Pohjanmaa
Aktion Österbotten on Rannikko-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen moottori ja toimii ruotsinkielisen Pohjanmaan organisaatioiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Leader-toiminnan lisäksi Aktion Österbo...

Aktion Österbotten on Rannikko-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen moottori ja toimii ruotsinkielisen Pohjanmaan organisaatioiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Leader-toiminnan lisäksi Aktion Österbottenin katon alta löytyvät kylätoiminta ja kalatalousryhmä.

Noin sadantuhannen asukkaan aluetta leimaavat kaksikielisyys ja yhteys mereen, joten kansainvälisyys on luonnollinen osa Aktion Österbottenin toimintaa.

Aktion Österbottenin toiminta-alue on laaja, se kattaa 14 kuntaa, mutta sitä yhdistävät ruotsin kielen vahvan aseman lisäksi vahva yhdistyselämä ja yrittäjyyshenki. Rikas kulttuuriperintö sekä kaunis saaristo ja maailmanperintöalue lukeutuvat maakunnan vahvuuksiin.

Aktion Österbottenin toiminnan ytimessä ovat paikallisyhteisöt, kuten kylät. Kylät ovat avainasemassa niin uusiutuvan energian, lähiruoan kuin luonto- ja elämyspalveluiden tuottajina. Tämä on huomioitu vahvasti uudessa ohjelmassa, joka kantaa nimeä: Pohjanmaa 2020 – vastaa elinvoimaisten paikallisyhteisöjen tarpeisiin.

Aktion Österbottenin toiminnassa tärkeä sija on myös luovien alojen, hyvinvointipalveluiden ja innovatiivisuuden tukemisessa. Myös pohjalaista yrittäjähenkeä halutaan ylläpitää. Yhdistys toimii innovatiivisena siltana kaupunkien (esim. Kokkola ja Vaasa) ja maaseutualueiden välillä ja ylittää samalla myös kielirajoja, yhteisiä hankkeita on muun muassa YHYRES-kehittämisyhdistyksen kanssa.


Aktion Österbotten  fungerar som utvecklingsmotor och samarbetsorganisation för svenska Österbottens organisationer och föreningar. Förutom Leader-verksamheten finns inom – Aktion Österbotten byaverksamhet och en fiskeaktionsgrupp. Området har cirka hundratusen invånare och kännetecknande förområdet är tvåspråkigheten och närheten till havet, så internationellt samarbete  är en naturlig del av Aktion Österbottens verksamhet. Under åren 2007-2013 har Aktion Österbotten r.f. finansierat närmare 350 projekt i Österbotten.

Aktion Österbottens verksamhetsområde är vidsträckt, det omfattar 14 kommuner som sammanbinds förutom av det svenska språket av ett rikt föreningsliv och en stark företagsamhetsidentitet. Det rika kulturarvet samt den vackra skärgården och världsarvsområdet hör till landskapets styrkor.

Kärnan för aktion Österbottens verksamhet är lokalsamhällena, så som byarna. Byarna är i en nyckelposition som producenter av såväl förnybar energi, närmat som natur- och uppvelsetjänster. Det här uppmärksammar man starkt i det nya programmet, som heter: Österbottens kusttrakter 2020 – Möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper.

Stödet till de skapande branscherna, välfärdstjänsterna och innovationen har också en viktig position i Aktion Österbottens verksamhet. Man vill också upprätthålla den österbottniska företagarandan Föreningen verkar som en innovativ bro mellan städerna (t.ex. Karleby och Vasa) och den omgivande landsbygden och på samma gång överskrider man även språkgränser, till exempel en rad gemensamma åtgärder genomförts genom samarbete med den lokala aktionsgruppen YHYRES-kehittämisyhdistys.

Etelä-Pohjanmaa
Vahva, vireä, villi ja vehreä: Leader Aisapari nostaa esiin alueensa parhaat puolet. Vahvuuksiamme ovat monipuolinen yrityskanta, kaunis luonto, aktiiviset kylät ja rohkeat ihmiset. Alueellamme on kuu...

Vahva, vireä, villi ja vehreä: Leader Aisapari nostaa esiin alueensa parhaat puolet. Vahvuuksiamme ovat monipuolinen yrityskanta, kaunis luonto, aktiiviset kylät ja rohkeat ihmiset. Alueellamme on kuusi kuntaa – Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli – ja 50 000 asukasta. Yrittäjyyden perinne on vahvaa ja yhdistystoiminta vireää. Meiltä löytyy uskoa tulevaisuuteen ja rohkeutta kokeille uusiakin juttuja. Luontoympäristömme monipuolisuus tulee näkyviin, kun kulkee alueemme halki länsi-itä suunnassa: Lakeuden jokimaisemat vaihtuvat Suomenselän mäkimaisemiin, joissa välkkyvät maakunnan suurimmat järvet.

