisuuden kehittämistarpeet ja rahoituksen painopisteet.

 


 

Etelä-Pohjanmaa
Vireän seutukehittäjän, Leader Suupohjan, 38 000 asukkaan toiminta-alue koostuu Isojoesta, Karijoesta, Kauhajoesta, Kurikasta ja Teuvasta, jotka sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla. Leader Suupohja on vuod...

Vireän seutukehittäjän, Leader Suupohjan, 38 000 asukkaan toiminta-alue koostuu Isojoesta, Karijoesta, Kauhajoesta, Kurikasta ja Teuvasta, jotka sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla. Leader Suupohja on vuoden 1996 perustamisestaan lähtien tehnyt laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Yrittäjyys, yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat alueelle ominaista. Se näkyy yritysten suurena lukumääränä, vahvana kylä-, kulttuuri- ja järjestötoimintana ja toisaalta alueen eri toimijoiden välisenä kehittämiskumppanuutena. Vahvoja toimialoja alueella ovat huonekalu-, metalli-, muovi-, materiaalinkäsittely- ja elintarvikeala.

Alueella suhtaudutaan myönteisesti kestävien energiaratkaisujen kehittämiseen. Suupohjan alueen kattava valokuitu mahdollistaa muun muassa huippunopean laajakaistan, uuden sukupolven tv-palvelut, monipuoliset valvontapalvelut sekä tehokkaat etätyöskentelytavat. Suupohjalla on monia muitakin vahvuuksia kuten luonto, turvallinen ympäristö ja moderni maatalous.

”Uudet tuulet” – strategiamme panostaa vahvasti lähipalveluihin kuten lähi- ja luomuruokaan sekä lähimatkailuun. Visiossamme Suupohja on vuonna 2020 elinvoimainen ja innovatiivinen maaseutualue, joka tarjoaa yrittäville ja yritteliäille asukkailleen ajanmukaiset palvelut viihtyisässä asuinympäristössä.

Lappi
Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta! Sitä tekee paikallinen Leader-ryhmäsi. Maaseudun ammattitaitoiset kehittäjät auttavat sinua toteuttamaan ideoitasi! Leader-ryhmät ovat rekisteröityneita yhdistyksia...

Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta! Sitä tekee paikallinen Leader-ryhmäsi. Maaseudun ammattitaitoiset kehittäjät auttavat sinua toteuttamaan ideoitasi! Leader-ryhmät ovat rekisteröityneita yhdistyksia, jotka rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Ryhmät myös neuvovat tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa.

Pohjois-Karjala
Kaunis erämaaluonto, puhtaat vesistöt ja jylhät vaaramaisemat sekä aktiiviset, toimeen tarttuvat asukkaat ja paikallinen yhteistyö kuvaavat Leader Vaara-Karjalaa. Toiminta-alueemme on laaja, mutta vä...

Kaunis erämaaluonto, puhtaat vesistöt ja jylhät vaaramaisemat sekä aktiiviset, toimeen tarttuvat asukkaat ja paikallinen yhteistyö kuvaavat Leader Vaara-Karjalaa.  Toiminta-alueemme on laaja, mutta välimatkoista huolimatta yhteistyö niin kansainvälisesti kuin paikallisesti leimaavat vahvasti toimintaamme. Yhdistys toiminut vuodesta 1995 lähtien kannustaen alueemme asukkaita toimimaan oman lähiympäristön parhaaksi. Viime vuosina yhdistyksemme on uudistunut reippaasti – olemme nuorekas ja innostunut oman alueemme kehittäjä. Ryhmämme toimii Ilomantsin, Juuan ja Valtimon kuntien sekä Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien alueilla. Asukkaita alueellamme on hieman alle 35 000.

Visiossamme Vaara-Karjalassa hyödynnetään nopeita tietoliikenne yhteyksiä, jotka mahdollistavat uusien, innovatiivisten ja helppokäyttöisten palvelujen tarjoamisen yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Pohjanmaa
YHYRES kehittää Kyrönmaata: Vaasan Vähääkyröä, Laihiaa ja Isoakyröä pienellä mutta tehokkaalla joukolla. Runsaan 17 000 asukkaan seutukunnassa langat pysyvät hyvin käsissä ja asiakkaat opitaan tuntema...

