Kainuu
Elävä Kainuu LEADER ry perustettiin vuonna 1997. Yhdistys toimi vuoteen 2010 saakka nimellä Kainuun naisyrittäjyys Leader ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään nimeä LAG Living Kain...

…jossa kaveria ei jätetä.

Elävä Kainuu LEADER ry perustettiin vuonna 1997. Yhdistys toimi vuoteen 2010 saakka nimellä Kainuun naisyrittäjyys Leader ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään nimeä LAG Living Kainuu LEADER. Elävä Kainuun monella tapaa haastava toiminta-alue kattaa Kuhmon kaupungin sekä Hyrynsalmen, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat. Alueen pinta-ala on suurempi kuin koko Uudenmaan maakunta, mutta asukkaita alueella on keskimäärin 2 asukasta neliökilometrillä. Toiminta-alueella on yhteistä rajaa Venäjän kanssa 262 km. Kainuulaisilla on pitkät perinteet rajan yli tapahtuvassa yhteistyössä.

Kaveria ei jätetä!

Mielessä siintää Elävän Kainuun elävät kylät.

Elävä Kainuun visioon 2020 kuuluvat toiminta-alueen luonnonrunsauden mahdollistamat, taloudellisesti ja henkisesti hyvin voivat yritykset, jotka tarjoavat laadukkaita, (k)ainutlaatuisia palveluita ja tuotteita yhä kasvaville koti-ja ulkomaisille markkinoille. Laajan yhteistyöverkoston toteuttuma The Great East Border Trail on Euroopan on kuuluisimpia vaellusreittejä erilaisine aktiviteetteineen - ympärivuotinen matkakohde. Alue on ”timanteistaan tunnettu”: kyläkulttuuris-taan (ekomuseoistaan), perinteistään, tapahtumistaan ja ”7 sortin” palveluyrityksistään. Nopeat tietoliikenneyhteydet pitävät kylät elävinä, huomioiden kaikkien ikäryhmien tarpeita, luoden toimintamahdollisuuksia etätyölle ja –yrityksille.

Hiljaisuuden kylä on tuotteistettu ja markkinoitu Elävän Kainuun erikoisuus. Kylät, kylätalot, maatilat, majoituskohteet ja yritykset hyödyntävät vihreää taloutta, toimien ”symbioosissa” keskenään. Ensimmäinen täysin energiaomavarainen Kainuun kylä löytyy alueelta, ensimmäiset LEADER-hankkeet rajantakaisen Venäjän kanssa ovat käynnissä, ensimmäinen kyläpubi kerää väkeä iltaisin tikanheittoon ja ajatusten vaihtoon.

Elävä Kainuu LEADERin kehittämisohjelman päätavoitteet ovat kilpailukykyinen ja asiakaslähtöinen, luonnosta lähtevä ja kestävän kehityksen ehdoilla toimiva yritystoiminta, Elävän Kainuun onnelliset kylät, sekä viihtyisä, veto- ja elinvoimainen ympäristö asua ja toimia.

Näihin tavoitteisiin pyritään rahoittamalla hankkeita, jotka osaltaan toteuttavat tavoitteita ja  vievät meitä lähemmäs visiotamme.

Elävä Kainuu LEADER ry muuttaa toiminta-alueelleen toukokuussa 2013. Uusi sijaintikunta tulee olemaan Sotkamossa, Vuokatin kylässä.

Pohjois-Pohjanmaa
Koillismaan Leader ry toimii Kuusamossa,Taivalkoskella ja Posiolla. Noin 24 000 asukkaan Koillismaa on tunnettu matkailijoita houkuttelevasta luonnostaan, vahvasta alkutuotannosta sekä omaleimaisesta ...

Koillismaan Leader ry toimii Kuusamossa,Taivalkoskella ja Posiolla. Noin 24 000 asukkaan Koillismaa on tunnettu matkailijoita houkuttelevasta luonnostaan, vahvasta alkutuotannosta sekä omaleimaisesta kulttuuristaan. Kaikkia näitä olemme kehittäneet vuodesta 1999 lähtien, jolloin Myötäle ry, nykyinen Koilismaan Leader ry, perustettiin Leader-työtä varten. Myös alueen kylien ja erilaisten paikallisyhteisöjen kehittäminen on olennainen osa toimintaamme. Sekä monivuotiset kehittämishankkeet että pieniä investointeja kokoavat koordinointihankkeet ovat olleet työkaluina maaseudun viihtyvyyttä, osaamista ja toimintaympäristöjä kehitettäessä.