Leader Aisapari on perustettu vuonna 1999. Toimintansa alusta saakka Leader Aisapari on ollut se puolueeton alueen kehittäjä, jolle yhteistyö on luonnollinen tapa toimia. Tavoitteemme kaikessa tekemisessä on alueen potentiaalin hyödyntäminen alueen parhaaksi. Pienet hankkeet ja pienet toimijat ovat erityisesti sydäntämme lähellä, koska niistä kasvaa kokemuksemme mukaan usein jotakin suurta. Toimimme alueen kehittämisen pelinjohtajina ja valmentajina. Joukkueemme muodostuu alueen toimijoista.

”Merkki Päällä 2020” on kehittämisstrategiamme vuosille 2014-2020. Visiomme on monipuolinen ja omavarainen ja vähähiilinen alue, jonka asukkaat osallistuvat aktiivisesti alueen uudistamiseen. Uskallamme lähteä heikkojen signaalien perään, kokeilla uutta ja uudistaa vanhaa. Arvostamme luontoympäristöä ja hyödynnämme sitä älykkäästi.

Varsinais-Suomi
I samma båt – samassa veneessä on perustettu vuonna 1996. Olemme Turun saariston Leader-ryhmä, joten saaristoelinkeinot ja -kulttuuri ovat vahvuuksiamme. Toimimme täysin kaksikielisellä alueella ja tä...

I samma båt – samassa veneessä on perustettu vuonna 1996. Olemme Turun saariston Leader-ryhmä, joten saaristoelinkeinot ja -kulttuuri ovat vahvuuksiamme. Toimimme täysin kaksikielisellä alueella ja tästä syystä myös kaksiosainen nimemme.

Turun saaristossa asuu noin 30 000 ihmistä. Elinkeinot ovat suurelta osin pieniä ja painottuvat palveluihin ja julkiseen puoleen. Alueella on kuitenkin myös teollista tuotantoa ja maataloustuotantoa suuremmilla saarilla. Matkailun ja osa-aikaisen asumisen potentiaalin hyödyntäminen ovat keskeisiä asioita alueemme tulevaisuutta ajatellen.

Toimintamme rakentuu hyvien kumppanuuksien varaan ja saariston laajaan yhdistyskenttään. Yhdistystoimintaosaaminen, aktivoiminen ja hankkeiden henkilökohtainen neuvonta ovat keinomme avittaa tulosten syntymistä.

Ohjelmamme vuosille 2014-2020 on nimeltään ”Saaristo – aktiivista hyvinvointia”.  Avainajatuksena on, että Leader-toiminta lisää asukkaiden hyvinvointia ja pitää saariston asuttuna ja elävänä.

Pirkanmaa ja Satakunta
Leader Joutsenten reitti toimii Huittisten, Hämeenkyrön, Punkalaitumen ja Sastamalan kunnissa Pirkanmaan ja Satakunnan rajamailla.

Leader Joutsenten reitti toimii Huittisten, Hämeenkyrön, Punkalaitumen ja Sastamalan kunnissa Pirkanmaan ja Satakunnan rajamailla.

Kehittämisstrategiamme nimi ”Luova Laakso 2020” viittaa luovuuteen paikalliskehittämisemme moottorina sekä sijaintiimme Kokemäenjokilaaksossa. Luovuus näkyy muun muassa korkeana yrittämisaktiivisuutena ja elinkeinojen monipuolisena kirjona. Kokemäenjoen vesistö halkoo toimialuetta 90 kilometrin matkalta, ja on aina ollut tärkein luovuuden suonista. Sitä pitkin tulivat ensimmäiset asukkaat jääkauden jälkeen, ja sen rannoille hakeutuvat ihmiset tänäänkin virkistymään, asumaan ja yrittämään.

Kehittämistyömme painopisteet ovat yrittäjyyden tukeminen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen, paikallisyhteisöjen kehittäminen, uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen, nuorten hyvinvointi ja paikallinen kulttuurituotanto.

Leader Joutsenten reitti antaa ideoille siivet!

Pirkanmaa
Tampereen seutukunnan Leader-ryhmä on Kantri. Se on kehittänyt aluettaan vuodesta 1997 saakka, jatkossa tämä voi tarkoittaa myös kaupunkialueita. Toiminta-alueella asuu yli 365 000 asukasta, joista ma...

Tampereen seutukunnan Leader-ryhmä on Kantri. Se on kehittänyt aluettaan vuodesta 1997 saakka, jatkossa tämä voi tarkoittaa myös kaupunkialueita. Toiminta-alueella asuu yli 365 000 asukasta, joista maaseutualueella yli 100 000. Alueen kunnat ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi sekä käynnistyvällä rahoituskaudella Orivesi ja Kurun ja Kuhmalahden alueet.