YHYRES kehittää Kyrönmaata: Vaasan Vähääkyröä, Laihiaa ja Isoakyröä pienellä mutta tehokkaalla joukolla. Runsaan 17 000 asukkaan seutukunnassa langat pysyvät hyvin käsissä ja asiakkaat opitaan tuntemaan hyvin. Yhteistyö paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa onkin konstailematonta ja sujuvaa. Haluamme vahvistaa paikallista identiteettiä, innostaa kylätoimintaan yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja kehittää palveluita, jotka tuovat toimeentulomahdollisuuksia niin asukkaille kuin yhteisöille.

Tuemme toiminnassamme pohjalaista yrittäjähenkeä ja kannustamme yrittäjiä yhteistyöhön, verkottumiseen ja osaamisen kehittämiseen. Luomme kohtaamispaikkoja niin fyysisesti kuin virtuaalisestikin avataksemme ovia innovatiiviseen ja uuteen toimintaan. Tavoitteena on myös löytää uusia maataloustuotteita ja lisätä lähiruoan ja oman energian tuotantoa.

YHYRES hakee yhteistyöstä voimaa muuttuvaan maailmaan, sillä yhteen hiileen puhaltaminen auttaa seudun menestymisessä. Esimerkiksi yhteisten tapahtumien avulla haluamme edistää kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta ja mahdollistaa eri kulttuurien edustajien kohtaamisen. YHYRES ry:n rahoittamissa hankkeissa on muun muassa luotu nuorille mahdollisuuksia maaseudulla, tuettu viljelijöiden jaksamista ja panostettu harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen kylissä.

YHYRES on avoinna uusille ideoille, kehitetään Kyrönmaata yhdessä!

Uusimaa ja Varsinais-Suomi
Ykkösakseli on Läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa toimiva ryhmä. Asukkaita tällä varsin laajalla toiminta-alueella on yli 140 000.

Ykkösakseli on Läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa toimiva ryhmä. Asukkaita tällä varsin laajalla toiminta-alueella on yli 140 000. Luonnon monimuotoisuus monine järvineen sekä jokilaaksoineen tekevät maisemasta vehreän ja vaihtelevan.  Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuri- sekä perinneympäristöt antavat oman mausteensa omaleimaiselle alueellemme. Historian havinaa voi aistia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten sekä muistomerkkien äärellä. Alueella onkin monia suosittuja vapaa-ajanvietto- ja virkistyspaikkoja.

Leader Ykkösakseli on perustettu vuonna 2007 Lohjan, Karkkilan, Vihdin ja Salon alueille. Isojen kaupunkien, Turun ja Helsingin, välissä toimivan ryhmän kehitystyön painopisteinä ovat paikallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, huolenpito ympäristöstä sekä paikallisen yritystoiminnan tukeminen.  Näitä asioita pyrimme edistämään toimintakauden 2014-2020 ohjelmallamme.

Visiossamme toiminta-alueemme on vuonna 2020 vetovoimainen, viihtyisä, aktiivinen sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti tasapainoinen.

Pohjois-Savo
Leader Ylä-Savon Veturi toimii pohjoisimmassa Savossa seitsemän kunnan – Iisalmen, Kiuruveden, Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän – alueella. Asukkaita kolmen ”vahvan ämmän” ...

Leader Ylä-Savon Veturi toimii pohjoisimmassa Savossa seitsemän kunnan – Iisalmen, Kiuruveden, Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja  Vieremän – alueella. Asukkaita kolmen ”vahvan ämmän” maidon, metsän ja metallin Ylä-Savossa on 57 000. Alue on Saimaan vesistön latvavesillä. Luonto, hiljaisuus ja alueen vahva, oma kulttuuri antavat mahdollisuuksia hyvinvointimatkailuun. Harrastajateattereita ja omaleimaisia kesätapahtumia riittää.