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategiamme vuosille 2014 - 2020 on elinkeinopainotteinen, sen painopisteet ovat elinvoimainen yrittäjyys, inspiroiva ympäristö, vireät yhteisöt ja avartava yhteistyö. Uutta aiempaan verrattuna on Venäjän rajan läheisyyden hyödyntäminen ja siihen liittyvä yhteistyö.

Visiomme mukaan Koillismaa on vuonna 2020 arvostettu ja turvallinen elinympäristö, jossa omaleimainen luonto on vahvasti läsnä hyvin hoidettuna ja kestävästi hyödynnettynä. Alueen elinvoima nousee monialaisista lähipalveluista, yrittäjyydestä ja toistensa kanssa sopusoinnussa olevista, perinteisistä ja uusista elinkeinoista.

Pohjois-Pohjanmaa
Nimensä mukaisesti Keskipiste-Leader toimii Suomen keskipisteessä, kahden seutukunnan ja kahdeksan kunnan alueella (Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi sekä Siikala...

Nimensä mukaisesti Keskipiste-Leader toimii Suomen keskipisteessä, kahden seutukunnan ja kahdeksan kunnan alueella (Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi sekä Siikalatva). Asukkaita meillä on n. 45 000. Alueen väki on nuorta, mutta toisaalta asutus on keskimääräistä harvemmassa. Maa- ja metsätalous on voimakasta, myös palvelut työllistävät alueella. Yritystoiminta on pohjois-pohjalaiseen tapaan vireää.

Keskipiste-Leader on toiminut vuodesta 1996 alueen kehittämisen hyväksi. Koska täällä asuu paljon yrittäjiä sekä nuoria, toimintamme on luonnollisesti painottunut heidän aktivoimiseensa sekä toiminnan ja viihtyvyyden edistämiseen. Nuoria kannustetaan yhteiseen tekemiseen nuorten oman rahoitusvälineen Nuoriso Leaderin avulla.

Alueelle tyypillisen kökkäkulttuurin hengessä edistämme myös yhteisöjen toimintaa ja verkostoitumista.  Yrittäjyys, paikallisyhteisöt ja nuoret ovat myös uuden ohjelmamme ”Keskipiste-Leader: aistijana ajassa – kumppanina kehittämisessä 2014-2020” kantavia teemoja.  Tavoitteenamme on rohkean kokeilukulttuurin ja uusien innovaatioiden kautta luoda alueelle työmahdollisuuksia, yrittäjyyttä ja elinvoimaa.

Pohjois-Pohjanmaa
Leader Nouseva Rannikkoseutu on ketterä ja uusia ideoita pursuava paikalliskehittäjä. Alueeseen kuuluu seitsemän kuntaa Raahen ja Oulun seutukunnista. Yhdessä ne muodostavat noin 50 000 asukkaan maase...

Leader Nouseva Rannikkoseutu on ketterä ja uusia ideoita pursuava paikalliskehittäjä. Alueeseen kuuluu seitsemän kuntaa Raahen ja Oulun seutukunnista. Yhdessä ne muodostavat noin 50 000 asukkaan maaseutualueen. Palveluammatit ovat rannikon suurin työllistäjä (55 %). Raahessa myös metalliteollisuuden yritykset ovat huomattava työnantaja.

Rannikon maisemalle ja luonnonympäristölle on luonteenomaista suuri vaihtelevuus. Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ovat Perämeren suurin saari Hailuoto, Lakeuden viljelymaisemat sekä Pyhä- ja Siikajokien suut.  Liminganlahti-Hailuoto on merkittävää luonto- ja lintumatkailun aluetta. Merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden, teollisen historian ja kalastushistorian sekä muinaisjäännöskohteiden ohella alueella on historiallisten tapahtuminen merkkipaikkoja. Haluamme olla mukana lisäämässä alueen kiinnostavuutta ja kilpailukykyä.

Ohjelmamme vuosille 2014-2020 on ”Juureva rannikko – elinvoimaa paikallisuudesta”.  Paikallisuus ja juuret merkitsevät paljon alueen ihmisille. Uutta potkua paikalliskehittämiseen haemme neljän pääteeman kautta: Hyvä Elämä, Elinvoima, Ympäristö ja Nuoret.

Toimimme ihmislähtöisesti, avoimesti ja paikallisesti. Meitä on helppo lähestyä ja innostumme helposti uusista ideoista. Tavoitteenamme on lisätä alueen toimijoiden monialaista verkostoitumista, koska sen kautta syntyy uudenlaista ajattelua ja toimintaa.