Kantri on menestyksellä harjoittanut Leader-työtä jo kolmella ohjelmakaudella ja kehittämisen strategia perustuukin kertyneeseen kokemukseen. Kaikkiaan Kantri on rahoittanut jo noin 450 maaseudun hanketta tai yritystä. Uuden kauden kehittäminen ohjataan kolmen päätavoitteen tai toimintalinjan mukaan (suluissa osuus rahoituksesta):

Ympäristövastuinen asuminen (20 %)

rahoitetaan hankkeita, jotka parantavat ympäristön tilaa tai vähentävät sen kuormitusta

esimerkiksi maankäyttöön tai ympäristöön liittyviä suunnitelmia, siihen liittyvää tietoisuuden lisäämistä sekä ympäristöön, energiaan ja erityisesti vähähiiliseen talouteen liittyviä investointeja

Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso (45 %)

rahoitetaan hankkeita, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

esimerkiksi yhteisön käytössä olevia tiloja tai uusia toimintamuotoja, nuoriin ja/tai muihin erityisryhmiin kohdistuvia hankkeita, kulttuuria tai kansainvälistymistä

Paikallinen yrittäjyys (30 %)

rahoitetaan hankkeita, joilla edistetään paikallista yritystoimintaa tai siihen liittyvää osaamista

erityisesti yrityksiä, jotka edistävät myös muita Kantrin tavoitteita tai yrityksiä, jotka ovat innovatiivisia

Kantrin strategian läpileikkaavina periaatteina ovat innovatiivisuus, mahdollistavuus ja kokeilevuus. Tavoitteena on ohjelma, joka ei liian tiukasti sido alueen toimijoita. Kehittämistä pitää pystyä tekemään myös vuonna 2020 paikallislähtöisesti ja paikallisiin ideoihin perustuen.  Erityisen tärkeää Kantrin ja alueen kehittämistavoitteiden kannalta on paikalliskehittäjän roolin vahvistaminen ja hakijan kannalta nopeampi, helpompi ja ennustettavampi hankeprosessi.

Satakunta
Sijainti Selkämeren kansallispuiston syleilyssä, Kokemäenjoen varrella ja valtateiden risteyksessä maakunnan keskuskaupungin ympärillä luo loistavat puitteet Leader Karhuseudun kehittämistoiminnalle. ...

Sijainti Selkämeren kansallispuiston syleilyssä, Kokemäenjoen varrella ja valtateiden risteyksessä maakunnan keskuskaupungin ympärillä luo loistavat puitteet Leader Karhuseudun kehittämistoiminnalle. Karhuseudun toimialueeseen kuuluvat Harjavallan, Kokemäen, Porin ja Ulvilan kaupungit sekä Luvian ja Nakkilan kunnat. Leader Karhuseutu on omalta osaltaan innostanut ja rahoittanut ihmisten kokoisia ideoita ja parantanut alueen elinvoimaisuutta jo vuodesta 1997.

Karhuseutu on viihtyisä ympäristö asua ja toimia. Meillä yhdistyvät monipuolinen luonto vesistöineen, turvallisuus ja tila. Alueella on runsaasti vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, kulttuuritarjontaa, elävää kyläkulttuuria ja aktiivisia ihmisiä. Etäisyydet Karhuseudun alueella ovat kohtuullisen lyhyet ja kaupunkien palvelut lähellä.

Aktiivinen yhteisö eli innostuneet ihmiset ovat myös sykkivän elinkeinotoiminnan peruskivi. Alueen väestöpohja luo kysyntää palveluille ja kaupalle.Eikä meitä pidättele enää mikään, kun tähän yhdistetään vielä monialainen yrittäjyys, monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja alueen suurten yritysten tarve alihankinnalle erityisesti metalli- ja puualoilla sekä rakentamisessa.

Karhuseutu on vahvasti verkostoitunut ja laaja yhteistyö alueen sisällä eri toimijoiden kesken synnyttää uusia ideoita ja ratkaisuja. Yhteistyötä tehdään koko ajan myös alueiden välillä ja rajat ylittäen. Kansainvälinen Karhuseutu on hyvin verkostoitunut myös Euroopan Leader-perheessä ja tästä osoituksena alueella on yhteisiä projekteja peräti 20 eri maassa, melkein 40 eri kumppanin kanssa.

Etelä-Pohjanmaa
Meillä päin asuu lujatahtoista ja ahkeraa väkeä. Juuri tätä omatoimisuutta ja ihmisten tahtoa viedä asioita eteenpäin haluamme edistää alueellamme. Olemme mukana kehittämässä neljän eteläpohjalaisen k...

Meillä päin asuu lujatahtoista ja ahkeraa väkeä. Juuri tätä omatoimisuutta ja ihmisten tahtoa viedä asioita eteenpäin haluamme edistää alueellamme. Olemme mukana kehittämässä neljän eteläpohjalaisen kunnan – Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri – luonnonkaunista aluetta, jossa asukkaita on noin 25 000. Seudun vahvuuksia ovat luonto ja arvokkaat maisema-alueet, vahva maa- ja metsätalous, eri toimialojen kärkiyritykset, keskeinen sijainti sekä turvallinen ja rauhallinen asuinympäristö. Meiltä löytyy myös useita suosittuja matkailukohteita, tapahtumia ja rikas kulttuuriperintö.