Ylä-Savon Veturi on toiminut vuodesta 1997, aluksi seuturyhmänä ja vuodesta 1999 rekisteröityneenä yhdistyksenä. Meidät koetaan paikallisena, matalan kynnyksen toimijana, joka asiantuntemuksella ja palvelualttiina tukee toimijoita ja näiden hankkeita.

Leader Ylä-Savon Veturi panostaa nuoriin. Tuellamme on toteutettu monia onnistuneita nuorisohankkeita, josta esimerkkinä seikkailuseminaari Amaze Me Leader. Veturi on vahvasti mukana kansainvälisessä toiminnassa, mm.  maaseudun kehittäjien eurooppalaisessa LINC-verkostossa. Vuonna 2013 toteutimme Iisalmessa onnistuneen LINC-tapahtuman.

Ohjelmamme 2014-2020 on ”Täynnä mahdollisuuksia”. Visiossamme Ylä-Savo vuonna 2020 on vetovoimainen, väestömäärältään terve, yhteistyötä tekevä, kansainvälisesti suuntautunut alue. Modernit, monipuolisen yritystoiminnan maaseutukylät tarjoavat viihtyisän ja turvallisen elinympäristön kaikenikäiselle väestölle. Uutta teknologiaa hyödynnetään innovatiivisesti, ja asukkaat toimivat aktiivisesti sekä oman kylänsä kehittämiseksi että koko alueen hyvinvoinnin puolesta.

Keski-Suomi
Leader Viisari on perustettu vuonna 2000 ja asukkaita alueellamme on noin 43 600. Toimialueemme kattaa pohjoisen Keski-Suomen kunnat: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, S...

Leader Viisari on perustettu vuonna 2000 ja asukkaita alueellamme on noin 43 600. Toimialueemme kattaa pohjoisen Keski-Suomen kunnat: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. Maisemaltaan ja luontotyypiltään alue on vaihtelevaa ja monipuolista maaseutumaisemaa laajoine metsä- ja suoalueineen, peltoineen, kyläkuntineen, kirkonkylineen ja vesistöalueineen.
 
Visiomme on osaavien ja yritteliäiden asukkaiden viihtyisä maaseutu. Monipuolisen pienyrittäjyyden edistäminen on keskeinen tavoitteemme. Satsaamme myös asumisviihtyvyyteen ja yhdessä tekemiseen. Lähitalous, resurssiviisaus ja vihreä voima kulkevat punaisena lankana kaikessa kehittämisessä. Nuorison olemme nostaneet erityiseksi kohderyhmäksi.
 
Viisarista on vuosien varrella tullut ”meidän oma juttu”, jolla on tärkeä sija harvaan asutun pohjoisen Keski-Suomen aluekehittäjänä ja yhteisöllisyyden edistäjänä.

Etelä-Savo
Veej’jakaja ry:n alueen kylissä ja kuntataajamissa asuu aktiivisia ja tyytyväisiä lapsiperheitä toimivien peruspalveluiden piirissä yhteisöllisessä ja luonnonläheisessä ympäristössä. Harrastukset löyt...

Veej’jakaja ry:n alueen kylissä ja kuntataajamissa asuu aktiivisia ja tyytyväisiä lapsiperheitä toimivien peruspalveluiden piirissä yhteisöllisessä ja luonnonläheisessä ympäristössä. Harrastukset löytyvät läheltä ja sukupolvien kohtaaminen on ongelmatonta. Maaseudulla on monipuolista yritystoimintaa, ja vapaa-ajan asukkaat ovat sitoutuneet paikallisiin yhteisöihin tuoden lisäväriä avoimeen ja verkostoituneeseen yhteistoimintaan.