Lappi
Peräpohjolan kehitys toimii suurten vesistöjen alueella Etelä-Lapissa. Toiminta-aluettamme halkovat Simo-, Kemi- ja Ounajoki, jotka laskevat Perämereen. Kehittämisstrategiamme piiriin kuuluu noin 40 0...

Peräpohjolan kehitys toimii suurten vesistöjen alueella Etelä-Lapissa. Toiminta-aluettamme halkovat Simo-, Kemi- ja Ounajoki, jotka laskevat Perämereen. Kehittämisstrategiamme piiriin kuuluu noin 40 000 asukasta Simosta, Tervolasta, Kemistä, Keminmaalta, Ranualta ja Rovaniemeltä. Alueen elinkeinot painottuvat matkailuun, teollisuuteen ja palveluiden tuottamiseen. Joulupukkia voi käydä tervehtimässä napapiirillä ja talvimatkailija voi kokea lumen ja jään taian Kemin lumilinnassa. Ranualla voi taas tutustua jääkarhuihin tai valloittaa laajat hillasuot.

Peräpohjolan kehitys on perustettu vuonna 2000. Olemme aktivoineet paikallisia yhteisöjä tarttumaan omatoimisesti kehittämishankkeisiin, jotka ovat parantaneet niin asuinviihtyvyyttä kuin yhteisöllisyyttä. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet kauttamme neuvoja ja rahoitusta investointi- ja kehittämishankkeisiin. Kansainvälisyys on kuulunut toimintaamme alusta pitäen ja pyrimme edistämään jatkossakin kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä.

Ohjelmakaudella 2014-2020 panostamme matkailun kehittämiseen, erityisesti luontomatkailun kehittämiseen. Alueemme tarjoaa merellisiä elämyksiä, maaseudun rauhaa, lähiruokaa ja upeita kalastuskohteita.

Visiomme on, että toiminta-alueemme on toimelias, kilpailukykyinen ja viihtyisä. Tätä tavoitettta kohden ponnistelemme yhdessä asukkaiden, järjestejön ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

Pohjois-Pohjanmaa
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan raja-alueelle sijoittuvan ryhmän alueen muodostaa seitsemän kuntaa, joissa on asukkaita yhteensä noin 50 000. Perämeren rannikkoa, jokilaaksoja, valtateiden varsia ja Pohj...

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan raja-alueelle sijoittuvan ryhmän alueen muodostaa seitsemän kuntaa, joissa on asukkaita yhteensä noin 50 000. Perämeren rannikkoa, jokilaaksoja, valtateiden varsia ja Pohjanmaan rataa – Leader Rieska on väylien varrella!

Alueen elinkeinorakenne on varsin monipuolinen. Ylivieska on erikois- ja vähittäiskaupan keskus, Oulaisissa taas on hyvinvoinnin ja terveydenhuollon keskittymä ja Kalajoki tunnetaan matkailusta. Alavieskassa, Kannuksessa, Merijärvellä ja Sievissä löytyy monipuolista yrittäjyyttä. Maatalous on vahvaa ja pohjautuu maidontuotantoon. Alueen erikoisuutena ovat rannikolle keskittyneet perunanviljely sekä turkistarhaus. Rieskan alueen asukkaista reilu kolmannes on alle 25-vuotiaita. Alue onkin Oulun seudun ohella Euroopan nuorin seutukunta.

Leader Rieska on perustettu vuonna 1996 ja siitä lähtien yhdistys on tukenut alueen asukkaita ja yrittäjiä. Kehittämistoimintaa on tehty aina Leader-toimintatavalla ja -rahoituksella. Yrityksillä ja yhteisöillä onkin aina ollut matala kynnys tulla Rieskan toimistolle. Alusta saakka yhteistyötä on tehty yli rajojen – niin naapuriryhmien kuin ulkomaistenkin Leader-ryhmien kanssa.

Ohjelmakaudella 2014-2020 edistämme yrittäjyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistamme alueemme vetovoimaisuutta. ’Iloa ja innovaatioita’ -ohjelmamme tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja paikallisiin palveluihin ja erityiskohteena on luonnollisesti nuoret.

Visiossamme alueemme on 2020 iloisten, innostuneiden ja innovatiivisten ihmisen maaseutu.

Lappi
Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta! Sitä tekee paikallinen Leader-ryhmäsi. Maaseudun ammattitaitoiset kehittäjät auttavat sinua toteuttamaan ideoitasi! Leader-ryhmät ovat rekisteröityneita yhdistyksia...

Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta! Sitä tekee paikallinen Leader-ryhmäsi. Maaseudun ammattitaitoiset kehittäjät auttavat sinua toteuttamaan ideoitasi! Leader-ryhmät ovat rekisteröityneita yhdistyksia, jotka rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Ryhmät myös neuvovat tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa.

Kainuu
Suomen neljänneksi suurin järvi ja kainuulaiset vaaramaisemat värittävät Oulujärvi Leaderin toiminta-aluetta, jonka muodostavat Paltamon, Puolangan ja Vaalan kunnat sekä Kajaanin kaupungin maaseutualu...

Suomen neljänneksi suurin järvi ja kainuulaiset vaaramaisemat värittävät Oulujärvi Leaderin toiminta-aluetta, jonka muodostavat Paltamon, Puolangan ja Vaalan kunnat sekä Kajaanin kaupungin maaseutualueet.  Laadukkaita raaka-aineita ja elämyksiä tarjoava luonto on tärkeä alueen asukkaille, siitä eletään ja siellä viihdytään. Sitkeät, kätevät, selviytymään tottuneet ja talkoohenkiset kainuulaiset saavat aikaan vetovoimaisia tapahtumia ja omaleimaista paikalliskulttuuria. Hieman yli 30 000 asukkaalla on tilaa toimia: asutus on avaraa ja uusille ajatuksille ja ratkaisuille tarvetta.

Näitä uusia ajatuksia ja ratkaisuja haluaa tukea 1996 perustettu Oulujärvi Leader. Tähän mennessä olemme tukeneet satoja yritystuki- ja kehittämishankkeita. Vuosien 2014-2020 strategian nimi on Yhdessä uutta kohti, ja sen punaisina lankoina kulkevat yhteistyö ja osaamisen kasvattaminen, sillä haluamme lisätä  uudenlaista toimintaa! Visiona on olla vireä, viihtyisä ja rohkeasti uudistuva alue.

Oulujärvi Leader on osaava ja luotettava, vahvasti verkottunut paikallisen kehittämisen asiantuntija, tuki ja kehittäjäkumppani. Painotamme elinkeinollisuutta, yhteisöllisyys on vahvasti mukana. Haluamme kiinnittää erityistä huomiota nuoriin aikuisiin. Kokeilumyönteisyys ja rohkea uudistuminen näkyvät tuettavien hankkeiden lisäksi myös omassa toiminnassamme, jota ovat muun muassa omat hankkeet, teematilaisuudet, ideahaut, pienhankehaut ja opintomatkat.

Pohjois-Pohjanmaa
Oulun Seudun Leader toimii uuden nimensä mukaisesti Oulun seudulla, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Toiminta-alueemme väestömäärä on lähes 100 000 asukasta, josta kolmasosa vaikuttaa harvaan asutulla...

Oulun Seudun Leader toimii uuden nimensä mukaisesti Oulun seudulla, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa.  Toiminta-alueemme väestömäärä on lähes 100 000 asukasta, josta kolmasosa vaikuttaa harvaan asutulla maaseutualueella ja kaksi kolmasosaa kaupungin läheisellä maaseutualueella. Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus on läsnä jokapäiväisessä elämässä. Hyvän sijaintimme ansiosta alueellamme on monipuolista ja vireää yritystoimintaa.

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 2000. Siitä saakka olemme tukeneet ja kannustaneet alueen asukkaita ja yhteisöjä kehittämään omaa kotiseutuaan paremmaksi paikaksi asua, elää ja yrittää. Vuosina 2007-2013 olemme voineet tukea myös maaseutuyrityksiä.  Palvelemme alueen aktiivista ja runsaslukuista toimijakuntaa ammattitaidolla kehittäen aluettamme paikallisista lähtökohdista.

Alueemme luonto on monipuolinen runsaine vesistöineen. Meri, lukuisat joet, järvet ja metsät tuovat alueen asukkaille erilaisia mahdollisuuksia vapaa-aikaan ja virkistäytymiseen.  Strategiamme vuosille 2014-2020 mahdollistaa paikallisen kehittämisen tukemisen erilaisille yhteisöille ja yrityksille. Ympäristön tilan parantaminen on myös meille tärkeää. Teemme työtä paikallisen kehittämisen vahvistamiseksi yhdessä alueemme asukkaiden kanssa.

Visiomme vuoteen 2020 on Yrittäjyydellä ja yhteisöllisellä toiminnalla kohti tulevaisuuden viihtyisiä, elinvoimaisia ja palvelevia kyliä.