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1999. Siitä lähtien olemme lisänneet alueen elinvoimaisuutta ja kannustaneet sen asukkaita, kyliä, yrityksiä ja yhteisöjä osallistumaan ja vaikuttamaan oman kotiseudun kehittämiseen. Paikallisuus, henkilökohtainen ja asiantunteva palvelu sekä yhdessä tekemisen meininki ovat muotoutuneet toimintamme kivijalaksi.

Ohjelmamme vuosille 2014–2020 on "Elävä maaseutu – hyvinvoivat ihmiset". Tavoitteenamme on alueen hyvinvoinnin, yrittäjyyden, tunnettuuden ja kansainvälistymisen edistäminen. Haluamme panostaa myös kulttuuriin, luontoon ja ympäristökohteisiin. Nuoria pyrimme kannustamaan entistä enemmän mukaan kehittämistoimintaan ja kansainvälistymiseen.

Kaiken toiminnan punaisena lankana on se, että kotiseutumme säilyisi hyvänä paikkana asua ja yrittää.

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaalla on liivereissä totuttu säilyttämään kaikkea tarpeellista. Niinpä myös maaseudun ja paikallisen kehittämisen kannalta tärkeitä työkaluja säilytetään Liiverissä – Seinäjoen Seudun Keh...

Etelä-Pohjanmaalla on liivereissä totuttu säilyttämään kaikkea tarpeellista. Niinpä myös maaseudun ja paikallisen kehittämisen kannalta tärkeitä työkaluja säilytetään Liiverissä – Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistyksessä. Liiveri on yhdistys, jonka tehtävänä on kannustaa Ilmajoen, Jalasjärven ja Seinäjoen asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan.

Liiverin alue sijaitsee keskellä Etelä-Pohjanmaan lakeuksia. Alueellamme on vajaa 80 000 asukasta. Alueelle ominaista on pienyrittäjyys, yrittäjähenkisyys ja vahvaan identiteettiin pohjautuva kulttuuri. Vahvana elää myös yhteisöllisyys ja talkooperinne, erityisesti kylissä. Elintarviketaloudella on erittäin merkittävä rooli. Liiverin alueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittäviä elintarvikeyrityksiä, kuten Altia, Atria ja Valio.

Liiveri on perustettu 1997.  Olemme kehittäjänä selkeä, paikallinen, välittävä sekä kannustava, näkyvä ja aktivoiva. Liiverin henkilöstö palvelee asiakkaita ja meitä on helppo lähestyä. Toiminnan laajuus eli se että tuemme monenlaista toimintaa aina harrastustoiminnasta yritysten kehittämiseen, on asiakkaidemme mielestä tärkeää.

Liiverin Pysyy ja paranoo -strategiassa 2014–2020 johtoajatuksena on ”Näe lähelle”.  Se tarkoittaa paikallisuuden hyödyntämistä, paikallisia hankintoja, lähiruuan, -palvelujen ja -energian suosimista ja lähiyhteisöstä huolehtimista.  Välillä pitää käydä kaukana nähdäkseen lähelle.  Ideoiden haku muualta tuo oppia joka synnyttää uutta.

Keski-Pohjanmaa
Leader Pirityiset kehittää Kaustisen seutukuntaa ja Kokkolan maaseutualueita. Toiminta-alueeseen kuuluu seitsemän kuntaa. Keski-Pohjanmaa on maitomaakuntana voimakasta alkutuotantoaluetta. Alkutuotann...

Leader Pirityiset kehittää Kaustisen seutukuntaa ja Kokkolan maaseutualueita. Toiminta-alueeseen kuuluu seitsemän kuntaa. Keski-Pohjanmaa on maitomaakuntana voimakasta alkutuotantoaluetta. Alkutuotannon lisäksi alueeltamme löytyy erämaata ja luonnonsuojelualueita, jotka tarjoavat hyvät puitteet luontomatkailun kehittämiseen. Kansanmusiikki ja kansanlääkintä ovat myös merkittävässä roolissa alueellamme.

Leader-ryhmän nimi tulee Samuli Paulaharjun romaanista Suomenselän vieriltä:”Hyvin olisi vaikka jokainen metsäperäläinen tarvinnut tontun taikka pirityisen, joka muutamilla isoisilla rikkailla tiedettiin olevan… Pirityinen, joka oli kuin sontiainen, taas hyrräsi isäntänsä lukolliseen arkkuun rahaa, niin ettei se talosta koskaan loppunut.” Pieni ja pippurinen Leader-ryhmä pyrkii kehittämään jokaisen keskipohjalaisen metsäperäläisen mahdollisuuksia hyvään elämään maaseudulla niin yrittämisen kuin vapaa-ajan ja viihtyvyyden osalta.

Ohjelmamme vuosille 2014-2020 on ”Juurevat kylät”. Tavoitetilana on, että vuonna 2020 alueemme on hyvinvoiva, menestyvä yhteisö, jonka voimavarana ovat sen asukkaat. Strategiastamme voi lukea lisää kotisivuiltamme.