Tälle Pieksämäeltä Mäntyharjuun ulottuvalle Kymijoen ja Vuoksen väliselle vedenjakajalle mahtuu kyläyhdistysten, yrittäjien ja seudullisten kehittäjäkumppanien paikallisia ponnistuksia ja laajoja tahoja yhteen koonneita verkostohankkeita. Yhteistä kaikille on ruohonjuuritason tarve, halu turvata maaseudun toiminnallisuus tulevaisuudessa ja kyky hyödyntää paikalliset vahvuudet toteutuksessa.

Leader-toiminnan juurille uskollisesti tukemamme hanke on usein paikallinen, pieni sekä tarkkaan laskettu ja kohdennettu. Se on tyypillisesti yleishyödyllinen investointi yhteistilojen toiminnallisuuden parantamiseksi tai yritystoiminnan aloittamiseksi välttämätön kone- tai laitehankinta. Leader-toimintatapaan luontaisesti kuuluvaa talkootyötä on alueemme hankkeissa tehty ohjelmakaudella 2007-2013 yhteensä 67 000 tuntia eli reilut 24 kalenterivuotta.

Nettisivustollamme veejjakaja.fi voit tutustua pähkinänkuoressa läntisen Etelä-Savon maaseudun kehittämisen kirjoon. Toivomme, että se avartaa käsitystäsi maaseudusta tekemisen, asumisen ja työnteon paikkana, herättää ajatuksia oman yhteisön kehittämiseen ja innostaa mukaan yhteiseen tekemiseen!

Kainuu
Suomen neljänneksi suurin järvi ja kainuulaiset vaaramaisemat värittävät Oulujärvi Leaderin toiminta-aluetta, jonka muodostavat Paltamon, Puolangan ja Vaalan kunnat sekä Kajaanin kaupungin maaseutualu...

Suomen neljänneksi suurin järvi ja kainuulaiset vaaramaisemat värittävät Oulujärvi Leaderin toiminta-aluetta, jonka muodostavat Paltamon, Puolangan ja Vaalan kunnat sekä Kajaanin kaupungin maaseutualueet.  Laadukkaita raaka-aineita ja elämyksiä tarjoava luonto on tärkeä alueen asukkaille, siitä eletään ja siellä viihdytään. Sitkeät, kätevät, selviytymään tottuneet ja talkoohenkiset kainuulaiset saavat aikaan vetovoimaisia tapahtumia ja omaleimaista paikalliskulttuuria. Hieman yli 30 000 asukkaalla on tilaa toimia: asutus on avaraa ja uusille ajatuksille ja ratkaisuille tarvetta.

Näitä uusia ajatuksia ja ratkaisuja haluaa tukea 1996 perustettu Oulujärvi Leader. Tähän mennessä olemme tukeneet satoja yritystuki- ja kehittämishankkeita. Vuosien 2014-2020 strategian nimi on Yhdessä uutta kohti, ja sen punaisina lankoina kulkevat yhteistyö ja osaamisen kasvattaminen, sillä haluamme lisätä  uudenlaista toimintaa! Visiona on olla vireä, viihtyisä ja rohkeasti uudistuva alue.

Oulujärvi Leader on osaava ja luotettava, vahvasti verkottunut paikallisen kehittämisen asiantuntija, tuki ja kehittäjäkumppani. Painotamme elinkeinollisuutta, yhteisöllisyys on vahvasti mukana. Haluamme kiinnittää erityistä huomiota nuoriin aikuisiin. Kokeilumyönteisyys ja rohkea uudistuminen näkyvät tuettavien hankkeiden lisäksi myös omassa toiminnassamme, jota ovat muun muassa omat hankkeet, teematilaisuudet, ideahaut, pienhankehaut ja opintomatkat.

Pohjois-Pohjanmaa
Oulun Seudun Leader toimii uuden nimensä mukaisesti Oulun seudulla, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Toiminta-alueemme väestömäärä on lähes 100 000 asukasta, josta kolmasosa vaikuttaa harvaan asutulla...