Lappi
Vapaana kuohuva Tornionjoki ja laajat järvi- ja vaaramaisemat ovat aidointa Tornionlaakson maisemaa. Meän kieli soljuu puheessa niin Suomen kuin Ruotsin puolella.

Vapaana kuohuva Tornionjoki ja laajat järvi- ja vaaramaisemat ovat aidointa Tornionlaakson maisemaa. Meän kieli soljuu puheessa niin Suomen kuin Ruotsin puolella. Uutta vuotta otetaan vastaan valtakunnan rajalla joen jäällä kahden kylän yhteisessä juhlassa ja kesätapahtumissa kuljetaan sujuvasti rajan molemmin puolin. Siitä on Outokaira tuottamhan ry:n alue tehty – rajasta ja rajattomuudesta. Tornionlaaksolaisuus näkyy arjessamme vieraanvaraisuutena, siisteytenä, kulttuuritekoina, tapahtumina ja yhteistyönä. Siitä ammennamme Outokairan hanketoimintaan tekoja niin järjestöjen kuin yritystenkin tarpeisiin.

Outokairassa kansainvälisyys ja paikallinen kehittäminen ovat tuttua. Olemmehan olleet luomassa Suomen paikallista kehittämistä ensimmäisten Leader ryhmien joukossa jo vuodesta 1996 saakka. Sydäntä lähellämme ovat aina olleet pienten ihmisten ja kylien hankkeet, joita tehdään uudella otteella ja useiden yhteistyökumppaneiden kesken. Alueella kulkiessa näemme joka puolella hankkeita, joiden toteuttamisessa Outokaira on ollut mukana. Meän Outokaira –kehittämisohjelmalla tulemme vuosina 2014-2020 entisestään vahvistamaan kylien kehittämisessä yrittäjämäistä otetta. Yrittäjyyttä edistämme askel askeleelta edeten, paikallisista lähtökohdista rakentaen.

Lappi
Pohjoisimman lapin Leader ry kehittää laajaa Lapin maata. Pinta-alallisesti Suomen suurin toimintaryhmä ulottuu Utsjoelta Kemijärvelle. Toimintaympäristönä on aito Lapin luonto, tunturit ja oudat, laa...

Pohjoisimman lapin Leader ry kehittää laajaa Lapin maata. Pinta-alallisesti Suomen suurin toimintaryhmä ulottuu Utsjoelta Kemijärvelle. Toimintaympäristönä on aito Lapin luonto, tunturit ja oudat, laajat kansallispuistot ja erämaiset joet. Luonnon aarreaitta tarjoaa puhtaita raaka-aineita luonnontuotealalle ja laitumia suurelle porokarjalle, jota riittää kahden puolen puuta. Myös metsäteollisuudelle, energiatuotantoon ja jalostukseen alueella riittää raaka-ainetta. Toimintaryhmän alueelle sijoittuvat Saariselän, Pyhä-Luoston, Sallatunturin ja Suomun matkailukeskukset. Matkailukeskittymien lisäksi alueella on lukematon määrä pieniä matkailuyrityksiä. Näille erämainen luonto, selkeät vuodenajat, perinteiset elinkeinot sekä noin 90 aitoa lapinkylää tarjoavat omaleimaisen toimintaympäristön. Erityinen ulottuvuus on yli 500 kilometrin raja Venäjän kanssa sekä yhteys Norjaan. Kulttuuri on erityisen korostunutta, alueen pohjoiset kunnat ovat kolttien, pohjoissaamelaisten ja inarinsaamelaisten kotiseutua.

Perustamisvuodesta 1996 lähtien yhdistyksen tavoitteena on ollut osaltaan lisätä työ- ja ansaitsemismahdollisuuksia alueen väestölle, vahvistaa kylien elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia sekä valaa intoa ja yhteishenkeä sekä vahvistaa osaamista tämän pohjoisen kotiseudun kehittämiseen ja yrittämiseen.

Vuonna 2008 PLL ryn alaisuudessa aloitti toimintansa myös Itä- ja Pohjois-Lapin kalatalousryhmä. Sen tavoitteena on tukea alueen elinkeinokalataloutta, jolle luovat hyvät puitteet alueen kalaisat vesistöt, kuten Inarijärvi ja Sodankylän tekojärvet. Kalatalousryhmälle on haettu rahoitusta vuoteen 2020 saakka.

Ohjelmamme vuosille 2014–2020 on ”Peloton Pohjoisin”, joka kuvaa toimintatapaamme kehittää aluetta rohkeasti ja ennakkoluulottomasti arastelematta uskaliaitakaan ideoita!