Pirkanmaa
Pirkan Helmi ry toimii Pirkanmaalla Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueilla. Asukkaita alueella on noin 50 200. Kesäisin asukasmäärä kasvaa siitä vielä merkittävästi, koska alueella on noin...

Pirkan Helmi ry toimii Pirkanmaalla Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueilla. Asukkaita alueella on noin 50 200. Kesäisin asukasmäärä kasvaa siitä vielä merkittävästi, koska alueella on noin 7 800 vapaa-ajanasuntoa. Alueen elinkeinorakenne on monipuolinen, mistä eräänä esimerkkinä ovat Valkeakosken pitkät teolliset perinteet.

Leader Pirkan Helmi on perustettu vuonna 1999. Kylä- ja muiden paikallishankkeiden ohella viime vuosina myös yritystuet ovat tulleet tärkeäksi osaksi Leader-toimintaamme. Olemme lähteneet mukaan kansainväliseen yhteistyöhön aluksi Youth in Action- ja myöhemmin myös Leader-hankkeen avulla. Tätä viimeksi mainittua hanketta olemme toteuttaneet yhdessä Leader Kalakukon ja Tsekin tasavallasta olevan Sdruzeni Splav -Leader-ryhmän kanssa.

Strategiamme ohjelmakaudelle 2014-2020 on nimeltään Kotiseudun helmet. Sen painopisteet, helmet, ovat: asukkaiden helmi, yhteisöjen ja identiteetin helmi, yritysten helmi ja elämysten helmi. Nämä helmet on rakennettu alueanalyysin pohjalta tavoitellen hyvää tulevaisuutta alueelle.

Satakunta
Yhdistyksemme nimi Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry kuvaa hyvin toimintaamme. Olemme olleet mukana Leader-ohjelmien toteuttamisessa alusta lähtien, eli ohjelmakausi 2014-2020 on meidän osaltamme jo nel...

Yhdistyksemme nimi Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry kuvaa hyvin toimintaamme. Olemme olleet mukana Leader-ohjelmien toteuttamisessa alusta lähtien, eli ohjelmakausi 2014-2020 on meidän osaltamme jo neljäs. Alueemme on laaja ja melko harvaan asuttu; se käsittää yksitoista kuntaa Pohjois-Satakunnassa ja Luoteis-Pirkanmaalla. Asukkaita on n. 45 000 ja toimeentulonsa ihmiset saavat alkutuotannosta, elintarvikkeiden jalostamisesta, metalliteollisuudesta ja puunjalostuksesta.

Seutukunnan keskus on Kankaanpää, joka tunnetaan kulttuurista, pesäpallosta ja Niinisalon varuskunnasta. Tämä vanha kenkä- ja vaateteollisuuskaupunki on käynyt läpi rajun rakennemuutoksen, mutta uusi teollisuus ja monipuoliset palvelut ovat korvanneet hyvin menetettyjä työpaikkoja.

Alueen luonto mahdollistaa monipuolisen matkailun kehittämisen. Jämin alue Jämijärvellä, Pesämäen moottoriurheilukeskus Honkajoella, Merikarvia Ouran saaristoineen ja Ikaalisten kylpylä ovat matkailullisia kärkikohteita, mutta myös pienimuotoinen matkailutoiminta ja kulttuurituotanto ovat alueella voimissaan.

Leader Pohjois-Satakunta on saavuttanut alueellaan vankan aseman hankerahoittajana ja aluekehittäjänä. Vahva elinkeinollinen painotus ja laaja kansainvälinen yhteistyö ovat toiminnalle tunnusomaisia, mutta maaseudun yhteisöt ovat myös aktivointi- ja hanketoiminnan keskiössä.

Ohjelmakauden 2014-2020 strategiassamme on neljä selkeää painopistettä: maaseudun elinkeinot, maaseudun palvelut, osallistava yhteisöllisyys ja kansainvälisyys. Toiminnassamme panostamme kumppanuuteen, asiakaslähtöisyyteen, osaamiseen ja uusiin toimintatapoihin. Rakennamme alueen vahvuuksien varaan, mutta kansainvälisyys ja verkostoitunut toimintatapa mahdollistavat myös uusien ideoiden esiinnousun ja kokeilemisen.

Pirkanmaa
PoKo ry:n sijainti Suomen kartalla on mielestämme erinomainen. Emme ole kaukana mistään. Meiltä löytyy kaksi vireää pikkukaupunkia (Mänttä-Vilppula ja Virrat) ja sijaitsemme myös sopivasti Tampereen, ...