Oulun Seudun Leader toimii uuden nimensä mukaisesti Oulun seudulla, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa.  Toiminta-alueemme väestömäärä on lähes 100 000 asukasta, josta kolmasosa vaikuttaa harvaan asutulla maaseutualueella ja kaksi kolmasosaa kaupungin läheisellä maaseutualueella. Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus on läsnä jokapäiväisessä elämässä. Hyvän sijaintimme ansiosta alueellamme on monipuolista ja vireää yritystoimintaa.

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 2000. Siitä saakka olemme tukeneet ja kannustaneet alueen asukkaita ja yhteisöjä kehittämään omaa kotiseutuaan paremmaksi paikaksi asua, elää ja yrittää. Vuosina 2007-2013 olemme voineet tukea myös maaseutuyrityksiä.  Palvelemme alueen aktiivista ja runsaslukuista toimijakuntaa ammattitaidolla kehittäen aluettamme paikallisista lähtökohdista.

Alueemme luonto on monipuolinen runsaine vesistöineen. Meri, lukuisat joet, järvet ja metsät tuovat alueen asukkaille erilaisia mahdollisuuksia vapaa-aikaan ja virkistäytymiseen.  Strategiamme vuosille 2014-2020 mahdollistaa paikallisen kehittämisen tukemisen erilaisille yhteisöille ja yrityksille. Ympäristön tilan parantaminen on myös meille tärkeää. Teemme työtä paikallisen kehittämisen vahvistamiseksi yhdessä alueemme asukkaiden kanssa.

Visiomme vuoteen 2020 on Yrittäjyydellä ja yhteisöllisellä toiminnalla kohti tulevaisuuden viihtyisiä, elinvoimaisia ja palvelevia kyliä.

Lappi
Vapaana kuohuva Tornionjoki ja laajat järvi- ja vaaramaisemat ovat aidointa Tornionlaakson maisemaa. Meän kieli soljuu puheessa niin Suomen kuin Ruotsin puolella.

Vapaana kuohuva Tornionjoki ja laajat järvi- ja vaaramaisemat ovat aidointa Tornionlaakson maisemaa. Meän kieli soljuu puheessa niin Suomen kuin Ruotsin puolella. Uutta vuotta otetaan vastaan valtakunnan rajalla joen jäällä kahden kylän yhteisessä juhlassa ja kesätapahtumissa kuljetaan sujuvasti rajan molemmin puolin. Siitä on Outokaira tuottamhan ry:n alue tehty – rajasta ja rajattomuudesta. Tornionlaaksolaisuus näkyy arjessamme vieraanvaraisuutena, siisteytenä, kulttuuritekoina, tapahtumina ja yhteistyönä. Siitä ammennamme Outokairan hanketoimintaan tekoja niin järjestöjen kuin yritystenkin tarpeisiin.

Outokairassa kansainvälisyys ja paikallinen kehittäminen ovat tuttua. Olemmehan olleet luomassa Suomen paikallista kehittämistä ensimmäisten Leader ryhmien joukossa jo vuodesta 1996 saakka. Sydäntä lähellämme ovat aina olleet pienten ihmisten ja kylien hankkeet, joita tehdään uudella otteella ja useiden yhteistyökumppaneiden kesken. Alueella kulkiessa näemme joka puolella hankkeita, joiden toteuttamisessa Outokaira on ollut mukana. Meän Outokaira –kehittämisohjelmalla tulemme vuosina 2014-2020 entisestään vahvistamaan kylien kehittämisessä yrittäjämäistä otetta. Yrittäjyyttä edistämme askel askeleelta edeten, paikallisista lähtökohdista rakentaen.

Lappi
Pohjoisimman lapin Leader ry kehittää laajaa Lapin maata. Pinta-alallisesti Suomen suurin toimintaryhmä ulottuu Utsjoelta Kemijärvelle. Toimintaympäristönä on aito Lapin luonto, tunturit ja oudat, laa...

Pohjoisimman lapin Leader ry kehittää laajaa Lapin maata. Pinta-alallisesti Suomen suurin toimintaryhmä ulottuu Utsjoelta Kemijärvelle. Toimintaympäristönä on aito Lapin luonto, tunturit ja oudat, laajat kansallispuistot ja erämaiset joet. Luonnon aarreaitta tarjoaa puhtaita raaka-aineita luonnontuotealalle ja laitumia suurelle porokarjalle, jota riittää kahden puolen puuta. Myös metsäteollisuudelle, energiatuotantoon ja jalostukseen alueella riittää raaka-ainetta. Toimintaryhmän alueelle sijoittuvat Saariselän, Pyhä-Luoston, Sallatunturin ja Suomun matkailukeskukset. Matkailukeskittymien lisäksi alueella on lukematon määrä pieniä matkailuyrityksiä. Näille erämainen luonto, selkeät vuodenajat, perinteiset elinkeinot sekä noin 90 aitoa lapinkylää tarjoavat omaleimaisen toimintaympäristön. Erityinen ulottuvuus on yli 500 kilometrin raja Venäjän kanssa sekä yhteys Norjaan. Kulttuuri on erityisen korostunutta, alueen pohjoiset kunnat ovat kolttien, pohjoissaamelaisten ja inarinsaamelaisten kotiseutua.

Perustamisvuodesta 1996 lähtien yhdistyksen tavoitteena on ollut osaltaan lisätä työ- ja ansaitsemismahdollisuuksia alueen väestölle, vahvistaa kylien elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia sekä valaa intoa ja yhteishenkeä sekä vahvistaa osaamista tämän pohjoisen kotiseudun kehittämiseen ja yrittämiseen.

Vuonna 2008 PLL ryn alaisuudessa aloitti toimintansa myös Itä- ja Pohjois-Lapin kalatalousryhmä. Sen tavoitteena on tukea alueen elinkeinokalataloutta, jolle luovat hyvät puitteet alueen kalaisat vesistöt, kuten Inarijärvi ja Sodankylän tekojärvet. Kalatalousryhmälle on haettu rahoitusta vuoteen 2020 saakka.

Ohjelmamme vuosille 2014–2020 on ”Peloton Pohjoisin”, joka kuvaa toimintatapaamme kehittää aluetta rohkeasti ja ennakkoluulottomasti arastelematta uskaliaitakaan ideoita! 

Uusimaa
Pomoväst rf on vuodesta 1997 lähtien tehnyt aktiivista maaseudun kehittämistyötä Hangon, Raaseporin, Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen alueilla. Toiminta-alueellamme on asukkaita vajaat 90 000 ja alue...

Pomoväst rf on vuodesta 1997 lähtien tehnyt aktiivista maaseudun kehittämistyötä Hangon, Raaseporin, Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen alueilla. Toiminta-alueellamme on asukkaita vajaat 90 000 ja aluettamme leimaa pääkaupunkiseudun läheisyys, monipuolisuus, rannikko, kulttuuri ja kaksikielisyys. Tärkeä osa meitä on myös saaristo, jonka väkiluku moninkertaistuu kesäisin vapaa-ajan asukkaiden muuttaessa mökeilleen. Länsi-Uusimaa on kulttuuririkasta, vanhaa maatalousaluetta, mutta myös yritysrakenne on varsin monipuolista.

Yhdistyksemme toteuttaa paikallista kehittämisstrategiaa tehokkaasti, asiantuntevasti, ihmisläheisesti ja yli kielirajojen toimien. Kehittämisstrategiamme 2014-2020 ”Kestävä tulevaisuus” vastaa hyvin alueemme haasteisiin ja näemmekin, että luonto ja paikallisuus sekä nuoret ovat ne voimavarat, joihon rakennamme tulevaisuutemme.

Länsi-Uusimaa on tulevaisuudessakin hyvinvoiva seutu, jossa käytämme luonnon, kulttuurin ja historiamme mahdollisuudet kestävällä tavalla. Kun yksittäinen länsiuusmaalainen voi hyvin, voi myös koko yhteiskunta hyvin.