PoKo ry:n sijainti Suomen kartalla on mielestämme erinomainen. Emme ole kaukana mistään. Meiltä löytyy kaksi vireää pikkukaupunkia (Mänttä-Vilppula ja Virrat) ja sijaitsemme myös sopivasti Tampereen, Jyväskylän ja Seinäjoen kaupunkien muodostamassa kolmiossa. Alueellamme on kansainvälisesti toimivia teollisuusyrityksiä, monipuolisia palveluja, vahvaa pienyrittäjyyttä ja elinvoimainen alkutuotanto. Elämme myös alueella, jossa metsän kasvu on maailman kärkiluokkaa. Kulttuuritoimijoita meillä on valtakunnan huipulta laajoihin harrastajapiireihin.

PoKo ry on yhteistyöhakuinen toimija, jonka tehtävänä on edistää Ylä-Pirkanmaan alueen yrittäjyyttä, omaehtoista työllistymistä ja elinikäistä oppimista sekä kansainvälistymistä. Tehtävämme on tukea asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Arvomme ovat paikallisuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja sisäinen yrittäjyys. Yhdistyksemme on perustettu v. 1998, joten kehittämistoimintaa olemme toteuttaneet jo yli 15 vuotta. Olemme rakentaneet myös kansainvälistä verkostoa, etenkin Saksaan.

Haluamme olla alueemme yhteisöjen ja pienten yritysten tukena silloin, kun on toiminnan ja kehittämisen aika.

Edellinen kehittämisohjelmamme oli nimeltään Kompassi. Tekniikan kehittyessä on vuosien 2014-2020 strategiamme nimi Navigaattori. Myös sinä voit löytää reittejä PoKon navigaattorilla.

Satakunta
Pieni, mutta pippurinen kuvaa mainiosti Leader Pyhäjärviseutua. Meillä kehitetään määrätietoisesti kolmen satakuntalaisen kunnan – Eura, Köyliö ja Säkylä – luonnonkaunista aluetta, jossa asukkaita on ...

Pieni, mutta pippurinen kuvaa mainiosti Leader Pyhäjärviseutua. Meillä kehitetään määrätietoisesti kolmen satakuntalaisen kunnan – Eura, Köyliö ja Säkylä – luonnonkaunista aluetta, jossa asukkaita on runsaat 20 000. Seudun työpaikkaomavaraisuus on korkea ja aluettamme leimaa vahva maataloustuotanto erikoisviljelykasveineen. Meillä on myös mm. vahvaa elintarvike- ja paperiteollisuutta sekä yksi Suomen kehitettävistä varuskunnista, Porin prikaati Säkylässä.

Leader Pyhäjärviseutu on perustettu vuonna 1997. Siitä asti olemme kannustaneet alueen asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä yhteistyöhön. Paikallisuus, henkilökohtainen ja asiantunteva palvelu sekä pienten mutta tuloksellisten hankkeiden edistäminen ovat toimintamme tukipilarit.

Olemme lähteneet myös kansainväliseen yhteistyöhön. Virittelemme mm. luonto- ja kalastusmatkailulle aivan uusia ulottuvuuksia. Meillä kun on polkuja patikoitavaksi ja järvenselkää soudettavaksi.

Ohjelmamme vuosille 2014-2020 on "Paikallista Pyhäjärviseudulta". Se kuvaa hyvin alueemme ihmisten uskoa paikallisuuteen, lähiruokaan ja läheltä saataviin palveluihin. Työskentelemme sen eteen, että tuo usko entisestään vahvistuu.

Visiossamme Pyhäjärviseutu on vuonna 2020 kilpailukykyinen, osaava, tuotantoaan ja toimintojaan uudistava vetovoimainen alue.

Satakunta
”Vuonna 2020 meillä on pikkaise parempi imago ja vähä vahvempi itsetunto”. Näin toimintaohjelmassamme Loisto 2014–2020 luvataan. Loistossa myös suunnitellaan, että opitaan uutta, kehitellään toimintam...

”Vuonna 2020 meillä on pikkaise parempi imago ja vähä vahvempi itsetunto”. Näin toimintaohjelmassamme Loisto 2014–2020 luvataan. Loistossa myös suunnitellaan, että opitaan uutta, kehitellään toimintamalleja, tehdään yhteistyötä ja vuorovaikutetaan yli rajojen.

Toiminta-alueemme seitsemän kunnan noin 80 000 asukasta elävät viljavalla maaseudulla Rauman seudulla ja Vakka-Suomen alueella . Satamat, autot ja kukko munineen sekä siat porkkanoineen ovat alueemme vireän metalli-, lasi-, elintarvike- ja maataloustuotannon ytimessä. Työllistymme lähellä hyvin, mutta töihin kuljetaan myös tunnin päähän kaupunkeihin.

Ravakka on tukenut ja opastanut maaseudun toimijoita vuodesta 1997 saakka. Olemme yhdistyksen ja yrityksen kumppani, kun idätetään ideoita, tuotetaan kulttuuria, kansainvälistytään, huolehditaan ympäristöstä ja yhteisöllisyydestä. Teemme töitä lähellä kestävän ja elinvoimaisen tulevaisuuden eteen.