Etelä-Savo
Visionsa mukaisesti Rajupusu Leader ry on ”pieni ja vikkelä maaseudun kehittäjä”. Monipuoliseksi muodostunut toimintamme on jo vuodesta 1996 alkaen perustunut paikallisten ihmisten toimeliaisuuteen. T...

Visionsa mukaisesti Rajupusu Leader ry on ”pieni ja vikkelä maaseudun kehittäjä”. Monipuoliseksi muodostunut toimintamme on jo vuodesta 1996 alkaen perustunut paikallisten ihmisten toimeliaisuuteen. Toimialue on väestöpohjaltaan melko pieni, mutta Leader-yhdistyksen toiminta on saavuttanut vakiintuneen ja tunnustetun aseman. Paikalliseen yhteisöön ja yhteiskuntaan solahtanut kehittämisyhdistys on pystynyt aktivoimaan, tukemaan ja toteuttamaan kehittämistoimintaa monipuolisesti ja laaja-alaisesti.

Alueen väestö on toimeliasta ja poikkeuksellisen yritteliästä, mikä antaa kehittämistyölle vahvan pohjan. Yritteliäisyys ja aktiivisuus luovat hyvät edellytykset myös Leader-toimintatavalla tapahtuvalle elinkeinojen kehittämiselle sekä yhteisöllisyyden vahvistamiselle. Paikallisen yritteliäisyyden ja yhteisöllisyyden voimistaminen onkin merkittävä osa vuosien 2014-2020 kehittämisstrategiaa.

Itä-Suomen Kalatalousryhmän toiminta on merkittävä osa Rajupusu Leader ry:n toimintaa. Toimintatavan jo vakiinnuttua ”Kalaleader” ja paikalliset leaderit tekevät monipuolista yhteistyötä niin kalastuselinkeinon, -matkailun kuin vesistöjen käytön kehittämiseksi.

Yhdessä toimien saavutamme tavoitetilan, jonka mukaan:

”Alueemme on aktiivinen ja houkutteleva asuinseutu, jonka elinvoima perustuu kestävään talouteen, osaavien ihmisten yrittäjyyteen sekä vahvaan yhteisöllisyyteen”.

Varsinais-Suomi
Yhdistyksemme nimen taustalla on tahto toimia Varsinais-Suomen hyväksi. Varsin Hyvä ry on Turun seudulla toimiva maaseudun kehittämisyhdistys, yhdistysten ja asukkaitten aktivaattori, yritystoiminnan ...

Yhdistyksemme nimen taustalla on tahto toimia Varsinais-Suomen hyväksi. Varsin Hyvä ry on Turun seudulla toimiva maaseudun kehittämisyhdistys, yhdistysten ja asukkaitten aktivaattori, yritystoiminnan kehittäjä, hankkeiden rahoittaja ja neuvontaorganisaatio. Olemme tehneet aktiivista aluekehitystyötä vuodesta 1997.  Tämä työ jatkuu uudella ohjelmakaudella 2014–2020 siten, että lähdemme mukaan myös Turun, Raision ja Kaarinan kaupunkien kansalaistoimijalähtöiseen paikalliseen kehittämiseen, jota rahoitetaan EU:n rakennerahastoista.

Paikallisen kehittämisstrategiamme ”Yhdessä vielä enemmän – Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita” painopistealueet ovat uudistuva asukastoiminta, kehittyvä paikallistalous, kulttuuri ja ympäristö sekä ekologisuus. Tavoitteenamme on laaja-alainen, sektorirajat ylittävä yhteistyö, jolla edistetään asukkaitten hyvinvointia, paikalliskulttuuria, asuinympäristöjen viihtyisyyttä ja ekologisuutta, työllisyys- ja elinkeinomahdollisuuksia sekä lähidemokratiaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan ruohonjuuritason toimintaa, uusia ideoita, innovaatioita, innokkuutta, aktiivisuutta ja – sinun panostasi!

Varsin Hyvän toimialueella (linkki karttaan) asuu n. 80 000 ihmistä ja alueella on vireää yritystoimintaa. Monipuolinen elinkeinorakenne, maaseutumainen toimintaympäristö, alueen vaihteleva luonto ja sitä ympäröivä ainutlaatuinen saaristo luovat loistavat puitteet ja mahdollisuudet kehittää mm. maaseutumatkailua, lähi- ja luomuruokasektoria ja biotaloutta. Yliopistot ja korkeakoulut, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä korkea osaamistaso voivat avata uusia ovia myös kansainvälistymiseen. Yhdessä vielä enemmän tarkoittaa aitoa yhteistyötä Varsinais-Suomen hyväksi.

Varsinais-Suomi
Toimimme Loimaan seutukunnan alueella (Aura, Koski tl, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) sekä Somerolla. Alueella on hieman yli 36 000 asukasta.

Toimimme Loimaan seutukunnan alueella (Aura, Koski tl, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) sekä Somerolla. Alueella on hieman yli 36 000 asukasta.

Alueella on monipuolinen luonto- ja kulttuuriympäristö. Maisemaa hallitsevat pelto- ja harjumaisemat, joita Aurajoki, Loimijoki ja Paimionjoki halkovat. Historiallinen Hämeen härkätiestä kulkee pitkän matkaa Jokivarsikumppanien alueella. Somerolta löytyvät Häntälän perinnebiotooppinotkot ja monimuotoinen järvimaisema.

Alue on Varsinais-Suomen maatalousvaltaisinta aluetta. Alueelle on keskittynyt paljon kone- ja metalliteollisuutta ja myös elintarviketeollisuutta.

Jokivarsikumppanit edistää alueensa elinvoimaisuutta kolmen eri teeman kautta. Tuemme alueen asukkaiden ja organisaatioiden pyrkimyksiä voimistaa yhteisöllisyyttä eri tavoilla. Saman teeman tärkeä osa on parantaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omiin elinolosuhteisiinsa. Toisen teeman tavoitteena on tukea alueen toimijoita ylläpitämään ja kehittämään luonto- ja kulttuuriympäristöä mahdollisimman monipuolisilla keinoilla.

Alueen elinkeinotoimintaa tuemme sekä myöntämällä suoria yritystukia että tukemalla alueen yritysten toimintaympäristön kehittämistä.

Olemme luoneet yhteyksiä myös Leader-ryhmiin Suomen rajojen ulkopuolella. Ruotsissa yhteistyökumppanimme on Leader Sjuhärad Boråsin alueelta. Iso-Britanniassa olemme tehneet hankeyhteistyötä Leader ja Virossa. Toteutetuissa yhteistyöhankkeissa on keskitytty nuorisoon ja lähiruuan ja matkailun edistämiseen.

Keski-Suomi
Leader Vesuri-ryhmä toimii Keski-Suomessa keskellä kaikkea. Alueemme kunnat ovat Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen, Multia ja Petäjävesi, asukkaita on noin 42 000. Lähimmät isot kaupungit ovat Jyväskylä ja Ta...

Leader Vesuri-ryhmä toimii Keski-Suomessa keskellä kaikkea. Alueemme kunnat ovat Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen, Multia ja Petäjävesi, asukkaita on noin 42 000.  Lähimmät isot kaupungit ovat Jyväskylä ja Tampere. Olemme kuuluisia Nesterallien sorateistä ja Keurusselän sinestä.

Leader Vesuri-ryhmä perustettiin vuonna 1997. Kannustamme alueen asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä yhteistyöhön. Paikallisuus, henkilökohtainen ja asiantunteva palvelu ovat meille ykkösasia.

Vesuri-ryhmään kannattaa ottaa yhteyttä kun yhdistyksillä on kehittämisideoita ja investointitarpeita. Autamme myös maaseudun aloittavia ja toimintaansa kehittäviä yrityksiä.

Toimistomme sijaitsee Jämsässä, työntekijöitä on kaksi. Jämsäläiset tuntevat paikan vanhana poliisitalona. Kotisivuillemme pääset tästä, sieltä löytyy myös erittäin hyvä hankerekisteri.