Ravakassa tähdätään sujuvaan ja turvalliseen arkeen hyvinvoivalla maaseudulla. Selvitä omat mahdollisuutesi olla mukana saavuttamassa päämääriäsi.

Etelä-Pohjanmaa
Vireän seutukehittäjän, Leader Suupohjan, 38 000 asukkaan toiminta-alue koostuu Isojoesta, Karijoesta, Kauhajoesta, Kurikasta ja Teuvasta, jotka sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla. Leader Suupohja on vuod...

Vireän seutukehittäjän, Leader Suupohjan, 38 000 asukkaan toiminta-alue koostuu Isojoesta, Karijoesta, Kauhajoesta, Kurikasta ja Teuvasta, jotka sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla. Leader Suupohja on vuoden 1996 perustamisestaan lähtien tehnyt laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Yrittäjyys, yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat alueelle ominaista. Se näkyy yritysten suurena lukumääränä, vahvana kylä-, kulttuuri- ja järjestötoimintana ja toisaalta alueen eri toimijoiden välisenä kehittämiskumppanuutena. Vahvoja toimialoja alueella ovat huonekalu-, metalli-, muovi-, materiaalinkäsittely- ja elintarvikeala.

Alueella suhtaudutaan myönteisesti kestävien energiaratkaisujen kehittämiseen. Suupohjan alueen kattava valokuitu mahdollistaa muun muassa huippunopean laajakaistan, uuden sukupolven tv-palvelut, monipuoliset valvontapalvelut sekä tehokkaat etätyöskentelytavat. Suupohjalla on monia muitakin vahvuuksia kuten luonto, turvallinen ympäristö ja moderni maatalous.

”Uudet tuulet” – strategiamme panostaa vahvasti lähipalveluihin kuten lähi- ja luomuruokaan sekä lähimatkailuun. Visiossamme Suupohja on vuonna 2020 elinvoimainen ja innovatiivinen maaseutualue, joka tarjoaa yrittäville ja yritteliäille asukkailleen ajanmukaiset palvelut viihtyisässä asuinympäristössä.

Pohjanmaa
YHYRES kehittää Kyrönmaata: Vaasan Vähääkyröä, Laihiaa ja Isoakyröä pienellä mutta tehokkaalla joukolla. Runsaan 17 000 asukkaan seutukunnassa langat pysyvät hyvin käsissä ja asiakkaat opitaan tuntema...

YHYRES kehittää Kyrönmaata: Vaasan Vähääkyröä, Laihiaa ja Isoakyröä pienellä mutta tehokkaalla joukolla. Runsaan 17 000 asukkaan seutukunnassa langat pysyvät hyvin käsissä ja asiakkaat opitaan tuntemaan hyvin. Yhteistyö paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa onkin konstailematonta ja sujuvaa. Haluamme vahvistaa paikallista identiteettiä, innostaa kylätoimintaan yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja kehittää palveluita, jotka tuovat toimeentulomahdollisuuksia niin asukkaille kuin yhteisöille.

Tuemme toiminnassamme pohjalaista yrittäjähenkeä ja kannustamme yrittäjiä yhteistyöhön, verkottumiseen ja osaamisen kehittämiseen. Luomme kohtaamispaikkoja niin fyysisesti kuin virtuaalisestikin avataksemme ovia innovatiiviseen ja uuteen toimintaan. Tavoitteena on myös löytää uusia maataloustuotteita ja lisätä lähiruoan ja oman energian tuotantoa.

YHYRES hakee yhteistyöstä voimaa muuttuvaan maailmaan, sillä yhteen hiileen puhaltaminen auttaa seudun menestymisessä. Esimerkiksi yhteisten tapahtumien avulla haluamme edistää kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta ja mahdollistaa eri kulttuurien edustajien kohtaamisen. YHYRES ry:n rahoittamissa hankkeissa on muun muassa luotu nuorille mahdollisuuksia maaseudulla, tuettu viljelijöiden jaksamista ja panostettu harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen kylissä.

YHYRES on avoinna uusille ideoille, kehitetään Kyrönmaata yhdessä!

Uusimaa ja Varsinais-Suomi
Ykkösakseli on Läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa toimiva ryhmä. Asukkaita tällä varsin laajalla toiminta-alueella on yli 140 000.

Ykkösakseli on Läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa toimiva ryhmä. Asukkaita tällä varsin laajalla toiminta-alueella on yli 140 000. Luonnon monimuotoisuus monine järvineen sekä jokilaaksoineen tekevät maisemasta vehreän ja vaihtelevan.  Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuri- sekä perinneympäristöt antavat oman mausteensa omaleimaiselle alueellemme. Historian havinaa voi aistia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten sekä muistomerkkien äärellä. Alueella onkin monia suosittuja vapaa-ajanvietto- ja virkistyspaikkoja.

Leader Ykkösakseli on perustettu vuonna 2007 Lohjan, Karkkilan, Vihdin ja Salon alueille. Isojen kaupunkien, Turun ja Helsingin, välissä toimivan ryhmän kehitystyön painopisteinä ovat paikallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, huolenpito ympäristöstä sekä paikallisen yritystoiminnan tukeminen.  Näitä asioita pyrimme edistämään toimintakauden 2014-2020 ohjelmallamme.

Visiossamme toiminta-alueemme on vuonna 2020 vetovoimainen, viihtyisä, aktiivinen sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti tasapainoinen.

Varsinais-Suomi
Yhdistyksemme nimen taustalla on tahto toimia Varsinais-Suomen hyväksi. Varsin Hyvä ry on Turun seudulla toimiva maaseudun kehittämisyhdistys, yhdistysten ja asukkaitten aktivaattori, yritystoiminnan ...

Yhdistyksemme nimen taustalla on tahto toimia Varsinais-Suomen hyväksi. Varsin Hyvä ry on Turun seudulla toimiva maaseudun kehittämisyhdistys, yhdistysten ja asukkaitten aktivaattori, yritystoiminnan kehittäjä, hankkeiden rahoittaja ja neuvontaorganisaatio. Olemme tehneet aktiivista aluekehitystyötä vuodesta 1997.  Tämä työ jatkuu uudella ohjelmakaudella 2014–2020 siten, että lähdemme mukaan myös Turun, Raision ja Kaarinan kaupunkien kansalaistoimijalähtöiseen paikalliseen kehittämiseen, jota rahoitetaan EU:n rakennerahastoista.

Paikallisen kehittämisstrategiamme ”Yhdessä vielä enemmän – Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita” painopistealueet ovat uudistuva asukastoiminta, kehittyvä paikallistalous, kulttuuri ja ympäristö sekä ekologisuus. Tavoitteenamme on laaja-alainen, sektorirajat ylittävä yhteistyö, jolla edistetään asukkaitten hyvinvointia, paikalliskulttuuria, asuinympäristöjen viihtyisyyttä ja ekologisuutta, työllisyys- ja elinkeinomahdollisuuksia sekä lähidemokratiaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan ruohonjuuritason toimintaa, uusia ideoita, innovaatioita, innokkuutta, aktiivisuutta ja – sinun panostasi!

Varsin Hyvän toimialueella (linkki karttaan) asuu n. 80 000 ihmistä ja alueella on vireää yritystoimintaa. Monipuolinen elinkeinorakenne, maaseutumainen toimintaympäristö, alueen vaihteleva luonto ja sitä ympäröivä ainutlaatuinen saaristo luovat loistavat puitteet ja mahdollisuudet kehittää mm. maaseutumatkailua, lähi- ja luomuruokasektoria ja biotaloutta. Yliopistot ja korkeakoulut, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä korkea osaamistaso voivat avata uusia ovia myös kansainvälistymiseen. Yhdessä vielä enemmän tarkoittaa aitoa yhteistyötä Varsinais-Suomen hyväksi.

Varsinais-Suomi
Toimimme Loimaan seutukunnan alueella (Aura, Koski tl, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) sekä Somerolla. Alueella on hieman yli 36 000 asukasta.

Toimimme Loimaan seutukunnan alueella (Aura, Koski tl, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) sekä Somerolla. Alueella on hieman yli 36 000 asukasta.

Alueella on monipuolinen luonto- ja kulttuuriympäristö. Maisemaa hallitsevat pelto- ja harjumaisemat, joita Aurajoki, Loimijoki ja Paimionjoki halkovat. Historiallinen Hämeen härkätiestä kulkee pitkän matkaa Jokivarsikumppanien alueella. Somerolta löytyvät Häntälän perinnebiotooppinotkot ja monimuotoinen järvimaisema.

Alue on Varsinais-Suomen maatalousvaltaisinta aluetta. Alueelle on keskittynyt paljon kone- ja metalliteollisuutta ja myös elintarviketeollisuutta.

Jokivarsikumppanit edistää alueensa elinvoimaisuutta kolmen eri teeman kautta. Tuemme alueen asukkaiden ja organisaatioiden pyrkimyksiä voimistaa yhteisöllisyyttä eri tavoilla. Saman teeman tärkeä osa on parantaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omiin elinolosuhteisiinsa. Toisen teeman tavoitteena on tukea alueen toimijoita ylläpitämään ja kehittämään luonto- ja kulttuuriympäristöä mahdollisimman monipuolisilla keinoilla.

Alueen elinkeinotoimintaa tuemme sekä myöntämällä suoria yritystukia että tukemalla alueen yritysten toimintaympäristön kehittämistä.

Olemme luoneet yhteyksiä myös Leader-ryhmiin Suomen rajojen ulkopuolella. Ruotsissa yhteistyökumppanimme on Leader Sjuhärad Boråsin alueelta. Iso-Britanniassa olemme tehneet hankeyhteistyötä Leader ja Virossa. Toteutetuissa yhteistyöhankkeissa on keskitytty nuorisoon ja lähiruuan ja matkailun edistämiseen.